2 Kings 20:20
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3499 [e]וְיֶ֨תֶר
wə-ye-ṯer
and the restConj-w | N-msc
1697 [e]דִּבְרֵ֤י
diḇ-rê
of the actsN-mpc
2396 [e]חִזְקִיָּ֙הוּ֙
ḥiz-qî-yā-hū
of HezekiahN-proper-ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
1369 [e]גְּב֣וּרָת֔וֹ
gə-ḇū-rā-ṯōw,
his mightN-fsc | 3ms
834 [e]וַאֲשֶׁ֣ר
wa-’ă-šer
and howConj-w | Pro-r
6213 [e]עָשָׂ֗ה
‘ā-śāh,
he madeV-Qal-Perf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1295 [e]הַבְּרֵכָה֙
hab-bə-rê-ḵāh
a poolArt | N-fs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
8585 [e]הַתְּעָלָ֔ה
hat-tə-‘ā-lāh,
a tunnelArt | N-fs
935 [e]וַיָּבֵ֥א
way-yā-ḇê
and broughtConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4325 [e]הַמַּ֖יִם
ham-ma-yim
waterArt | N-mp
5892 [e]הָעִ֑ירָה
hā-‘î-rāh;
into the cityArt | N-fs | 3fs
3808 [e]הֲלֹא־
hă-lō-
[are] notAdv-NegPrt
1992 [e]הֵ֣ם
hêm
theyPro-3mp
3789 [e]כְּתוּבִ֗ים
kə-ṯū-ḇîm,
writtenV-Qal-QalPassPrtcpl-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
inPrep
5612 [e]סֵ֛פֶר
sê-p̄er
the bookN-msc
1697 [e]דִּבְרֵ֥י
diḇ-rê
ofN-mpc
3117 [e]הַיָּמִ֖ים
hay-yā-mîm
the chroniclesArt | N-mp
4428 [e]לְמַלְכֵ֥י
lə-mal-ḵê
of the kingsPrep-l | N-mpc
3063 [e]יְהוּדָֽה׃
yə-hū-ḏāh.
of JudahN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 20:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֨תֶר דִּבְרֵ֤י חִזְקִיָּ֙הוּ֙ וְכָל־גְּב֣וּרָתֹ֔ו וַאֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֗ה אֶת־הַבְּרֵכָה֙ וְאֶת־הַתְּעָלָ֔ה וַיָּבֵ֥א אֶת־הַמַּ֖יִם הָעִ֑ירָה הֲלֹא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃

מלכים ב 20:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי חזקיהו וכל־גבורתו ואשר עשה את־הברכה ואת־התעלה ויבא את־המים העירה הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

מלכים ב 20:20 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתר דברי חזקיהו וכל־גבורתו ואשר עשה את־הברכה ואת־התעלה ויבא את־המים העירה הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

מלכים ב 20:20 Hebrew Bible
ויתר דברי חזקיהו וכל גבורתו ואשר עשה את הברכה ואת התעלה ויבא את המים העירה הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now the rest of the acts of Hezekiah and all his might, and how he made the pool and the conduit and brought water into the city, are they not written in the Book of the Chronicles of the Kings of Judah?

King James Bible
And the rest of the acts of Hezekiah, and all his might, and how he made a pool, and a conduit, and brought water into the city, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

Holman Christian Standard Bible
The rest of the events of Hezekiah's reign, along with all his might and how he made the pool and the tunnel and brought water into the city, are written in the Historical Record of Judah's Kings.
Treasury of Scripture Knowledge

he made a pool.

2 Chronicles 32:4,30,32 So there was gathered much people together, who stopped all the fountains, …

Nehemiah 3:16 After him repaired Nehemiah the son of Azbuk, the ruler of the half …

Isaiah 22:9-11 You have seen also the breaches of the city of David, that they are …

the book.

2 Kings 8:23 And the rest of the acts of Joram, and all that he did, are they …

2 Kings 15:6,26 And the rest of the acts of Azariah, and all that he did, are they …

2 Kings 16:19 Now the rest of the acts of Ahaz which he did, are they not written …

1 Kings 14:19 And the rest of the acts of Jeroboam, how he warred, and how he reigned, …

1 Kings 15:7,23 Now the rest of the acts of Abijam, and all that he did, are they …

Links
2 Kings 20:202 Kings 20:20 NIV2 Kings 20:20 NLT2 Kings 20:20 ESV2 Kings 20:20 NASB2 Kings 20:20 KJV2 Kings 20:20 Bible Apps2 Kings 20:20 Biblia Paralela2 Kings 20:20 Chinese Bible2 Kings 20:20 French Bible2 Kings 20:20 German BibleBible Hub
2 Kings 20:19
Top of Page
Top of Page