1 Samuel 25:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
935 [e]וַיָּבֹ֙אוּ֙
way-yā-ḇō-’ū
So when cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
5288 [e]נַעֲרֵ֣י
na-‘ă-rê
young menN-mpc
1732 [e]דָוִ֔ד
ḏā-wiḏ,
of DavidN-proper-ms
1696 [e]וַיְדַבְּר֧וּ
way-ḏab-bə-rū
and they spokeConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3mp
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
5037 [e]נָבָ֛ל
nā-ḇāl
NabalN-proper-ms
3605 [e]כְּכָל־
kə-ḵāl-
according to allPrep-k | N-msc
1697 [e]הַדְּבָרִ֥ים
had-də-ḇā-rîm
wordsArt | N-mp
428 [e]הָאֵ֖לֶּה
hā-’êl-leh
theseArt | Pro-cp
8034 [e]בְּשֵׁ֣ם
bə-šêm
in the namePrep-b | N-msc
1732 [e]דָּוִ֑ד
dā-wiḏ;
of DavidN-proper-ms
5117 [e]וַיָּנֽוּחוּ׃
way-yā-nū-ḥū.
and waitedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp

Hebrew Texts
שמואל א 25:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֙אוּ֙ נַעֲרֵ֣י דָוִ֔ד וַיְדַבְּר֧וּ אֶל־נָבָ֛ל כְּכָל־הַדְּבָרִ֥ים הָאֵ֖לֶּה בְּשֵׁ֣ם דָּוִ֑ד וַיָּנֽוּחוּ׃

שמואל א 25:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבאו נערי דוד וידברו אל־נבל ככל־הדברים האלה בשם דוד וינוחו׃

שמואל א 25:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויבאו נערי דוד וידברו אל־נבל ככל־הדברים האלה בשם דוד וינוחו׃

שמואל א 25:9 Hebrew Bible
ויבאו נערי דוד וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשם דוד וינוחו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
When David's young men came, they spoke to Nabal according to all these words in David's name; then they waited.

King James Bible
And when David's young men came, they spake to Nabal according to all those words in the name of David, and ceased.

Holman Christian Standard Bible
David's young men went and said all these things to Nabal on David's behalf, and they waited.
Treasury of Scripture Knowledge

ceased [heb] rested

Links
1 Samuel 25:91 Samuel 25:9 NIV1 Samuel 25:9 NLT1 Samuel 25:9 ESV1 Samuel 25:9 NASB1 Samuel 25:9 KJV1 Samuel 25:9 Bible Apps1 Samuel 25:9 Biblia Paralela1 Samuel 25:9 Chinese Bible1 Samuel 25:9 French Bible1 Samuel 25:9 German BibleBible Hub
1 Samuel 25:8
Top of Page
Top of Page