2 Chronicles 26:22
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3499 [e]וְיֶ֙תֶר֙
wə-ye-ṯer
And the restConj-w | N-msc
1697 [e]דִּבְרֵ֣י
diḇ-rê
of the actsN-mpc
5818 [e]עֻזִּיָּ֔הוּ
‘uz-zî-yā-hū,
of UzziahN-proper-ms
7223 [e]הָרִאשֹׁנִ֖ים
hā-ri-šō-nîm
from firstArt | Adj-mp
314 [e]וְהָאֲחֲרֹנִ֑ים‪‬
wə-hā-’ă-ḥă-rō-nîm;
and to lastConj-w, Art | Adj-mp
3789 [e]כָּתַ֛ב
kā-ṯaḇ
wroteV-Qal-Perf-3ms
3470 [e]יְשַֽׁעְיָ֥הוּ
yə-ša‘-yā-hū
IsaiahN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
531 [e]אָמ֖וֹץ
’ā-mō-wṣ
of AmozN-proper-ms
5030 [e]הַנָּבִֽיא׃
han-nā-ḇî.
the prophetArt | N-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 26:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֙תֶר֙ דִּבְרֵ֣י עֻזִּיָּ֔הוּ הָרִאשֹׁנִ֖ים וְהָאֲחֲרֹנִ֑ים כָּתַ֛ב יְשַֽׁעְיָ֥הוּ בֶן־אָמֹ֖וץ הַנָּבִֽיא׃

דברי הימים ב 26:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי עזיהו הראשנים והאחרנים כתב ישעיהו בן־אמוץ הנביא׃

דברי הימים ב 26:22 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתר דברי עזיהו הראשנים והאחרנים כתב ישעיהו בן־אמוץ הנביא׃

דברי הימים ב 26:22 Hebrew Bible
ויתר דברי עזיהו הראשנים והאחרנים כתב ישעיהו בן אמוץ הנביא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now the rest of the acts of Uzziah, first to last, the prophet Isaiah, the son of Amoz, has written.

King James Bible
Now the rest of the acts of Uzziah, first and last, did Isaiah the prophet, the son of Amoz, write.

Holman Christian Standard Bible
Now the prophet Isaiah son of Amoz wrote about the rest of the events of Uzziah's reign, from beginning to end.
Treasury of Scripture Knowledge

first

2 Chronicles 9:29 Now the rest of the acts of Solomon, first and last, are they not …

2 Chronicles 12:15 Now the acts of Rehoboam, first and last, are they not written in …

Isaiah 1:1 The vision of Isaiah the son of Amoz, which he saw concerning Judah …

Isaiah 6:1 In the year that king Uzziah died I saw also the LORD sitting on …

Links
2 Chronicles 26:222 Chronicles 26:22 NIV2 Chronicles 26:22 NLT2 Chronicles 26:22 ESV2 Chronicles 26:22 NASB2 Chronicles 26:22 KJV2 Chronicles 26:22 Bible Apps2 Chronicles 26:22 Biblia Paralela2 Chronicles 26:22 Chinese Bible2 Chronicles 26:22 French Bible2 Chronicles 26:22 German BibleBible Hub
2 Chronicles 26:21
Top of Page
Top of Page