2 Kings 20:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיְהִ֣י
way-hî
And it came to passConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3470 [e]יְשַׁעְיָ֔הוּ
yə-ša‘-yā-hū,
IsaiahN-proper-ms
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
3318 [e]יָצָ֔א
yā-ṣā,
before had gone outV-Qal-Perf-3ms
  [העיר]
[hā-‘îr
-Article :: Noun - feminine singular Art | N-fs
 
ḵ]
 
5892 [e](חָצֵ֖ר)
(ḥā-ṣêr
courtN-cs
 
q)
 
8484 [e]הַתִּֽיכֹנָ֑ה
hat-tî-ḵō-nāh;
into the middleArt | Adj-fs
1697 [e]וּדְבַר־
ū-ḏə-ḇar-
that the wordConj-w | N-msc
3068 [e]יְהוָ֔ה
Yah-weh,
of YahwehN-proper-ms
1961 [e]הָיָ֥ה
hā-yāh
cameV-Qal-Perf-3ms
413 [e]אֵלָ֖יו
’ê-lāw
to himPrep | 3ms
559 [e]לֵאמֹֽר׃
lê-mōr.
sayingPrep-l | V-Qal-Inf

Hebrew Texts
מלכים ב 20:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י יְשַׁעְיָ֔הוּ לֹ֣א יָצָ֔א [הָעִיר כ] (חָצֵ֖ר ק) הַתִּֽיכֹנָ֑ה וּדְבַר־יְהוָ֔ה הָיָ֥ה אֵלָ֖יו לֵאמֹֽר׃

מלכים ב 20:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי ישעיהו לא יצא [העיר כ] (חצר ק) התיכנה ודבר־יהוה היה אליו לאמר׃

מלכים ב 20:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי ישעיהו לא יצא [העיר כ] (חצר ק) התיכנה ודבר־יהוה היה אליו לאמר׃

מלכים ב 20:4 Hebrew Bible
ויהי ישעיהו לא יצא העיר התיכנה ודבר יהוה היה אליו לאמר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Before Isaiah had gone out of the middle court, the word of the LORD came to him, saying,

King James Bible
And it came to pass, afore Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the LORD came to him, saying,

Holman Christian Standard Bible
Isaiah had not yet gone out of the inner courtyard when the word of the LORD came to him: "
Treasury of Scripture Knowledge

court. or, city.

2 Kings 20:4 And it came to pass, before Isaiah was gone out into the middle court, …

Links
2 Kings 20:42 Kings 20:4 NIV2 Kings 20:4 NLT2 Kings 20:4 ESV2 Kings 20:4 NASB2 Kings 20:4 KJV2 Kings 20:4 Bible Apps2 Kings 20:4 Biblia Paralela2 Kings 20:4 Chinese Bible2 Kings 20:4 French Bible2 Kings 20:4 German BibleBible Hub
2 Kings 20:3
Top of Page
Top of Page