2 Kings 12:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7121 [e]וַיִּקְרָא֩
way-yiq-rā
So calledConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4428 [e]הַמֶּ֨לֶךְ
ham-me-leḵ
KingArt | N-ms
3060 [e]יְהוֹאָ֜שׁ
yə-hō-w-’āš
JehoashN-proper-ms
3077 [e]לִיהוֹיָדָ֤ע
lî-hō-w-yā-ḏā‘
JehoiadaPrep-l | N-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵן֙
hak-kō-hên
the priestArt | N-ms
3548 [e]וְלַכֹּ֣הֲנִ֔ים
wə-lak-kō-hă-nîm,
and the [other] priestsConj-w, Prep-l, Art | N-mp
559 [e]וַיֹּ֣אמֶר
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֲלֵהֶ֔ם
’ă-lê-hem,
to themPrep | 3mp
4069 [e]מַדּ֛וּעַ
mad-dū-a‘
whyInterrog
369 [e]אֵינְכֶ֥ם
’ê-nə-ḵem
have you notAdv | 2mp
2388 [e]מְחַזְּקִ֖ים
mə-ḥaz-zə-qîm
repairedV-Piel-Prtcpl-mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
919 [e]בֶּ֣דֶק
be-ḏeq
the damagesN-msc
1004 [e]הַבָּ֑יִת
hab-bā-yiṯ;
of the templeArt | N-ms
6258 [e]וְעַתָּ֗ה
wə-‘at-tāh,
now thereforeConj-w | Adv
408 [e]אַל־
’al-
notAdv
3947 [e]תִּקְחוּ־
tiq-ḥū-
do takeV-Qal-Imperf-2mp
3701 [e]כֶ֙סֶף֙
ḵe-sep̄
[more] moneyN-ms
853 [e]מֵאֵ֣ת
mê-’êṯ
fromPrep-m | DirObjM
4378 [e]מַכָּֽרֵיכֶ֔ם
mak-kā-rê-ḵem,
your constituencyN-mpc | 2mp
3588 [e]כִּֽי־
kî-
butConj
919 [e]לְבֶ֥דֶק
lə-ḇe-ḏeq
for [repairing] the damagesPrep-l | N-msc
1004 [e]הַבַּ֖יִת
hab-ba-yiṯ
of the templeArt | N-ms
5414 [e]תִּתְּנֻֽהוּ׃
tit-tə-nu-hū.
deliver itV-Qal-Imperf-2mp | 3ms

Hebrew Texts
מלכים ב 12:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְרָא֩ הַמֶּ֨לֶךְ יְהֹואָ֜שׁ לִיהֹויָדָ֤ע הַכֹּהֵן֙ וְלַכֹּ֣הֲנִ֔ים וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֔ם מַדּ֛וּעַ אֵינְכֶ֥ם מְחַזְּקִ֖ים אֶת־בֶּ֣דֶק הַבָּ֑יִת וְעַתָּ֗ה אַל־תִּקְחוּ־כֶ֙סֶף֙ מֵאֵ֣ת מַכָּֽרֵיכֶ֔ם כִּֽי־לְבֶ֥דֶק הַבַּ֖יִת תִּתְּנֻֽהוּ׃

מלכים ב 12:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקרא המלך יהואש ליהוידע הכהן ולכהנים ויאמר אלהם מדוע אינכם מחזקים את־בדק הבית ועתה אל־תקחו־כסף מאת מכריכם כי־לבדק הבית תתנהו׃

מלכים ב 12:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקרא המלך יהואש ליהוידע הכהן ולכהנים ויאמר אלהם מדוע אינכם מחזקים את־בדק הבית ועתה אל־תקחו־כסף מאת מכריכם כי־לבדק הבית תתנהו׃

מלכים ב 12:7 Hebrew Bible
ויקרא המלך יהואש ליהוידע הכהן ולכהנים ויאמר אלהם מדוע אינכם מחזקים את בדק הבית ועתה אל תקחו כסף מאת מכריכם כי לבדק הבית תתנהו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then King Jehoash called for Jehoiada the priest, and for the other priests and said to them, "Why do you not repair the damages of the house? Now therefore take no more money from your acquaintances, but pay it for the damages of the house."

King James Bible
Then king Jehoash called for Jehoiada the priest, and the other priests, and said unto them, Why repair ye not the breaches of the house? now therefore receive no more money of your acquaintance, but deliver it for the breaches of the house.

Holman Christian Standard Bible
So King Joash called Jehoiada the priest and the other priests and said, "Why haven't you repaired the temple's damage? Since you haven't, don't take any money from your assessors; instead, hand it over for the repair of the temple."
Treasury of Scripture Knowledge

king Jehoash

2 Chronicles 24:5,6 And he gathered together the priests and the Levites, and said to …

Jehoiada

2 Kings 12:2 And Jehoash did that which was right in the sight of the LORD all …

2 Kings 11:4 And the seventh year Jehoiada sent and fetched the rulers over hundreds, …

2 Chronicles 23:1 And in the seventh year Jehoiada strengthened himself, and took the …

2 Chronicles 24:16 And they buried him in the city of David among the kings, because …

Why repair ye

1 Chronicles 21:3 And Joab answered, The LORD make his people an hundred times so many …

Links
2 Kings 12:72 Kings 12:7 NIV2 Kings 12:7 NLT2 Kings 12:7 ESV2 Kings 12:7 NASB2 Kings 12:7 KJV2 Kings 12:7 Bible Apps2 Kings 12:7 Biblia Paralela2 Kings 12:7 Chinese Bible2 Kings 12:7 French Bible2 Kings 12:7 German BibleBible Hub
2 Kings 12:6
Top of Page
Top of Page