2 John 1:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1510 [e]Ἔσται
estai
Will beV-FIM-3S
3326 [e]μεθ’
meth’
withPrep
1473 [e]ἡμῶν
hēmōn
usPPro-G1P
5485 [e]χάρις
charis
grace,N-NFS
1656 [e]ἔλεος
eleos
mercy,N-NNS
1515 [e]εἰρήνη
eirēnē
[and] peaceN-NFS
3844 [e]παρὰ
para
fromPrep
2316 [e]Θεοῦ
Theou
GodN-GMS
3962 [e]Πατρός,
Patros
[the] FatherN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3844 [e]παρὰ
para
fromPrep
2424 [e]Ἰησοῦ
Iēsou
JesusN-GMS
5547 [e]Χριστοῦ
Christou
Christ,N-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
5207 [e]Υἱοῦ
Huiou
SonN-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
3962 [e]Πατρός,
Patros
Father,N-GMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
225 [e]ἀληθείᾳ
alētheia
truthN-DFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
26 [e]ἀγάπῃ.
agapē
love.N-DFS

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:3 Greek NT: Nestle 1904
ἔσται μεθ’ ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ Θεοῦ Πατρός, καὶ παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἔσται μεθ' ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ θεοῦ πατρός, καὶ παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἔσται μεθ' ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ θεοῦ πατρός, καὶ παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ἔσται μεθ’ ἡμῶν χάρις, ἔλεος, εἰρήνη παρὰ θεοῦ πατρός, καὶ παρὰ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἔσται μεθ’ ὑμῶν χάρις, ἔλεος, εἰρήνη παρὰ Θεοῦ πατρός καὶ παρὰ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἰμί μετά ἡμᾶς χάρις ἔλεος εἰρήνη παρά θεός πατήρ καί παρά Ἰησοῦς Χριστός ὁ υἱός ὁ πατήρ ἐν ἀλήθεια καί ἀγάπη

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔσται μεθ’ ὑμῶν χάρις, ἔλεος, εἰρήνη παρὰ Θεοῦ πατρός, καὶ παρὰ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἔσται μεθ' ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ θεοῦ πατρός καὶ παρὰ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ

2 John 1:3 Hebrew Bible
יהי עמכם חסד ורחמים ושלום מאת האלהים אבינו ומאת אדנינו ישוע המשיח בן האב באמת ובאהבה׃

2 John 1:3 Aramaic NT: Peshitta
ܬܗܘܐ ܥܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܪܚܡܐ ܘܫܠܡܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܘܡܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܒܐ ܒܫܪܪܐ ܘܒܚܘܒܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Grace, mercy and peace will be with us, from God the Father and from Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.

King James Bible
Grace be with you, mercy, and peace, from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.

Holman Christian Standard Bible
Grace, mercy, and peace will be with us from God the Father and from Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.
Treasury of Scripture Knowledge

Grace.

Romans 1:7 To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace …

1 Timothy 1:2 To Timothy, my own son in the faith: Grace, mercy, and peace, from …

be. Gr. shall be. the Son.

1 John 2:23,24 Whoever denies the Son, the same has not the Father: he that acknowledges …

1 John 4:10 Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and …

in truth.

2 John 1:1 The elder to the elect lady and her children, whom I love in the …

Zechariah 8:19 Thus said the LORD of hosts; The fast of the fourth month, and the …

Galatians 5:6 For in Jesus Christ neither circumcision avails any thing, nor uncircumcision; …

1 Timothy 1:14 And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love …

2 Timothy 1:13 Hold fast the form of sound words, which you have heard of me, in …

Links
2 John 1:32 John 1:3 NIV2 John 1:3 NLT2 John 1:3 ESV2 John 1:3 NASB2 John 1:3 KJV2 John 1:3 Bible Apps2 John 1:3 Biblia Paralela2 John 1:3 Chinese Bible2 John 1:3 French Bible2 John 1:3 German BibleBible Hub
2 John 1:2
Top of Page
Top of Page