2 Chronicles 6:39
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8085 [e]וְשָׁמַעְתָּ֨
wə-šā-ma‘-tā
then hearConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
4480 [e]מִן־
min-
fromPrep
8064 [e]הַשָּׁמַ֜יִם
haš-šā-ma-yim
heavenArt | N-mp
4349 [e]מִמְּכ֣וֹן
mim-mə-ḵō-wn
placePrep-m | N-msc
3427 [e]שִׁבְתְּךָ֗
šiḇ-tə-ḵā,
Your dwellingV-Qal-Inf | 2ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
8605 [e]תְּפִלָּתָם֙
tə-p̄il-lā-ṯām
their prayerN-fsc | 3mp
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
8467 [e]תְּחִנֹּ֣תֵיהֶ֔ם
tə-ḥin-nō-ṯê-hem,
their supplicationsN-fpc | 3mp
6213 [e]וְעָשִׂ֖יתָ
wə-‘ā-śî-ṯā
and maintainConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
4941 [e]מִשְׁפָּטָ֑ם
miš-pā-ṭām;
their causeN-msc | 3mp
5545 [e]וְסָלַחְתָּ֥
wə-sā-laḥ-tā
and forgiveConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
5971 [e]לְעַמְּךָ֖
lə-‘am-mə-ḵā
Your peoplePrep-l | N-msc | 2ms
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
whoPro-r
2398 [e]חָֽטְאוּ־
ḥā-ṭə-’ū-
have sinnedV-Qal-Perf-3cp
  לָֽךְ׃
lāḵ.
against YouPrep | 2fs

Hebrew Texts
דברי הימים ב 6:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁמַעְתָּ֙ מִן־הַשָּׁמַ֜יִם מִמְּכֹ֣ון שִׁבְתְּךָ֗ אֶת־תְּפִלָּתָם֙ וְאֶת־תְּחִנֹּ֣תֵיהֶ֔ם וְעָשִׂ֖יתָ מִשְׁפָּטָ֑ם וְסָלַחְתָּ֥ לְעַמְּךָ֖ אֲשֶׁ֥ר חָֽטְאוּ־לָֽךְ׃

דברי הימים ב 6:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמעת מן־השמים ממכון שבתך את־תפלתם ואת־תחנתיהם ועשית משפטם וסלחת לעמך אשר חטאו־לך׃

דברי הימים ב 6:39 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ושמעת מן־השמים ממכון שבתך את־תפלתם ואת־תחנתיהם ועשית משפטם וסלחת לעמך אשר חטאו־לך׃

דברי הימים ב 6:39 Hebrew Bible
ושמעת מן השמים ממכון שבתך את תפלתם ואת תחנתיהם ועשית משפטם וסלחת לעמך אשר חטאו לך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
then hear from heaven, from Your dwelling place, their prayer and supplications, and maintain their cause and forgive Your people who have sinned against You.

King James Bible
Then hear thou from the heavens, even from thy dwelling place, their prayer and their supplications, and maintain their cause, and forgive thy people which have sinned against thee.

Holman Christian Standard Bible
may You hear their prayer and petitions in heaven, Your dwelling place, and uphold their cause. May You forgive Your people who sinned against You.
Treasury of Scripture Knowledge

cause. or, right.

2 Chronicles 6:35 Then hear you from the heavens their prayer and their supplication, …

Zechariah 1:15,16 And I am very sore displeased with the heathen that are at ease: …

forgive

Psalm 25:18 Look on my affliction and my pain; and forgive all my sins.

Micah 7:18-20 Who is a God like to you, that pardons iniquity, and passes by the …

Links
2 Chronicles 6:392 Chronicles 6:39 NIV2 Chronicles 6:39 NLT2 Chronicles 6:39 ESV2 Chronicles 6:39 NASB2 Chronicles 6:39 KJV2 Chronicles 6:39 Bible Apps2 Chronicles 6:39 Biblia Paralela2 Chronicles 6:39 Chinese Bible2 Chronicles 6:39 French Bible2 Chronicles 6:39 German BibleBible Hub
2 Chronicles 6:38
Top of Page
Top of Page