2 Kings 5:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7971 [e]וַיִּשְׁלַ֥ח
way-yiš-laḥ
And sentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֵלָ֛יו
’ê-lāw
to himPrep | 3ms
477 [e]אֱלִישָׁ֖ע
’ĕ-lî-šā‘
ElishaN-proper-ms
4397 [e]מַלְאָ֣ךְ
mal-’āḵ
a messengerN-ms
559 [e]לֵאמֹ֑ר
lê-mōr;
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
1980 [e]הָל֗וֹךְ
hā-lō-wḵ,
goV-Qal-InfAbs
7364 [e]וְרָחַצְתָּ֤
wə-rā-ḥaṣ-tā
and washConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
7651 [e]שֶֽׁבַע־
še-ḇa‘-
sevenNumber-fs
6471 [e]פְּעָמִים֙
pə-‘ā-mîm
timesN-fp
3383 [e]בַּיַּרְדֵּ֔ן
bay-yar-dên,
in the JordanPrep-b, Art | N-proper-fs
7725 [e]וְיָשֹׁ֧ב
wə-yā-šōḇ
and shall be restoredConj-w | V-Qal-ConjImperf.Jus-3ms
1320 [e]בְּשָׂרְךָ֛
bə-śā-rə-ḵā
your fleshN-msc | 2ms
  לְךָ֖
lə-ḵā
to youPrep | 2ms
2891 [e]וּטְהָֽר׃
ū-ṭə-hār.
and [you shall] be cleanConj-w | V-Qal-Imp-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 5:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֥ח אֵלָ֛יו אֱלִישָׁ֖ע מַלְאָ֣ךְ לֵאמֹ֑ר הָלֹ֗וךְ וְרָחַצְתָּ֤ שֶֽׁבַע־פְּעָמִים֙ בַּיַּרְדֵּ֔ן וְיָשֹׁ֧ב בְּשָׂרְךָ֛ לְךָ֖ וּטְהָֽר׃

מלכים ב 5:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח אליו אלישע מלאך לאמר הלוך ורחצת שבע־פעמים בירדן וישב בשרך לך וטהר׃

מלכים ב 5:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישלח אליו אלישע מלאך לאמר הלוך ורחצת שבע־פעמים בירדן וישב בשרך לך וטהר׃

מלכים ב 5:10 Hebrew Bible
וישלח אליו אלישע מלאך לאמר הלוך ורחצת שבע פעמים בירדן וישב בשרך לך וטהר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Elisha sent a messenger to him, saying, "Go and wash in the Jordan seven times, and your flesh will be restored to you and you will be clean."

King James Bible
And Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan seven times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean.

Holman Christian Standard Bible
Then Elisha sent him a messenger, who said, "Go wash seven times in the Jordan and your flesh will be restored and you will be clean."
Treasury of Scripture Knowledge
Links
2 Kings 5:102 Kings 5:10 NIV2 Kings 5:10 NLT2 Kings 5:10 ESV2 Kings 5:10 NASB2 Kings 5:10 KJV2 Kings 5:10 Bible Apps2 Kings 5:10 Biblia Paralela2 Kings 5:10 Chinese Bible2 Kings 5:10 French Bible2 Kings 5:10 German BibleBible Hub
2 Kings 5:9
Top of Page
Top of Page