2 Kings 25:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7650 [e]וַיִּשָּׁבַ֨ע
way-yiš-šā-ḇa‘
And took an oathConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3ms
  לָהֶ֤ם
lā-hem
before themPrep | 3mp
1436 [e]גְּדַלְיָ֙הוּ֙
gə-ḏal-yā-hū
GedaliahN-proper-ms
376 [e]וּלְאַנְשֵׁיהֶ֔ם
ū-lə-’an-šê-hem,
and their menConj-w, Prep-l | N-mpc | 3mp
559 [e]וַיֹּ֣אמֶר
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
  לָהֶ֔ם
lā-hem,
to themPrep | 3mp
408 [e]אַל־
’al-
notAdv
3372 [e]תִּֽירְא֖וּ
tî-rə-’ū
do be afraidV-Qal-Imperf-2mp
5650 [e]מֵעַבְדֵ֣י
mê-‘aḇ-ḏê
of the servantsPrep-m | N-mpc
3778 [e]הַכַּשְׂדִּ֑ים
hak-kaś-dîm;
of the ChaldeansArt | N-proper-mp
3427 [e]שְׁב֣וּ
šə-ḇū
DwellV-Qal-Imp-mp
776 [e]בָאָ֗רֶץ
ḇā-’ā-reṣ,
in the landPrep-b, Art | N-fs
5647 [e]וְעִבְד֛וּ
wə-‘iḇ-ḏū
and serveConj-w | V-Qal-Imp-mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4428 [e]מֶ֥לֶךְ
me-leḵ
the kingN-msc
894 [e]בָּבֶ֖ל
bā-ḇel
of BabylonN-proper-fs
3190 [e]וְיִטַ֥ב
wə-yi-ṭaḇ
and it shall be wellConj-w | V-Qal-ConjImperf-3ms
  לָכֶֽם׃
lā-ḵem.
with youPrep | 2mp
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
מלכים ב 25:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשָּׁבַ֨ע לָהֶ֤ם גְּדַלְיָ֙הוּ֙ וּלְאַנְשֵׁיהֶ֔ם וַיֹּ֣אמֶר לָהֶ֔ם אַל־תִּֽירְא֖וּ מֵעַבְדֵ֣י הַכַּשְׂדִּ֑ים שְׁב֣וּ בָאָ֗רֶץ וְעִבְד֛וּ אֶת־מֶ֥לֶךְ בָּבֶ֖ל וְיִטַ֥ב לָכֶֽם׃ ס

מלכים ב 25:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישבע להם גדליהו ולאנשיהם ויאמר להם אל־תיראו מעבדי הכשדים שבו בארץ ועבדו את־מלך בבל ויטב לכם׃ ס

מלכים ב 25:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישבע להם גדליהו ולאנשיהם ויאמר להם אל־תיראו מעבדי הכשדים שבו בארץ ועבדו את־מלך בבל ויטב לכם׃ ס

מלכים ב 25:24 Hebrew Bible
וישבע להם גדליהו ולאנשיהם ויאמר להם אל תיראו מעבדי הכשדים שבו בארץ ועבדו את מלך בבל ויטב לכם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Gedaliah swore to them and their men and said to them, "Do not be afraid of the servants of the Chaldeans; live in the land and serve the king of Babylon, and it will be well with you."

King James Bible
And Gedaliah sware to them, and to their men, and said unto them, Fear not to be the servants of the Chaldees: dwell in the land, and serve the king of Babylon; and it shall be well with you.

Holman Christian Standard Bible
Gedaliah swore an oath to them and their men, assuring them, "Don't be afraid of the servants of the Chaldeans. Live in the land and serve the king of Babylon, and it will go well for you."
Treasury of Scripture Knowledge

sware to them.

2 Samuel 14:11 Then said she, I pray you, let the king remember the LORD your God, …

2 Samuel 19:23 Therefore the king said to Shimei, You shall not die. And the king swore to him.

Jeremiah 40:9,10 And Gedaliah the son of Ahikam the son of Shaphan swore to them and …

Ezekiel 33:24-29 Son of man, they that inhabit those wastes of the land of Israel …

and it shall be.

Jeremiah 40:9 And Gedaliah the son of Ahikam the son of Shaphan swore to them and …

Jeremiah 43:6 Even men, and women, and children, and the king's daughters…

Links
2 Kings 25:242 Kings 25:24 NIV2 Kings 25:24 NLT2 Kings 25:24 ESV2 Kings 25:24 NASB2 Kings 25:24 KJV2 Kings 25:24 Bible Apps2 Kings 25:24 Biblia Paralela2 Kings 25:24 Chinese Bible2 Kings 25:24 French Bible2 Kings 25:24 German BibleBible Hub
2 Kings 25:23
Top of Page
Top of Page