2 Chronicles 2:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
802 [e]אִשָּׁ֞ה
’iš-šāh
of a womanN-fs
4480 [e]מִן־
min-
ofPrep
1323 [e]בְּנ֣וֹת
bə-nō-wṯ
the daughtersN-fpc
1835 [e]דָּ֗ן
dān,
of DanN-proper-ms
1 [e]וְאָבִ֣יו
wə-’ā-ḇîw
and his fatherConj-w | N-msc | 3ms
376 [e]אִישׁ־
’îš-
was a man oN-ms
6876 [e]צֹרִ֡י
ṣō-rî
TyrianN-proper-ms
3045 [e]יוֹדֵ֡עַ
yō-w-ḏê-a‘
skilledV-Qal-Prtcpl-ms
6213 [e]לַעֲשׂ֣וֹת
la-‘ă-śō-wṯ
to workPrep-l | V-Qal-Inf
2091 [e]בַּזָּֽהָב־
baz-zā-hāḇ-
in goldPrep-b, Art | N-ms
3701 [e]וּ֠בַכֶּסֶף
ū-ḇak-ke-sep̄
and silverConj-w, Prep-b, Art | N-ms
5178 [e]בַּנְּחֹ֨שֶׁת
ban-nə-ḥō-šeṯ
bronzePrep-b, Art | N-fs
1270 [e]בַּבַּרְזֶ֜ל
bab-bar-zel
and ironPrep-b, Art | N-ms
68 [e]בָּאֲבָנִ֣ים
bā-’ă-ḇā-nîm
stonePrep-b, Art | N-fp
6086 [e]וּבָעֵצִ֗ים
ū-ḇā-‘ê-ṣîm,
and woodConj-w, Prep-b, Art | N-mp
713 [e]בָּאַרְגָּמָ֤ן
bā-’ar-gā-mān
purplePrep-b, Art | N-ms
8504 [e]בַּתְּכֵ֙לֶת֙
bat-tə-ḵê-leṯ
and bluePrep-b, Art | N-fs
948 [e]וּבַבּ֣וּץ
ū-ḇab-būṣ
and fine linenConj-w, Prep-b, Art | N-ms
3758 [e]וּבַכַּרְמִ֔יל
ū-ḇak-kar-mîl,
and crimsonConj-w, Prep-b, Art | N-ms
6605 [e]וּלְפַתֵּ֙חַ֙
ū-lə-p̄at-tê-aḥ
and to makeConj-w, Prep-l | V-Piel-Inf
3605 [e]כָּל־
kāl-
anyN-msc
6603 [e]פִּתּ֔וּחַ
pit-tū-aḥ,
engravingN-ms
2803 [e]וְלַחְשֹׁ֖ב
wə-laḥ-šōḇ
and to accomplishConj-w, Prep-l | V-Qal-Inf
3605 [e]כָּל־
kāl-
anyN-msc
4284 [e]מַחֲשָׁ֑בֶת
ma-ḥă-šā-ḇeṯ;
planN-fs
834 [e]אֲשֶׁ֤ר
’ă-šer
whichPro-r
5414 [e]יִנָּֽתֶן־
yin-nā-ṯen-
may be givenV-Nifal-Imperf-3ms
  לוֹ֙
lōw
to himPrep | 3ms
5973 [e]עִם־
‘im-
withPrep
2450 [e]חֲכָמֶ֔יךָ
ḥă-ḵā-me-ḵā,
your skillful menAdj-mpc | 2ms
2450 [e]וְֽחַכְמֵ֔י
wə-ḥaḵ-mê,
and with the skillful menConj-w | Adj-mpc
113 [e]אֲדֹנִ֖י
’ă-ḏō-nî
of my lordN-msc | 1cs
1732 [e]דָּוִ֥יד
dā-wîḏ
DavidN-proper-ms
1 [e]אָבִֽיךָ׃
’ā-ḇî-ḵā.
your fatherN-msc | 2ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 2:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־אִשָּׁ֞ה מִן־בְּנֹ֣ות דָּ֗ן וְאָבִ֣יו אִישׁ־צֹרִ֡י יֹודֵ֡עַ לַעֲשֹׂ֣ות בַּזָּֽהָב־וּ֠בַכֶּסֶף בַּנְּחֹ֨שֶׁת בַּבַּרְזֶ֜ל בָּאֲבָנִ֣ים וּבָעֵצִ֗ים בָּאַרְגָּמָ֤ן בַּתְּכֵ֙לֶת֙ וּבַבּ֣וּץ וּבַכַּרְמִ֔יל וּלְפַתֵּ֙חַ֙ כָּל־פִּתּ֔וּחַ וְלַחְשֹׁ֖ב כָּל־מַחֲשָׁ֑בֶת אֲשֶׁ֤ר יִנָּֽתֶן־לֹו֙ עִם־חֲכָמֶ֔יךָ וְֽחַכְמֵ֔י אֲדֹנִ֖י דָּוִ֥יד אָבִֽיךָ׃

דברי הימים ב 2:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־אשה מן־בנות דן ואביו איש־צרי יודע לעשות בזהב־ובכסף בנחשת בברזל באבנים ובעצים בארגמן בתכלת ובבוץ ובכרמיל ולפתח כל־פתוח ולחשב כל־מחשבת אשר ינתן־לו עם־חכמיך וחכמי אדני דויד אביך׃

דברי הימים ב 2:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בן־אשה מן־בנות דן ואביו איש־צרי יודע לעשות בזהב־ובכסף בנחשת בברזל באבנים ובעצים בארגמן בתכלת ובבוץ ובכרמיל ולפתח כל־פתוח ולחשב כל־מחשבת אשר ינתן־לו עם־חכמיך וחכמי אדני דויד אביך׃

דברי הימים ב 2:14 Hebrew Bible
בן אשה מן בנות דן ואביו איש צרי יודע לעשות בזהב ובכסף בנחשת בברזל באבנים ובעצים בארגמן בתכלת ובבוץ ובכרמיל ולפתח כל פתוח ולחשב כל מחשבת אשר ינתן לו עם חכמיך וחכמי אדני דויד אביך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
the son of a Danite woman and a Tyrian father, who knows how to work in gold, silver, bronze, iron, stone and wood, and in purple, violet, linen and crimson fabrics, and who knows how to make all kinds of engravings and to execute any design which may be assigned to him, to work with your skilled men and with those of my lord David your father.

King James Bible
The son of a woman of the daughters of Dan, and his father was a man of Tyre, skilful to work in gold, and in silver, in brass, in iron, in stone, and in timber, in purple, in blue, and in fine linen, and in crimson; also to grave any manner of graving, and to find out every device which shall be put to him, with thy cunning men, and with the cunning men of my lord David thy father.

Holman Christian Standard Bible
He is the son of a woman from the daughters of Dan. His father is a man of Tyre. He knows how to work with gold, silver, bronze, iron, stone, and wood, with purple, blue, crimson yarn, and fine linen. He knows how to do all kinds of engraving and to execute any design that may be given him. I have sent him to be with your craftsmen and the craftsmen of my lord, your father David.
Treasury of Scripture Knowledge

The son

1 Kings 7:13,14 And king Solomon sent and fetched Hiram out of Tyre…

skilful

2 Chronicles 2:7 Send me now therefore a man cunning to work in gold, and in silver, …

Exodus 31:3,4 And I have filled him with the spirit of God, in wisdom, and in understanding, …

Links
2 Chronicles 2:142 Chronicles 2:14 NIV2 Chronicles 2:14 NLT2 Chronicles 2:14 ESV2 Chronicles 2:14 NASB2 Chronicles 2:14 KJV2 Chronicles 2:14 Bible Apps2 Chronicles 2:14 Biblia Paralela2 Chronicles 2:14 Chinese Bible2 Chronicles 2:14 French Bible2 Chronicles 2:14 German BibleBible Hub
2 Chronicles 2:13
Top of Page
Top of Page