2 Kings 23:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
853 [e]וְאֶֽת־
wə-’eṯ-
AndConj-w | DirObjM
4196 [e]הַֽמִּזְבְּח֡וֹת
ham-miz-bə-ḥō-wṯ
the altarsArt | N-mp
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
that [were]Pro-r
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
1406 [e]הַגָּג֩
hag-gāḡ
the roofArt | N-ms
5944 [e]עֲלִיַּ֨ת
‘ă-lî-yaṯ
the upper chamberN-fsc
271 [e]אָחָ֜ז
’ā-ḥāz
of AhazN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whichPro-r
6213 [e]עָשׂ֣וּ ׀
‘ā-śū
had madeV-Qal-Perf-3cp
4428 [e]מַלְכֵ֣י
mal-ḵê
the kingsN-mpc
3063 [e]יְהוּדָ֗ה
yə-hū-ḏāh,
of JudahN-proper-ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
4196 [e]הַֽמִּזְבְּחוֹת֙
ham-miz-bə-ḥō-wṯ
the altarsArt | N-mp
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whichPro-r
6213 [e]עָשָׂ֣ה
‘ā-śāh
had madeV-Qal-Perf-3ms
4519 [e]מְנַשֶּׁ֔ה
mə-naš-šeh,
ManassehN-proper-ms
8147 [e]בִּשְׁתֵּ֛י
biš-tê
in twoPrep-b | Number-fdc
2691 [e]חַצְר֥וֹת
ḥaṣ-rō-wṯ
the courtsN-cpc
1004 [e]בֵּית־
bêṯ-
of the houseN-msc
3068 [e]יְהוָ֖ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
5422 [e]נָתַ֣ץ
nā-ṯaṣ
broke downV-Qal-Perf-3ms
4428 [e]הַמֶּ֑לֶךְ
ham-me-leḵ;
the kingArt | N-ms
7323 [e]וַיָּ֣רָץ
way-yā-rāṣ
and pulverizedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8033 [e]מִשָּׁ֔ם
miš-šām,
therePrep-m | Adv
7993 [e]וְהִשְׁלִ֥יךְ
wə-hiš-lîḵ
and threwConj-w | V-Hifil-ConjPerf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6083 [e]עֲפָרָ֖ם
‘ă-p̄ā-rām
their dustN-msc | 3mp
413 [e]אֶל־
’el-
intoPrep
5158 [e]נַ֥חַל
na-ḥal
the BrookN-msc
6939 [e]קִדְרֽוֹן׃
qiḏ-rō-wn.
KidronN-proper-fs

Hebrew Texts
מלכים ב 23:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶֽת־הַֽמִּזְבְּחֹ֡ות אֲשֶׁ֣ר עַל־הַגָּג֩ עֲלִיַּ֨ת אָחָ֜ז אֲשֶׁר־עָשׂ֣וּ ׀ מַלְכֵ֣י יְהוּדָ֗ה וְאֶת־הַֽמִּזְבְּחֹות֙ אֲשֶׁר־עָשָׂ֣ה מְנַשֶּׁ֔ה בִּשְׁתֵּ֛י חַצְרֹ֥ות בֵּית־יְהוָ֖ה נָתַ֣ץ הַמֶּ֑לֶךְ וַיָּ֣רָץ מִשָּׁ֔ם וְהִשְׁלִ֥יךְ אֶת־עֲפָרָ֖ם אֶל־נַ֥חַל קִדְרֹֽון׃

מלכים ב 23:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־המזבחות אשר על־הגג עלית אחז אשר־עשו ׀ מלכי יהודה ואת־המזבחות אשר־עשה מנשה בשתי חצרות בית־יהוה נתץ המלך וירץ משם והשליך את־עפרם אל־נחל קדרון׃

מלכים ב 23:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואת־המזבחות אשר על־הגג עלית אחז אשר־עשו ׀ מלכי יהודה ואת־המזבחות אשר־עשה מנשה בשתי חצרות בית־יהוה נתץ המלך וירץ משם והשליך את־עפרם אל־נחל קדרון׃

מלכים ב 23:12 Hebrew Bible
ואת המזבחות אשר על הגג עלית אחז אשר עשו מלכי יהודה ואת המזבחות אשר עשה מנשה בשתי חצרות בית יהוה נתץ המלך וירץ משם והשליך את עפרם אל נחל קדרון׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The altars which were on the roof, the upper chamber of Ahaz, which the kings of Judah had made, and the altars which Manasseh had made in the two courts of the house of the LORD, the king broke down; and he smashed them there and threw their dust into the brook Kidron.

King James Bible
And the altars that were on the top of the upper chamber of Ahaz, which the kings of Judah had made, and the altars which Manasseh had made in the two courts of the house of the LORD, did the king beat down, and brake them down from thence, and cast the dust of them into the brook Kidron.

Holman Christian Standard Bible
The king tore down the altars that were on the roof--Ahaz's upper chamber that the kings of Judah had made--and the altars that Manasseh had made in the two courtyards of the LORD's temple. Then he smashed them there and threw their dust into the Kidron Valley.
Treasury of Scripture Knowledge

on the top.

Deuteronomy 22:8 When you build a new house, then you shall make a battlement for …

Jeremiah 19:13 And the houses of Jerusalem, and the houses of the kings of Judah, …

Zephaniah 1:5 And them that worship the host of heaven on the housetops; and them …

which Manasseh.

2 Kings 21:5,21,22 And he built altars for all the host of heaven in the two courts …

2 Chronicles 33:5,15 And he built altars for all the host of heaven in the two courts …

brake them down from thence. or, ran from thence. cast. See on ver.

2 Kings 23:6 And he brought out the grove from the house of the LORD, without …

Links
2 Kings 23:122 Kings 23:12 NIV2 Kings 23:12 NLT2 Kings 23:12 ESV2 Kings 23:12 NASB2 Kings 23:12 KJV2 Kings 23:12 Bible Apps2 Kings 23:12 Biblia Paralela2 Kings 23:12 Chinese Bible2 Kings 23:12 French Bible2 Kings 23:12 German BibleBible Hub
2 Kings 23:11
Top of Page
Top of Page