2 Chronicles 9:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6213 [e]וַיַּ֣עַשׂ
way-ya-‘aś
And madeConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4428 [e]הַ֠מֶּלֶךְ
ham-me-leḵ
the kingArt | N-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6086 [e]עֲצֵ֨י
‘ă-ṣê
[of] woodN-mpc
418 [e]הָֽאַלְגּוּמִּ֜ים
hā-’al-gūm-mîm
the algumArt | N-mp
4546 [e]מְסִלּ֤וֹת
mə-sil-lō-wṯ
walkwaysN-fp
1004 [e]לְבֵית־
lə-ḇêṯ-
for the housePrep-l | N-msc
3068 [e]יְהוָה֙
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
1004 [e]וּלְבֵ֣ית
ū-lə-ḇêṯ
for houseConj-w, Prep-l | N-msc
4428 [e]הַמֶּ֔לֶךְ
ham-me-leḵ,
of the kingArt | N-ms
3658 [e]וְכִנֹּר֥וֹת
wə-ḵin-nō-rō-wṯ
and harpsConj-w | N-mp
5035 [e]וּנְבָלִ֖ים
ū-nə-ḇā-lîm
and stringed instrumentsConj-w | N-mp
7891 [e]לַשָּׁרִ֑ים
laš-šā-rîm;
for singersPrep-l, Art | V-Qal-Prtcpl-mp
3808 [e]וְלֹא־
wə-lō-
and noneConj-w | Adv-NegPrt
7200 [e]נִרְא֥וּ
nir-’ū
there were seenV-Nifal-Perf-3cp
1992 [e]כָהֵ֛ם
ḵā-hêm
like thosePrep-k | Pro-3mp
6440 [e]לְפָנִ֖ים
lə-p̄ā-nîm
beforePrep-l | N-mp
776 [e]בְּאֶ֥רֶץ
bə-’e-reṣ
in the landPrep-b | N-fsc
3063 [e]יְהוּדָֽה׃
yə-hū-ḏāh.
of JudahN-proper-msHebrew Texts
דברי הימים ב 9:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֣עַשׂ הַ֠מֶּלֶךְ אֶת־עֲצֵ֨י הָֽאַלְגּוּמִּ֜ים מְסִלֹּ֤ות לְבֵית־יְהוָה֙ וּלְבֵ֣ית הַמֶּ֔לֶךְ וְכִנֹּרֹ֥ות וּנְבָלִ֖ים לַשָּׁרִ֑ים וְלֹא־נִרְא֥וּ כָהֵ֛ם לְפָנִ֖ים בְּאֶ֥רֶץ יְהוּדָֽה׃

דברי הימים ב 9:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש המלך את־עצי האלגומים מסלות לבית־יהוה ולבית המלך וכנרות ונבלים לשרים ולא־נראו כהם לפנים בארץ יהודה׃

דברי הימים ב 9:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויעש המלך את־עצי האלגומים מסלות לבית־יהוה ולבית המלך וכנרות ונבלים לשרים ולא־נראו כהם לפנים בארץ יהודה׃

דברי הימים ב 9:11 Hebrew Bible
ויעש המלך את עצי האלגומים מסלות לבית יהוה ולבית המלך וכנרות ונבלים לשרים ולא נראו כהם לפנים בארץ יהודה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
From the algum trees the king made steps for the house of the LORD and for the king's palace, and lyres and harps for the singers; and none like that was seen before in the land of Judah.

King James Bible
And the king made of the algum trees terraces to the house of the LORD, and to the king's palace, and harps and psalteries for singers: and there were none such seen before in the land of Judah.

Holman Christian Standard Bible
The king made the algum wood into walkways for the LORD's temple and for the king's palace and into lyres and harps for the singers. Never before had anything like them been seen in the land of Judah.
Treasury of Scripture Knowledge

terrace. or, stairs. [heb] highways
harps

1 Kings 10:12 And the king made of the almug trees pillars for the house of the …

1 Chronicles 23:5 Moreover four thousand were porters; and four thousand praised the …

1 Chronicles 25:1 Moreover David and the captains of the host separated to the service …

Psalm 92:1-3 IT IS A GOOD THING TO GIVE THANKS UNTO THE LORD, AND TO SING PRAISES …

Psalm 150:3-5 Praise him with the sound of the trumpet: praise him with the psaltery …

Revelation 5:8 And when he had taken the book, the four beasts and four and twenty …

Links
2 Chronicles 9:112 Chronicles 9:11 NIV2 Chronicles 9:11 NLT2 Chronicles 9:11 ESV2 Chronicles 9:11 NASB2 Chronicles 9:11 KJV2 Chronicles 9:11 Bible Apps2 Chronicles 9:11 Biblia Paralela2 Chronicles 9:11 Chinese Bible2 Chronicles 9:11 French Bible2 Chronicles 9:11 German BibleBible Hub
2 Chronicles 9:10
Top of Page
Top of Page