2 Chronicles 9:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4428 [e]וְהַמֶּ֨לֶךְ
wə-ham-me-leḵ
And KingConj-w, Art | N-ms
8010 [e]שְׁלֹמֹ֜ה
šə-lō-mōh
SolomonN-proper-ms
5414 [e]נָתַ֣ן
nā-ṯan
gaveV-Qal-Perf-3ms
4436 [e]לְמַֽלְכַּת־
lə-mal-kaṯ-
to the queenPrep-l | N-fsc
7614 [e]שְׁבָ֗א
šə-ḇā,
of ShebaN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
2656 [e]חֶפְצָהּ֙
ḥep̄-ṣāh
she desiredN-msc | 3fs
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
whateverPro-r
7592 [e]שָׁאָ֔לָה
šā-’ā-lāh,
she askedV-Qal-Perf-3fs
905 [e]מִלְּבַ֖ד
mil-lə-ḇaḏ
[much more] thanPrep-m, Prep-l | N-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
935 [e]הֵבִ֣יאָה
hê-ḇî-’āh
she had broughtV-Hifil-Perf-3fs
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
4428 [e]הַמֶּ֑לֶךְ
ham-me-leḵ;
the kingArt | N-ms
2015 [e]וַֽתַּהֲפֹ֛ךְ
wat-ta-hă-p̄ōḵ
So she turnedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
1980 [e]וַתֵּ֥לֶךְ
wat-tê-leḵ
and wentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
776 [e]לְאַרְצָ֖הּ
lə-’ar-ṣāh
to her own countryPrep-l | N-fsc | 3fs
1931 [e]הִ֥יא
shePro-3fs
5650 [e]וַעֲבָדֶֽיהָ׃
wa-‘ă-ḇā-ḏe-hā.
and her servantsConj-w | N-mpc | 3fs
  פ
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים ב 9:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַמֶּ֨לֶךְ שְׁלֹמֹ֜ה נָתַ֣ן לְמַֽלְכַּת־שְׁבָ֗א אֶת־כָּל־חֶפְצָהּ֙ אֲשֶׁ֣ר שָׁאָ֔לָה מִלְּבַ֖ד אֲשֶׁר־הֵבִ֣יאָה אֶל־הַמֶּ֑לֶךְ וַֽתַּהֲפֹ֛ךְ וַתֵּ֥לֶךְ לְאַרְצָ֖הּ הִ֥יא וַעֲבָדֶֽיהָ׃ פ

דברי הימים ב 9:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והמלך שלמה נתן למלכת־שבא את־כל־חפצה אשר שאלה מלבד אשר־הביאה אל־המלך ותהפך ותלך לארצה היא ועבדיה׃ פ

דברי הימים ב 9:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והמלך שלמה נתן למלכת־שבא את־כל־חפצה אשר שאלה מלבד אשר־הביאה אל־המלך ותהפך ותלך לארצה היא ועבדיה׃ פ

דברי הימים ב 9:12 Hebrew Bible
והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה מלבד אשר הביאה אל המלך ותהפך ותלך לארצה היא ועבדיה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
King Solomon gave to the queen of Sheba all her desire which she requested besides a return for what she had brought to the king. Then she turned and went to her own land with her servants.

King James Bible
And king Solomon gave to the queen of Sheba all her desire, whatsoever she asked, beside that which she had brought unto the king. So she turned, and went away to her own land, she and her servants.

Holman Christian Standard Bible
King Solomon gave the queen of Sheba her every desire, whatever she asked--far more than she had brought the king. Then she, along with her servants, returned to her own country.
Treasury of Scripture Knowledge

all her desire

1 Kings 10:13 And king Solomon gave to the queen of Sheba all her desire, whatever …

Psalm 20:4 Grant you according to your own heart, and fulfill all your counsel.

Ephesians 3:20 Now to him that is able to do exceeding abundantly above all that …

Links
2 Chronicles 9:122 Chronicles 9:12 NIV2 Chronicles 9:12 NLT2 Chronicles 9:12 ESV2 Chronicles 9:12 NASB2 Chronicles 9:12 KJV2 Chronicles 9:12 Bible Apps2 Chronicles 9:12 Biblia Paralela2 Chronicles 9:12 Chinese Bible2 Chronicles 9:12 French Bible2 Chronicles 9:12 German BibleBible Hub
2 Chronicles 9:11
Top of Page
Top of Page