2 Kings 23:13
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
853 [e]וְֽאֶת־
wə-’eṯ-
AndConj-w | DirObjM
1116 [e]הַבָּמ֞וֹת
hab-bā-mō-wṯ
the high placesArt | N-fp
834 [e]אֲשֶׁ֣ר ׀
’ă-šer
that [were]Pro-r
5921 [e]עַל־
‘al-
eastPrep
6440 [e]פְּנֵ֣י
pə-nê
ofN-cpc
3389 [e]יְרוּשָׁלִַ֗ם
yə-rū-šā-lim,
JerusalemN-proper-fs
834 [e]אֲשֶׁר֮
’ă-šer
that [were]Pro-r
3225 [e]מִימִ֣ין
mî-mîn
on the southPrep-m | N-fsc
2022 [e]לְהַר־
lə-har-
of the MountPrep-l | N-msc
4889 [e]הַמַּשְׁחִית֒
ham-maš-ḥîṯ
of CorruptionArt | N-ms
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
whichPro-r
1129 [e]בָּ֠נָה
bā-nāh
had builtV-Qal-Perf-3ms
8010 [e]שְׁלֹמֹ֨ה
šə-lō-mōh
SolomonN-proper-ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
kingN-msc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֜ל
yiś-rā-’êl
of IsraelN-proper-ms
6253 [e]לְעַשְׁתֹּ֣רֶת ׀
lə-‘aš-tō-reṯ
for AshtorethPrep-l | N-proper-fs
8251 [e]שִׁקֻּ֣ץ
šiq-quṣ
the abominationN-msc
6722 [e]צִידֹנִ֗ים
ṣî-ḏō-nîm,
of the SidoniansN-proper-mp
3645 [e]וְלִכְמוֹשׁ֙
wə-liḵ-mō-wōš
for ChemoshConj-w, Prep-l | N-proper-ms
8251 [e]שִׁקֻּ֣ץ
šiq-quṣ
the abominationN-msc
4124 [e]מוֹאָ֔ב
mō-w-’āḇ,
of the MoabitesN-proper-fs
4445 [e]וּלְמִלְכֹּ֖ם
ū-lə-mil-kōm
for MilcomConj-w, Prep-l | N-proper-ms
8441 [e]תּוֹעֲבַ֣ת
tō-w-‘ă-ḇaṯ
the abominationN-fsc
1121 [e]בְּנֵֽי־
bə-nê-
of the sonsN-mpc
5983 [e]עַמּ֑וֹן
‘am-mō-wn;
AmmonN-proper-ms
2930 [e]טִמֵּ֖א
ṭim-mê
defiledV-Piel-Perf-3ms
4428 [e]הַמֶּֽלֶךְ׃
ham-me-leḵ.
the kingArt | N-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 23:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְֽאֶת־הַבָּמֹ֞ות אֲשֶׁ֣ר ׀ עַל־פְּנֵ֣י יְרוּשָׁלִַ֗ם אֲשֶׁר֮ מִימִ֣ין לְהַר־הַמַּשְׁחִית֒ אֲשֶׁ֣ר בָּ֠נָה שְׁלֹמֹ֨ה מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵ֜ל לְעַשְׁתֹּ֣רֶת ׀ שִׁקֻּ֣ץ צִידֹנִ֗ים וְלִכְמֹושׁ֙ שִׁקֻּ֣ץ מֹואָ֔ב וּלְמִלְכֹּ֖ם תֹּועֲבַ֣ת בְּנֵֽי־עַמֹּ֑ון טִמֵּ֖א הַמֶּֽלֶךְ׃

מלכים ב 23:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־הבמות אשר ׀ על־פני ירושלם אשר מימין להר־המשחית אשר בנה שלמה מלך־ישראל לעשתרת ׀ שקץ צידנים ולכמוש שקץ מואב ולמלכם תועבת בני־עמון טמא המלך׃

מלכים ב 23:13 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואת־הבמות אשר ׀ על־פני ירושלם אשר מימין להר־המשחית אשר בנה שלמה מלך־ישראל לעשתרת ׀ שקץ צידנים ולכמוש שקץ מואב ולמלכם תועבת בני־עמון טמא המלך׃

מלכים ב 23:13 Hebrew Bible
ואת הבמות אשר על פני ירושלם אשר מימין להר המשחית אשר בנה שלמה מלך ישראל לעשתרת שקץ צידנים ולכמוש שקץ מואב ולמלכם תועבת בני עמון טמא המלך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The high places which were before Jerusalem, which were on the right of the mount of destruction which Solomon the king of Israel had built for Ashtoreth the abomination of the Sidonians, and for Chemosh the abomination of Moab, and for Milcom the abomination of the sons of Ammon, the king defiled.

King James Bible
And the high places that were before Jerusalem, which were on the right hand of the mount of corruption, which Solomon the king of Israel had builded for Ashtoreth the abomination of the Zidonians, and for Chemosh the abomination of the Moabites, and for Milcom the abomination of the children of Ammon, did the king defile.

Holman Christian Standard Bible
The king also defiled the high places that were across from Jerusalem, to the south of the Mount of Destruction, which King Solomon of Israel had built for Ashtoreth, the detestable idol of the Sidonians; for Chemosh, the detestable idol of Moab; and for Milcom, the abomination of the Ammonites.
Treasury of Scripture Knowledge

the mount of corruption. that is, the mount of Olives. Houbigant, deriving the Hebrew {mashchith} from {mashach}, 'to anoint,' reads 'the Mount of Olives.' Jarchi, following the Chaldee, also says this was the Mount of Olives; for this is the mount {hammishchah}, of unction: but because of the idolatrous purposes for which it was used, the Scripture changed the appellation to the mount of {hammashchith}, corruption.

Solomon.

1 Kings 11:7 Then did Solomon build an high place for Chemosh, the abomination …

Nehemiah 13:26 Did not Solomon king of Israel sin by these things? yet among many …

Ashtoreth.

Judges 2:13 And they forsook the LORD, and served Baal and Ashtaroth.

Judges 10:6 And the children of Israel did evil again in the sight of the LORD, …

1 Samuel 7:4 Then the children of Israel did put away Baalim and Ashtaroth, and …

1 Samuel 12:10 And they cried to the LORD, and said, We have sinned, because we …

1 Kings 11:5,33 For Solomon went after Ashtoreth the goddess of the Zidonians, and …

Chemosh.

Numbers 21:29 Woe to you, Moab! you are undone, O people of Chemosh: he has given …

Judges 11:24 Will not you possess that which Chemosh your god gives you to possess? …

Jeremiah 48:7,13,16 For because you have trusted in your works and in your treasures, …

Milcom.

Zephaniah 1:5 And them that worship the host of heaven on the housetops; and them …

Malcham.

Links
2 Kings 23:132 Kings 23:13 NIV2 Kings 23:13 NLT2 Kings 23:13 ESV2 Kings 23:13 NASB2 Kings 23:13 KJV2 Kings 23:13 Bible Apps2 Kings 23:13 Biblia Paralela2 Kings 23:13 Chinese Bible2 Kings 23:13 French Bible2 Kings 23:13 German BibleBible Hub
2 Kings 23:12
Top of Page
Top of Page