1 Samuel 18:26
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5046 [e]וַיַּגִּ֨דוּ
way-yag-gi-ḏū
So when toldConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
5650 [e]עֲבָדָ֤יו
‘ă-ḇā-ḏāw
his servantsN-mpc | 3ms
1732 [e]לְדָוִד֙
lə-ḏā-wiḏ
DavidPrep-l | N-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1697 [e]הַדְּבָרִ֣ים
had-də-ḇā-rîm
wordsArt | N-mp
428 [e]הָאֵ֔לֶּה
hā-’êl-leh,
theseArt | Pro-cp
3474 [e]וַיִּשַׁ֤ר
way-yi-šar
andConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1697 [e]הַדָּבָר֙
had-dā-ḇār
wordsArt | N-ms
5869 [e]בְּעֵינֵ֣י
bə-‘ê-nê
it pleased wellPrep-b | N-cdc
1732 [e]דָוִ֔ד
ḏā-wiḏ,
DavidN-proper-ms
2859 [e]לְהִתְחַתֵּ֖ן
lə-hiṯ-ḥat-tên
to become son-in-lawPrep-l | V-Hitpael-Inf
4428 [e]בַּמֶּ֑לֶךְ
bam-me-leḵ;
of the kingPrep-b, Art | N-ms
3808 [e]וְלֹ֥א
wə-lō
and notConj-w | Adv-NegPrt
4390 [e]מָלְא֖וּ
mā-lə-’ū
had expiredV-Qal-Perf-3cp
3117 [e]הַיָּמִֽים׃
hay-yā-mîm.
the daysArt | N-mp

Hebrew Texts
שמואל א 18:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּגִּ֨דוּ עֲבָדָ֤יו לְדָוִד֙ אֶת־הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה וַיִּשַׁ֤ר הַדָּבָר֙ בְּעֵינֵ֣י דָוִ֔ד לְהִתְחַתֵּ֖ן בַּמֶּ֑לֶךְ וְלֹ֥א מָלְא֖וּ הַיָּמִֽים׃

שמואל א 18:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויגדו עבדיו לדוד את־הדברים האלה וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך ולא מלאו הימים׃

שמואל א 18:26 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויגדו עבדיו לדוד את־הדברים האלה וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך ולא מלאו הימים׃

שמואל א 18:26 Hebrew Bible
ויגדו עבדיו לדוד את הדברים האלה וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך ולא מלאו הימים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
When his servants told David these words, it pleased David to become the king's son-in-law. Before the days had expired

King James Bible
And when his servants told David these words, it pleased David well to be the king's son in law: and the days were not expired.

Holman Christian Standard Bible
When the servants reported these terms to David, he was pleased to become the king's son-in-law. Before the wedding day arrived,
Treasury of Scripture Knowledge

the days

1 Samuel 18:21 And Saul said, I will give him her, that she may be a snare to him, …

expired [heb] fulfilled

Links
1 Samuel 18:261 Samuel 18:26 NIV1 Samuel 18:26 NLT1 Samuel 18:26 ESV1 Samuel 18:26 NASB1 Samuel 18:26 KJV1 Samuel 18:26 Bible Apps1 Samuel 18:26 Biblia Paralela1 Samuel 18:26 Chinese Bible1 Samuel 18:26 French Bible1 Samuel 18:26 German BibleBible Hub
1 Samuel 18:25
Top of Page
Top of Page