2 Kings 23:30
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7392 [e]וַיַּרְכִּבֻ֨הוּ
way-yar-ki-ḇu-hū
And moved in a chariotConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp | 3ms
5650 [e]עֲבָדָ֥יו
‘ă-ḇā-ḏāw
his servantsN-mpc | 3ms
4191 [e]מֵת֙
mêṯ
his bodyV-Qal-Prtcpl-ms
4023 [e]מִמְּגִדּ֔וֹ
mim-mə-ḡid-dōw,
from MegiddoPrep-m | N-proper-fs
935 [e]וַיְבִאֻ֙הוּ֙
way-ḇi-’u-hū
and brought himConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp | 3ms
3389 [e]יְר֣וּשָׁלִַ֔ם
yə-rū-šā-lim,
to JerusalemN-proper-fs
6912 [e]וַֽיִּקְבְּרֻ֖הוּ
way-yiq-bə-ru-hū
and buried himConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp | 3ms
6900 [e]בִּקְבֻֽרָת֑וֹ
biq-ḇu-rā-ṯōw;
in his own tombPrep-b | N-fsc | 3ms
3947 [e]וַיִּקַּ֣ח
way-yiq-qaḥ
And tookConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5971 [e]עַם־
‘am-
the peopleN-msc
776 [e]הָאָ֗רֶץ
hā-’ā-reṣ,
of the landArt | N-fs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3059 [e]יְהֽוֹאָחָז֙
yə-hō-w-’ā-ḥāz
JehoahazN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
2977 [e]יֹ֣אשִׁיָּ֔הוּ
yō-šî-yā-hū,
of JosiahN-proper-ms
4886 [e]וַיִּמְשְׁח֥וּ
way-yim-šə-ḥū
and anointedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
853 [e]אֹת֛וֹ
’ō-ṯōw
himDirObjM | 3ms
4427 [e]וַיַּמְלִ֥יכוּ
way-yam-lî-ḵū
and made him kingConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
853 [e]אֹת֖וֹ
’ō-ṯōw
-DirObjM | 3ms
8478 [e]תַּ֥חַת
ta-ḥaṯ
in placePrep
1 [e]אָבִֽיו׃
’ā-ḇîw.
of his fatherN-msc | 3ms
  פ
-Punc

Hebrew Texts
מלכים ב 23:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּרְכִּבֻ֨הוּ עֲבָדָ֥יו מֵת֙ מִמְּגִדֹּ֔ו וַיְבִאֻ֙הוּ֙ יְר֣וּשָׁלִַ֔ם וַֽיִּקְבְּרֻ֖הוּ בִּקְבֻֽרָתֹ֑ו וַיִּקַּ֣ח עַם־הָאָ֗רֶץ אֶת־יְהֹֽואָחָז֙ בֶּן־יֹ֣אשִׁיָּ֔הוּ וַיִּמְשְׁח֥וּ אֹתֹ֛ו וַיַּמְלִ֥יכוּ אֹתֹ֖ו תַּ֥חַת אָבִֽיו׃ פ

מלכים ב 23:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירכבהו עבדיו מת ממגדו ויבאהו ירושלם ויקברהו בקברתו ויקח עם־הארץ את־יהואחז בן־יאשיהו וימשחו אתו וימליכו אתו תחת אביו׃ פ

מלכים ב 23:30 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וירכבהו עבדיו מת ממגדו ויבאהו ירושלם ויקברהו בקברתו ויקח עם־הארץ את־יהואחז בן־יאשיהו וימשחו אתו וימליכו אתו תחת אביו׃ פ

מלכים ב 23:30 Hebrew Bible
וירכבהו עבדיו מת ממגדו ויבאהו ירושלם ויקברהו בקברתו ויקח עם הארץ את יהואחז בן יאשיהו וימשחו אתו וימליכו אתו תחת אביו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
His servants drove his body in a chariot from Megiddo, and brought him to Jerusalem and buried him in his own tomb. Then the people of the land took Jehoahaz the son of Josiah and anointed him and made him king in place of his father.

King James Bible
And his servants carried him in a chariot dead from Megiddo, and brought him to Jerusalem, and buried him in his own sepulchre. And the people of the land took Jehoahaz the son of Josiah, and anointed him, and made him king in his father's stead.

Holman Christian Standard Bible
From Megiddo his servants carried his dead body in a chariot, brought him into Jerusalem, and buried him in his own tomb. Then the common people took Jehoahaz son of Josiah, anointed him, and made him king in place of his father.
Treasury of Scripture Knowledge

servants.

2 Kings 9:28 And his servants carried him in a chariot to Jerusalem, and buried …

1 Kings 22:33-38 And it came to pass, when the captains of the chariots perceived …

2 Chronicles 35:24 His servants therefore took him out of that chariot, and put him …

the people.

2 Kings 14:21 And all the people of Judah took Azariah, which was sixteen years …

2 Kings 21:24 And the people of the land slew all them that had conspired against king Amon…

2 Chronicles 36:1,2-4 Then the people of the land took Jehoahaz the son of Josiah, and …

Links
2 Kings 23:302 Kings 23:30 NIV2 Kings 23:30 NLT2 Kings 23:30 ESV2 Kings 23:30 NASB2 Kings 23:30 KJV2 Kings 23:30 Bible Apps2 Kings 23:30 Biblia Paralela2 Kings 23:30 Chinese Bible2 Kings 23:30 French Bible2 Kings 23:30 German BibleBible Hub
2 Kings 23:29
Top of Page
Top of Page