1 Samuel 25:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
26 [e]וְלַאֲבִיגַ֙יִל֙
wə-la-’ă-ḇî-ḡa-yil
And AbigailConj-w, Prep-l | N-proper-fs
802 [e]אֵ֣שֶׁת
’ê-šeṯ
wifeN-fsc
5037 [e]נָבָ֔ל
nā-ḇāl,
of NabalN-proper-ms
5046 [e]הִגִּ֧יד
hig-gîḏ
toldV-Hifil-Perf-3ms
5288 [e]נַֽעַר־
na-‘ar-
of the young menN-ms
259 [e]אֶחָ֛ד
’e-ḥāḏ
oneNumber-ms
5288 [e]מֵהַנְּעָרִ֖ים
mê-han-nə-‘ā-rîm
of the young menPrep-m, Art | N-mp
559 [e]לֵאמֹ֑ר
lê-mōr;
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
2009 [e]הִנֵּ֣ה
hin-nêh
LookInterjection
7971 [e]שָׁלַח֩
šā-laḥ
sentV-Qal-Perf-3ms
1732 [e]דָּוִ֨ד
dā-wiḏ
DavidN-proper-ms
4397 [e]מַלְאָכִ֧ים ׀
mal-’ā-ḵîm
messengersN-mp
4057 [e]מֵֽהַמִּדְבָּ֛ר
mê-ham-miḏ-bār
from the wildernessPrep-m, Art | N-ms
1288 [e]לְבָרֵ֥ךְ
lə-ḇā-rêḵ
to greetPrep-l | V-Piel-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
113 [e]אֲדֹנֵ֖ינוּ
’ă-ḏō-nê-nū
our masterN-mpc | 1cp
5860 [e]וַיָּ֥עַט
way-yā-‘aṭ
and he reviledConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
  בָּהֶֽם׃
bā-hem.
themPrep | 3mp

Hebrew Texts
שמואל א 25:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלַאֲבִיגַ֙יִל֙ אֵ֣שֶׁת נָבָ֔ל הִגִּ֧יד נַֽעַר־אֶחָ֛ד מֵהַנְּעָרִ֖ים לֵאמֹ֑ר הִנֵּ֣ה שָׁלַח֩ דָּוִ֨ד מַלְאָכִ֧ים ׀ מֵֽהַמִּדְבָּ֛ר לְבָרֵ֥ךְ אֶת־אֲדֹנֵ֖ינוּ וַיָּ֥עַט בָּהֶֽם׃

שמואל א 25:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולאביגיל אשת נבל הגיד נער־אחד מהנערים לאמר הנה שלח דוד מלאכים ׀ מהמדבר לברך את־אדנינו ויעט בהם׃

שמואל א 25:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולאביגיל אשת נבל הגיד נער־אחד מהנערים לאמר הנה שלח דוד מלאכים ׀ מהמדבר לברך את־אדנינו ויעט בהם׃

שמואל א 25:14 Hebrew Bible
ולאביגיל אשת נבל הגיד נער אחד מהנערים לאמר הנה שלח דוד מלאכים מהמדבר לברך את אדנינו ויעט בהם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
But one of the young men told Abigail, Nabal's wife, saying, "Behold, David sent messengers from the wilderness to greet our master, and he scorned them.

King James Bible
But one of the young men told Abigail, Nabal's wife, saying, Behold, David sent messengers out of the wilderness to salute our master; and he railed on them.

Holman Christian Standard Bible
One of Nabal's young men informed Abigail, Nabal's wife: "Look, David sent messengers from the wilderness to greet our master, but he yelled at them.
Treasury of Scripture Knowledge

railed on them [heb] flew upon them

Mark 15:29 And they that passed by railed on him, wagging their heads, and saying, …

Links
1 Samuel 25:141 Samuel 25:14 NIV1 Samuel 25:14 NLT1 Samuel 25:14 ESV1 Samuel 25:14 NASB1 Samuel 25:14 KJV1 Samuel 25:14 Bible Apps1 Samuel 25:14 Biblia Paralela1 Samuel 25:14 Chinese Bible1 Samuel 25:14 French Bible1 Samuel 25:14 German BibleBible Hub
1 Samuel 25:13
Top of Page
Top of Page