2 Kings 25:23
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8085 [e]וַיִּשְׁמְעוּ֩
way-yiš-mə-‘ū
and when heardConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
3605 [e]כָל־
ḵāl
allN-msc
8269 [e]שָׂרֵ֨י
śā-rê
the captainsN-mpc
2428 [e]הַחֲיָלִ֜ים
ha-ḥă-yā-lîm
of the armiesArt | N-mp
1992 [e]הֵ֣מָּה
hêm-māh
theyPro-3mp
376 [e]וְהָאֲנָשִׁ֗ים
wə-hā-’ă-nā-šîm,
and [their] menConj-w, Art | N-mp
3588 [e]כִּֽי־
kî-
thatConj
6485 [e]הִפְקִ֤יד
hip̄-qîḏ
had made governorV-Hifil-Perf-3ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
the kingN-msc
894 [e]בָּבֶל֙
bā-ḇel
of BabylonN-proper-fs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1436 [e]גְּדַלְיָ֔הוּ
gə-ḏal-yā-hū,
GedaliahN-proper-ms
935 [e]וַיָּבֹ֥אוּ
way-yā-ḇō-’ū
and they cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
1436 [e]גְּדַלְיָ֖הוּ
gə-ḏal-yā-hū
GedaliahN-proper-ms
4709 [e]הַמִּצְפָּ֑ה
ham-miṣ-pāh;
at MizpahArt | N-proper-fs
3458 [e]וְיִשְׁמָעֵ֣אל
wə-yiš-mā-‘êl
and IshmaelConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
5418 [e]נְתַנְיָ֡ה
nə-ṯan-yāh
of NethaniahN-proper-ms
3110 [e]וְיוֹחָנָ֣ן
wə-yō-w-ḥā-nān
and JohananConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
7143 [e]קָ֠רֵחַ
qā-rê-aḥ
of KareahN-proper-ms
8304 [e]וּשְׂרָיָ֨ה
ū-śə-rā-yāh
and SeraiahConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
8576 [e]תַּנְחֻ֜מֶת
tan-ḥu-meṯ
of TanhumethN-proper-ms
5200 [e]הַנְּטֹפָתִ֗י
han-nə-ṭō-p̄ā-ṯî,
the NetophathiteArt | N-proper-ms
2970 [e]וְיַֽאֲזַנְיָ֙הוּ֙
wə-ya-’ă-zan-yā-hū
and JaazaniahConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
4602 [e]הַמַּ֣עֲכָתִ֔י
ham-ma-‘ă-ḵā-ṯî,
of a MaachathiteArt | N-proper-ms
1992 [e]הֵ֖מָּה
hêm-māh
theyPro-3mp
376 [e]וְאַנְשֵׁיהֶֽם׃
wə-’an-šê-hem.
and their menConj-w | N-mpc | 3mp

Hebrew Texts
מלכים ב 25:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁמְעוּ֩ כָל־שָׂרֵ֨י הַחֲיָלִ֜ים הֵ֣מָּה וְהָאֲנָשִׁ֗ים כִּֽי־הִפְקִ֤יד מֶֽלֶךְ־בָּבֶל֙ אֶת־גְּדַלְיָ֔הוּ וַיָּבֹ֥אוּ אֶל־גְּדַלְיָ֖הוּ הַמִּצְפָּ֑ה וְיִשְׁמָעֵ֣אל בֶּן־נְתַנְיָ֡ה וְיֹוחָנָ֣ן בֶּן־קָ֠רֵחַ וּשְׂרָיָ֨ה בֶן־תַּנְחֻ֜מֶת הַנְּטֹפָתִ֗י וְיַֽאֲזַנְיָ֙הוּ֙ בֶּן־הַמַּ֣עֲכָתִ֔י הֵ֖מָּה וְאַנְשֵׁיהֶֽם׃

מלכים ב 25:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישמעו כל־שרי החילים המה והאנשים כי־הפקיד מלך־בבל את־גדליהו ויבאו אל־גדליהו המצפה וישמעאל בן־נתניה ויוחנן בן־קרח ושריה בן־תנחמת הנטפתי ויאזניהו בן־המעכתי המה ואנשיהם׃

מלכים ב 25:23 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישמעו כל־שרי החילים המה והאנשים כי־הפקיד מלך־בבל את־גדליהו ויבאו אל־גדליהו המצפה וישמעאל בן־נתניה ויוחנן בן־קרח ושריה בן־תנחמת הנטפתי ויאזניהו בן־המעכתי המה ואנשיהם׃

מלכים ב 25:23 Hebrew Bible
וישמעו כל שרי החילים המה והאנשים כי הפקיד מלך בבל את גדליהו ויבאו אל גדליהו המצפה וישמעאל בן נתניה ויוחנן בן קרח ושריה בן תנחמת הנטפתי ויאזניהו בן המעכתי המה ואנשיהם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
When all the captains of the forces, they and their men, heard that the king of Babylon had appointed Gedaliah governor, they came to Gedaliah to Mizpah, namely, Ishmael the son of Nethaniah, and Johanan the son of Kareah, and Seraiah the son of Tanhumeth the Netophathite, and Jaazaniah the son of the Maacathite, they and their men.

King James Bible
And when all the captains of the armies, they and their men, heard that the king of Babylon had made Gedaliah governor, there came to Gedaliah to Mizpah, even Ishmael the son of Nethaniah, and Johanan the son of Careah, and Seraiah the son of Tanhumeth the Netophathite, and Jaazaniah the son of a Maachathite, they and their men.

Holman Christian Standard Bible
When all the commanders of the armies--they and their men--heard that the king of Babylon had appointed Gedaliah, they came to Gedaliah at Mizpah. The commanders included Ishmael son of Nethaniah, Johanan son of Kareah, Seraiah son of Tanhumeth the Netophathite, and Jaazaniah son of the Maacathite--they and their men.
Treasury of Scripture Knowledge

And when.

Jeremiah 40:7-9,11,12 Now when all the captains of the forces which were in the fields, …

Mizpah. There were several places of the name of Mizpah, or Mizpeh, and we do not certainly know which of them this was; but it is probable that it was that situated east of Jordan, in the mountains of Gilead, (

Genesis 31:49 And Mizpah; for he said, The LORD watch between me and you, when …

Links
2 Kings 25:232 Kings 25:23 NIV2 Kings 25:23 NLT2 Kings 25:23 ESV2 Kings 25:23 NASB2 Kings 25:23 KJV2 Kings 25:23 Bible Apps2 Kings 25:23 Biblia Paralela2 Kings 25:23 Chinese Bible2 Kings 25:23 French Bible2 Kings 25:23 German BibleBible Hub
2 Kings 25:22
Top of Page
Top of Page