1 Samuel 19:1
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1696 [e]וַיְדַבֵּ֣ר
way-ḏab-bêr
And spokeConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3ms
7586 [e]שָׁא֗וּל
šā-’ūl,
SaulN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
3129 [e]יוֹנָתָ֤ן
yō-w-nā-ṯān
JonathanN-proper-ms
1121 [e]בְּנוֹ֙
bə-nōw
his sonN-msc | 3ms
413 [e]וְאֶל־
wə-’el-
and toConj-w | Prep
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
5650 [e]עֲבָדָ֔יו
‘ă-ḇā-ḏāw,
his servantsN-mpc | 3ms
4191 [e]לְהָמִ֖ית
lə-hā-mîṯ
that they should killPrep-l | V-Hifil-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1732 [e]דָּוִ֑ד
dā-wiḏ;
DavidN-proper-ms
3129 [e]וִיהֽוֹנָתָן֙
wî-hō-w-nā-ṯān
But JonathanConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
7586 [e]שָׁא֔וּל
šā-’ūl,
of SaulN-proper-ms
2654 [e]חָפֵ֥ץ
ḥā-p̄êṣ
delightedV-Qal-Perf-3ms
1732 [e]בְּדָוִ֖ד
bə-ḏā-wiḏ
in DavidPrep-b | N-proper-ms
3966 [e]מְאֹֽד׃
mə-’ōḏ.
greatlyAdv

Hebrew Texts
שמואל א 19:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְדַבֵּ֣ר שָׁא֗וּל אֶל־יֹונָתָ֤ן בְּנֹו֙ וְאֶל־כָּל־עֲבָדָ֔יו לְהָמִ֖ית אֶת־דָּוִ֑ד וִיהֹֽונָתָן֙ בֶּן־שָׁא֔וּל חָפֵ֥ץ בְּדָוִ֖ד מְאֹֽד׃

שמואל א 19:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וידבר שאול אל־יונתן בנו ואל־כל־עבדיו להמית את־דוד ויהונתן בן־שאול חפץ בדוד מאד׃

שמואל א 19:1 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וידבר שאול אל־יונתן בנו ואל־כל־עבדיו להמית את־דוד ויהונתן בן־שאול חפץ בדוד מאד׃

שמואל א 19:1 Hebrew Bible
וידבר שאול אל יונתן בנו ואל כל עבדיו להמית את דוד ויהונתן בן שאול חפץ בדוד מאד׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now Saul told Jonathan his son and all his servants to put David to death. But Jonathan, Saul's son, greatly delighted in David.

King James Bible
And Saul spake to Jonathan his son, and to all his servants, that they should kill David.

Holman Christian Standard Bible
Saul ordered his son Jonathan and all his servants to kill David. But Saul's son Jonathan liked David very much,
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Samuel 19:11 Samuel 19:1 NIV1 Samuel 19:1 NLT1 Samuel 19:1 ESV1 Samuel 19:1 NASB1 Samuel 19:1 KJV1 Samuel 19:1 Bible Apps1 Samuel 19:1 Biblia Paralela1 Samuel 19:1 Chinese Bible1 Samuel 19:1 French Bible1 Samuel 19:1 German BibleBible Hub
1 Samuel 18:30
Top of Page
Top of Page