2 Chronicles 31:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5975 [e]וַיַּעֲמֵ֣ד
way-ya-‘ă-mêḏ
And appointedConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
2396 [e]יְחִזְקִיָּ֡הוּ
yə-ḥiz-qî-yā-hū
HezekiahN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4256 [e]מַחְלְק֣וֹת
maḥ-lə-qō-wṯ
the divisionsN-fpc
3548 [e]הַכֹּהֲנִ֣ים
hak-kō-hă-nîm
of the priestsArt | N-mp
3881 [e]וְ֠הַלְוִיִּם
wə-hal-wî-yim
and the LevitesConj-w, Art | N-proper-mp
5921 [e]עַֽל־
‘al-
according toPrep
4256 [e]מַחְלְקוֹתָ֞ם
maḥ-lə-qō-w-ṯām
their divisionsN-fpc | 3mp
376 [e]אִ֣ישׁ ׀
’îš
each manN-ms
6310 [e]כְּפִ֣י
kə-p̄î
according toPrep-k | N-msc
5656 [e]עֲבֹדָת֗וֹ
‘ă-ḇō-ḏā-ṯōw,
his serviceN-fsc | 3ms
3548 [e]לַכֹּהֲנִים֙
lak-kō-hă-nîm
the priestsPrep-l, Art | N-mp
3881 [e]וְלַלְוִיִּ֔ם
wə-lal-wî-yim,
and LevitesConj-w, Prep-l | N-proper-mp
5930 [e]לְעֹלָ֖ה
lə-‘ō-lāh
for burnt offeringsPrep-l | N-fs
8002 [e]וְלִשְׁלָמִ֑ים
wə-liš-lā-mîm;
and peace offeringsConj-w, Prep-l | N-mp
8334 [e]לְשָׁרֵת֙
lə-šā-rêṯ
to servePrep-l | V-Piel-Inf
3034 [e]וּלְהֹד֣וֹת
ū-lə-hō-ḏō-wṯ
and to give thanksConj-w, Prep-l | V-Hifil-Inf
1984 [e]וּלְהַלֵּ֔ל
ū-lə-hal-lêl,
and to praiseConj-w, Prep-l | V-Piel-Inf
8179 [e]בְּשַׁעֲרֵ֖י
bə-ša-‘ă-rê
in the gatesPrep-b | N-mpc
4264 [e]מַחֲנ֥וֹת
ma-ḥă-nō-wṯ
of the camp ofN-cpc
3069 [e]יְהוָֽה׃
Yah-weh.
YahwehN-proper-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים ב 31:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּעֲמֵ֣ד יְחִזְקִיָּ֡הוּ אֶת־מַחְלְקֹ֣ות הַכֹּהֲנִ֣ים וְ֠הַלְוִיִּם עַֽל־מַחְלְקֹותָ֞ם אִ֣ישׁ ׀ כְּפִ֣י עֲבֹדָתֹ֗ו לַכֹּהֲנִים֙ וְלַלְוִיִּ֔ם לְעֹלָ֖ה וְלִשְׁלָמִ֑ים לְשָׁרֵת֙ וּלְהֹדֹ֣ות וּלְהַלֵּ֔ל בְּשַׁעֲרֵ֖י מַחֲנֹ֥ות יְהוָֽה׃ ס

דברי הימים ב 31:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעמד יחזקיהו את־מחלקות הכהנים והלוים על־מחלקותם איש ׀ כפי עבדתו לכהנים וללוים לעלה ולשלמים לשרת ולהדות ולהלל בשערי מחנות יהוה׃ ס

דברי הימים ב 31:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויעמד יחזקיהו את־מחלקות הכהנים והלוים על־מחלקותם איש ׀ כפי עבדתו לכהנים וללוים לעלה ולשלמים לשרת ולהדות ולהלל בשערי מחנות יהוה׃ ס

דברי הימים ב 31:2 Hebrew Bible
ויעמד יחזקיהו את מחלקות הכהנים והלוים על מחלקותם איש כפי עבדתו לכהנים וללוים לעלה ולשלמים לשרת ולהדות ולהלל בשערי מחנות יהוה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
And Hezekiah appointed the divisions of the priests and the Levites by their divisions, each according to his service, both the priests and the Levites, for burnt offerings and for peace offerings, to minister and to give thanks and to praise in the gates of the camp of the LORD.

King James Bible
And Hezekiah appointed the courses of the priests and the Levites after their courses, every man according to his service, the priests and Levites for burnt offerings and for peace offerings, to minister, and to give thanks, and to praise in the gates of the tents of the LORD.

Holman Christian Standard Bible
Hezekiah reestablished the divisions of the priests and Levites for the burnt offerings and fellowship offerings, for ministry, for giving thanks, and for praise in the gates of the camp of the LORD, each division corresponding to his service among the priests and Levites.
Treasury of Scripture Knowledge

the courses

2 Chronicles 5:11 And it came to pass, when the priests were come out of the holy place: …

2 Chronicles 8:14 And he appointed, according to the order of David his father, the …

2 Chronicles 23:8 So the Levites and all Judah did according to all things that Jehoiada …

1 Chronicles 16:37,40 So he left there before the ark of the covenant of the LORD Asaph …

1 Chronicles 23:1-26:32 So when David was old and full of days, he made Solomon his son king …

Ezra 6:18 And they set the priests in their divisions, and the Levites in their …

Luke 1:5 THERE was in the days of Herod, the king of Judaea, a certain priest …

to give thanks

2 Chronicles 29:24-26 And the priests killed them, and they made reconciliation with their …

1 Chronicles 16:4-6,41 And he appointed certain of the Levites to minister before the ark …

1 Chronicles 23:30 And to stand every morning to thank and praise the LORD, and likewise at even:

1 Chronicles 25:1-3 Moreover David and the captains of the host separated to the service …

Nehemiah 11:17 And Mattaniah the son of Micha, the son of Zabdi, the son of Asaph, …

Psalm 134:1-3 Behold, bless you the LORD, all you servants of the LORD, which by …

Psalm 135:1-3 Praise you the LORD. Praise you the name of the LORD; praise him, …

Jeremiah 33:11 The voice of joy, and the voice of gladness, the voice of the bridegroom, …

in the gates of the tents of the Lord. Beshaarey machanoth Yehowah, `within the gates of the camps of Jehovah;' which comprehended the whole of the buildings that surrounded the temple, in which the priests and Levites were stationed, and which resembled military encampments.

Links
2 Chronicles 31:22 Chronicles 31:2 NIV2 Chronicles 31:2 NLT2 Chronicles 31:2 ESV2 Chronicles 31:2 NASB2 Chronicles 31:2 KJV2 Chronicles 31:2 Bible Apps2 Chronicles 31:2 Biblia Paralela2 Chronicles 31:2 Chinese Bible2 Chronicles 31:2 French Bible2 Chronicles 31:2 German BibleBible Hub
2 Chronicles 31:1
Top of Page
Top of Page