2 Kings 6:29
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1310 [e]וַנְּבַשֵּׁ֥ל
wan-nə-ḇaš-šêl
So we boiledConj-w | V-Piel-ConsecImperf-1cp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1121 [e]בְּנִ֖י
bə-nî
my sonN-msc | 1cs
398 [e]וַנֹּֽאכְלֵ֑הוּ
wan-nō-ḵə-lê-hū;
and ate himConj-w | V-Qal-ConsecImperf-1cp | 3ms
559 [e]וָאֹמַ֨ר
wā-’ō-mar
and I saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-1cs
413 [e]אֵלֶ֜יהָ
’ê-le-hā
to herPrep | 3fs
3117 [e]בַּיּ֣וֹם
bay-yō-wm
on the dayPrep-b, Art | N-ms
312 [e]הָאַחֵ֗ר
hā-’a-ḥêr,
nextArt | Adj-ms
5414 [e]תְּנִ֤י
tə-nî
GiveV-Qal-Imp-fs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1121 [e]בְּנֵךְ֙
bə-nêḵ
your sonN-msc | 2fs
398 [e]וְנֹ֣אכְלֶ֔נּוּ
wə-nō-ḵə-len-nū,
that we may eat himConj-w | V-Qal-ConjImperf.h-1cp | 3mse
2244 [e]וַתַּחְבִּ֖א
wat-taḥ-bi
but she has hiddenConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3fs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1121 [e]בְּנָֽהּ׃
bə-nāh.
her sonN-msc | 3fs

Hebrew Texts
מלכים ב 6:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַנְּבַשֵּׁ֥ל אֶת־בְּנִ֖י וַנֹּֽאכְלֵ֑הוּ וָאֹמַ֨ר אֵלֶ֜יהָ בַּיֹּ֣ום הָאַחֵ֗ר תְּנִ֤י אֶת־בְּנֵךְ֙ וְנֹ֣אכְלֶ֔נּוּ וַתַּחְבִּ֖א אֶת־בְּנָֽהּ׃

מלכים ב 6:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונבשל את־בני ונאכלהו ואמר אליה ביום האחר תני את־בנך ונאכלנו ותחבא את־בנה׃

מלכים ב 6:29 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ונבשל את־בני ונאכלהו ואמר אליה ביום האחר תני את־בנך ונאכלנו ותחבא את־בנה׃

מלכים ב 6:29 Hebrew Bible
ונבשל את בני ונאכלהו ואמר אליה ביום האחר תני את בנך ונאכלנו ותחבא את בנה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"So we boiled my son and ate him; and I said to her on the next day, 'Give your son, that we may eat him'; but she has hidden her son."

King James Bible
So we boiled my son, and did eat him: and I said unto her on the next day, Give thy son, that we may eat him: and she hath hid her son.

Holman Christian Standard Bible
So we boiled my son and ate him, and I said to her the next day, 'Give up your son, and we will eat him,' but she has hidden her son."
Treasury of Scripture Knowledge

next [heb] other
she hath hid

1 Kings 3:26 Then spoke the woman whose the living child was to the king, for …

Isaiah 49:15 Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion …

Isaiah 66:13 As one whom his mother comforts, so will I comfort you; and you shall …

Links
2 Kings 6:292 Kings 6:29 NIV2 Kings 6:29 NLT2 Kings 6:29 ESV2 Kings 6:29 NASB2 Kings 6:29 KJV2 Kings 6:29 Bible Apps2 Kings 6:29 Biblia Paralela2 Kings 6:29 Chinese Bible2 Kings 6:29 French Bible2 Kings 6:29 German BibleBible Hub
2 Kings 6:28
Top of Page
Top of Page