2 Chronicles 2:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5608 [e]וַיִּסְפֹּ֨ר
way-yis-pōr
And selectedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8010 [e]שְׁלֹמֹ֜ה
šə-lō-mōh
SolomonN-proper-ms
7657 [e]שִׁבְעִ֥ים
šiḇ-‘îm
seventyNumber-cp
505 [e]אֶ֙לֶף֙
’e-lep̄
thousandNumber-ms
376 [e]אִ֣ישׁ
’îš
menN-ms
5449 [e]סַבָּ֔ל
sab-bāl,
to bear burdensN-ms
8084 [e]וּשְׁמוֹנִ֥ים
ū-šə-mō-w-nîm
and eightyConj-w | Number-cp
505 [e]אֶ֛לֶף
’e-lep̄
thousandNumber-ms
376 [e]אִ֖ישׁ
’îš
menN-ms
2672 [e]חֹצֵ֣ב
ḥō-ṣêḇ
to quarry [stone]N-ms
2022 [e]בָּהָ֑ר
bā-hār;
in the mountainsPrep-b, Art | N-ms
5329 [e]וּמְנַצְּחִ֣ים
ū-mə-naṣ-ṣə-ḥîm
and to overseeConj-w | V-Piel-Prtcpl-mp
5921 [e]עֲלֵיהֶ֔ם
‘ă-lê-hem,
themPrep | 3mp
7969 [e]שְׁלֹ֥שֶׁת
šə-lō-šeṯ
threeNumber-msc
505 [e]אֲלָפִ֖ים
’ă-lā-p̄îm
thousandNumber-mp
8337 [e]וְשֵׁ֥שׁ
wə-šêš
and sixConj-w | Number-fs
3967 [e]מֵאֽוֹת׃
mê-’ō-wṯ.
hundredNumber-fp
  פ
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים ב 2:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּסְפֹּ֨ר שְׁלֹמֹ֜ה שִׁבְעִ֥ים אֶ֙לֶף֙ אִ֣ישׁ סַבָּ֔ל וּשְׁמֹונִ֥ים אֶ֛לֶף אִ֖ישׁ חֹצֵ֣ב בָּהָ֑ר וּמְנַצְּחִ֣ים עֲלֵיהֶ֔ם שְׁלֹ֥שֶׁת אֲלָפִ֖ים וְשֵׁ֥שׁ מֵאֹֽות׃ פ

דברי הימים ב 2:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויספר שלמה שבעים אלף איש סבל ושמונים אלף איש חצב בהר ומנצחים עליהם שלשת אלפים ושש מאות׃ פ

דברי הימים ב 2:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויספר שלמה שבעים אלף איש סבל ושמונים אלף איש חצב בהר ומנצחים עליהם שלשת אלפים ושש מאות׃ פ

דברי הימים ב 2:2 Hebrew Bible
ויספר שלמה שבעים אלף איש סבל ושמונים אלף איש חצב בהר ומנצחים עליהם שלשת אלפים ושש מאות׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So Solomon assigned 70,000 men to carry loads and 80,000 men to quarry stone in the mountains and 3,600 to supervise them.

King James Bible
And Solomon told out threescore and ten thousand men to bear burdens, and fourscore thousand to hew in the mountain, and three thousand and six hundred to oversee them.

Holman Christian Standard Bible
so he assigned 70,000 men as porters, 80,000 men as stonecutters in the mountains, and 3,600 as supervisors over them.
Treasury of Scripture Knowledge

told out threescore

2 Chronicles 2:18 And he set three score and ten thousand of them to be bearers of …

1 Kings 5:15,16 And Solomon had three score and ten thousand that bore burdens, and …

Links
2 Chronicles 2:22 Chronicles 2:2 NIV2 Chronicles 2:2 NLT2 Chronicles 2:2 ESV2 Chronicles 2:2 NASB2 Chronicles 2:2 KJV2 Chronicles 2:2 Bible Apps2 Chronicles 2:2 Biblia Paralela2 Chronicles 2:2 Chinese Bible2 Chronicles 2:2 French Bible2 Chronicles 2:2 German BibleBible Hub
2 Chronicles 2:1
Top of Page
Top of Page