2 Chronicles 20:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6915 [e]וַיִּקֹּ֧ד
way-yiq-qōḏ
And bowed his headConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3092 [e]יְהוֹשָׁפָ֛ט
yə-hō-wō-šā-p̄āṭ
JehoshaphatN-proper-ms
639 [e]אַפַּ֖יִם
’ap-pa-yim
with [his] faceN-md
776 [e]אָ֑רְצָה
’ā-rə-ṣāh;
to the groundN-fs | 3fs
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
3063 [e]יְהוּדָ֞ה
yə-hū-ḏāh
JudahN-proper-ms
3427 [e]וְיֹשְׁבֵ֣י
wə-yō-šə-ḇê
and the inhabitantsConj-w | V-Qal-Prtcpl-mpc
3389 [e]יְרוּשָׁלִַ֗ם
yə-rū-šā-lim,
of JerusalemN-proper-fs
5307 [e]נָֽפְלוּ֙
nā-p̄ə-lū
bowedV-Qal-Perf-3cp
6440 [e]לִפְנֵ֣י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
3068 [e]יְהוָ֔ה
Yah-weh,
YahwehN-proper-ms
7812 [e]לְהִֽשְׁתַּחֲוֺ֖ת
lə-hiš-ta-ḥă-wōṯ
worshipingPrep-l | V-Hitpael-Inf
3068 [e]לַיהוָֽה׃
Yah-weh.
YahwehPrep-l | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקֹּ֧ד יְהֹושָׁפָ֛ט אַפַּ֖יִם אָ֑רְצָה וְכָל־יְהוּדָ֞ה וְיֹשְׁבֵ֣י יְרוּשָׁלִַ֗ם נָֽפְלוּ֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה לְהִֽשְׁתַּחֲוֹ֖ת לַיהוָֽה׃

דברי הימים ב 20:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקד יהושפט אפים ארצה וכל־יהודה וישבי ירושלם נפלו לפני יהוה להשתחות ליהוה׃

דברי הימים ב 20:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקד יהושפט אפים ארצה וכל־יהודה וישבי ירושלם נפלו לפני יהוה להשתחות ליהוה׃

דברי הימים ב 20:18 Hebrew Bible
ויקד יהושפט אפים ארצה וכל יהודה וישבי ירושלם נפלו לפני יהוה להשתחות ליהוה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell down before the LORD, worshiping the LORD.

King James Bible
And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground: and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the LORD, worshipping the LORD.

Holman Christian Standard Bible
Then Jehoshaphat bowed with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell down before the LORD to worship Him.
Treasury of Scripture Knowledge

bowed his head

2 Chronicles 7:3 And when all the children of Israel saw how the fire came down, and …

Genesis 24:26 And the man bowed down his head, and worshipped the LORD.

Exodus 4:31 And the people believed: and when they heard that the LORD had visited …

fell before

Job 1:20 Then Job arose, and rent his mantle, and shaved his head, and fell …

Psalm 95:6 O come, let us worship and bow down: let us kneel before the LORD our maker.

Links
2 Chronicles 20:182 Chronicles 20:18 NIV2 Chronicles 20:18 NLT2 Chronicles 20:18 ESV2 Chronicles 20:18 NASB2 Chronicles 20:18 KJV2 Chronicles 20:18 Bible Apps2 Chronicles 20:18 Biblia Paralela2 Chronicles 20:18 Chinese Bible2 Chronicles 20:18 French Bible2 Chronicles 20:18 German BibleBible Hub
2 Chronicles 20:17
Top of Page
Top of Page