2 Kings 20:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּמִבָּנֶ֜יךָ
ū-mib-bā-ne-ḵā
And some of your sonsConj-w, Prep-m | N-mpc | 2ms
834 [e]אֲשֶׁ֨ר
’ă-šer
whoPro-r
3318 [e]יֵצְא֧וּ
yê-ṣə-’ū
will descendV-Qal-Imperf-3mp
4480 [e]מִמְּךָ֛
mim-mə-ḵā
from youPrep | 2ms
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
whomPro-r
3205 [e]תּוֹלִ֖יד
tō-w-lîḏ
you will begetV-Hifil-Imperf-2ms
  [יקח]
[yiq-qāḥ
-Verb - Qal - Imperfect - third person masculine singular V-Qal-Imperf-3ms
 
ḵ]
 
3947 [e](יִקָּ֑חוּ‪‬)
(yiq-qā-ḥū;
they shall take awayV-Qal-Imperf-3mp
 
q)
 
1961 [e]וְהָיוּ֙
wə-hā-yū
and they shall beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
5631 [e]סָֽרִיסִ֔ים
sā-rî-sîm,
eunuchsN-mp
1964 [e]בְּהֵיכַ֖ל
bə-hê-ḵal
in the palacePrep-b | N-msc
4428 [e]מֶ֥לֶךְ
me-leḵ
of the kingN-msc
894 [e]בָּבֶֽל׃
bā-ḇel.
of BabylonN-proper-fs

Hebrew Texts
מלכים ב 20:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִבָּנֶ֜יךָ אֲשֶׁ֨ר יֵצְא֧וּ מִמְּךָ֛ אֲשֶׁ֥ר תֹּולִ֖יד [יִקָּח כ] (יִקָּ֑חוּ ק) וְהָיוּ֙ סָֽרִיסִ֔ים בְּהֵיכַ֖ל מֶ֥לֶךְ בָּבֶֽל׃

מלכים ב 20:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד [יקח כ] (יקחו ק) והיו סריסים בהיכל מלך בבל׃

מלכים ב 20:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד [יקח כ] (יקחו ק) והיו סריסים בהיכל מלך בבל׃

מלכים ב 20:18 Hebrew Bible
ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד יקח והיו סריסים בהיכל מלך בבל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'Some of your sons who shall issue from you, whom you will beget, will be taken away; and they will become officials in the palace of the king of Babylon.'"

King James Bible
And of thy sons that shall issue from thee, which thou shalt beget, shall they take away; and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon.

Holman Christian Standard Bible
Some of your descendants who come from you will be taken away, and they will become eunuchs in the palace of the king of Babylon.'"
Treasury of Scripture Knowledge

thy sons.

2 Kings 24:12 And Jehoiachin the king of Judah went out to the king of Babylon, …

2 Kings 25:6 So they took the king, and brought him up to the king of Babylon …

2 Chronicles 33:11 Why the LORD brought on them the captains of the host of the king …

they shall be. 'Fulfilled in Da.

2 Kings 1:3-7 But the angel of the LORD said to Elijah the Tishbite, Arise, go …

Links
2 Kings 20:182 Kings 20:18 NIV2 Kings 20:18 NLT2 Kings 20:18 ESV2 Kings 20:18 NASB2 Kings 20:18 KJV2 Kings 20:18 Bible Apps2 Kings 20:18 Biblia Paralela2 Kings 20:18 Chinese Bible2 Kings 20:18 French Bible2 Kings 20:18 German BibleBible Hub
2 Kings 20:17
Top of Page
Top of Page