2 Kings 6:32
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
477 [e]וֶאֱלִישָׁע֙
we-’ĕ-lî-šā‘
But ElishaConj-w | N-proper-ms
3427 [e]יֹשֵׁ֣ב
yō-šêḇ
was sittingV-Qal-Prtcpl-ms
1004 [e]בְּבֵית֔וֹ
bə-ḇê-ṯōw,
in his housePrep-b | N-msc | 3ms
2205 [e]וְהַזְּקֵנִ֖ים
wə-haz-zə-qê-nîm
and the eldersConj-w, Art | Adj-mp
3427 [e]יֹשְׁבִ֣ים
yō-šə-ḇîm
were sittingV-Qal-Prtcpl-mp
854 [e]אִתּ֑וֹ
’it-tōw;
with himPrep | 3ms
7971 [e]וַיִּשְׁלַ֨ח
way-yiš-laḥ
and [the king] sentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
376 [e]אִ֜ישׁ
’îš
a manN-ms
6440 [e]מִלְּפָנָ֗יו
mil-lə-p̄ā-nāw,
ahead of himPrep-m, Prep-l | N-cpc | 3ms
2962 [e]בְּטֶ֣רֶם
bə-ṭe-rem
but beforePrep-b | Adv
935 [e]יָבֹא֩
yā-ḇō
cameV-Qal-Imperf-3ms
4397 [e]הַמַּלְאָ֨ךְ
ham-mal-’āḵ
the messengerArt | N-ms
413 [e]אֵלָ֜יו
’ê-lāw
to himPrep | 3ms
1931 [e]וְה֣וּא ׀
wə-hū
and heConj-w | Pro-3ms
559 [e]אָמַ֣ר
’ā-mar
saidV-Qal-Perf-3ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
2205 [e]הַזְּקֵנִ֗ים
haz-zə-qê-nîm,
the eldersArt | Adj-mp
7200 [e]הַרְּאִיתֶם֙
har-rə-’î-ṯem
do you seeV-Qal-Perf-2mp
3588 [e]כִּֽי־
kî-
howConj
7971 [e]שָׁלַ֞ח
šā-laḥ
has sent someoneV-Qal-Perf-3ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
7523 [e]הַֽמְרַצֵּ֤חַ
ham-raṣ-ṣê-aḥ
of a murdererArt | V-Piel-Prtcpl-ms
2088 [e]הַזֶּה֙
haz-zeh
thisArt | Pro-ms
5493 [e]לְהָסִ֣יר
lə-hā-sîr
to take awayPrep-l | V-Hifil-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
7218 [e]רֹאשִׁ֔י
rō-šî,
my headN-msc | 1cs
7200 [e]רְא֣וּ ׀
rə-’ū
LookV-Qal-Imp-mp
935 [e]כְּבֹ֣א
kə-ḇō
when comesPrep-k | V-Qal-Inf
4397 [e]הַמַּלְאָ֗ךְ
ham-mal-’āḵ,
the messengerArt | N-ms
5462 [e]סִגְר֤וּ
siḡ-rū
shutV-Qal-Imp-mp
1817 [e]הַדֶּ֙לֶת֙
had-de-leṯ
the doorArt | N-fs
3905 [e]וּלְחַצְתֶּ֤ם
ū-lə-ḥaṣ-tem
and hold fastConj-w | V-Qal-ConjPerf-2mp
853 [e]אֹתוֹ֙
’ō-ṯōw
himDirObjM | 3ms
1817 [e]בַּדֶּ֔לֶת
bad-de-leṯ,
at the doorPrep-b, Art | N-fs
3808 [e]הֲל֗וֹא
hă-lō-w,
[Is] notAdv-NegPrt
6963 [e]ק֛וֹל
qō-wl
the soundN-msc
7272 [e]רַגְלֵ֥י
raḡ-lê
of feetN-fdc
113 [e]אֲדֹנָ֖יו
’ă-ḏō-nāw
of his masterN-mpc | 3ms
310 [e]אַחֲרָֽיו׃
’a-ḥă-rāw.
behind himPrep | 3ms

Hebrew Texts
מלכים ב 6:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וֶאֱלִישָׁע֙ יֹשֵׁ֣ב בְּבֵיתֹ֔ו וְהַזְּקֵנִ֖ים יֹשְׁבִ֣ים אִתֹּ֑ו וַיִּשְׁלַ֨ח אִ֜ישׁ מִלְּפָנָ֗יו בְּטֶ֣רֶם יָבֹא֩ הַמַּלְאָ֨ךְ אֵלָ֜יו וְה֣וּא ׀ אָמַ֣ר אֶל־הַזְּקֵנִ֗ים הַרְּאִיתֶם֙ כִּֽי־שָׁלַ֞ח בֶּן־הַֽמְרַצֵּ֤חַ הַזֶּה֙ לְהָסִ֣יר אֶת־רֹאשִׁ֔י רְא֣וּ ׀ כְּבֹ֣א הַמַּלְאָ֗ךְ סִגְר֤וּ הַדֶּ֙לֶת֙ וּלְחַצְתֶּ֤ם אֹתֹו֙ בַּדֶּ֔לֶת הֲלֹ֗וא קֹ֛ול רַגְלֵ֥י אֲדֹנָ֖יו אַחֲרָֽיו׃

מלכים ב 6:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואלישע ישב בביתו והזקנים ישבים אתו וישלח איש מלפניו בטרם יבא המלאך אליו והוא ׀ אמר אל־הזקנים הראיתם כי־שלח בן־המרצח הזה להסיר את־ראשי ראו ׀ כבא המלאך סגרו הדלת ולחצתם אתו בדלת הלוא קול רגלי אדניו אחריו׃

מלכים ב 6:32 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואלישע ישב בביתו והזקנים ישבים אתו וישלח איש מלפניו בטרם יבא המלאך אליו והוא ׀ אמר אל־הזקנים הראיתם כי־שלח בן־המרצח הזה להסיר את־ראשי ראו ׀ כבא המלאך סגרו הדלת ולחצתם אתו בדלת הלוא קול רגלי אדניו אחריו׃

מלכים ב 6:32 Hebrew Bible
ואלישע ישב בביתו והזקנים ישבים אתו וישלח איש מלפניו בטרם יבא המלאך אליו והוא אמר אל הזקנים הראיתם כי שלח בן המרצח הזה להסיר את ראשי ראו כבא המלאך סגרו הדלת ולחצתם אתו בדלת הלוא קול רגלי אדניו אחריו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now Elisha was sitting in his house, and the elders were sitting with him. And the king sent a man from his presence; but before the messenger came to him, he said to the elders, "Do you see how this son of a murderer has sent to take away my head? Look, when the messenger comes, shut the door and hold the door shut against him. Is not the sound of his master's feet behind him?"

King James Bible
But Elisha sat in his house, and the elders sat with him; and the king sent a man from before him: but ere the messenger came to him, he said to the elders, See ye how this son of a murderer hath sent to take away mine head? look, when the messenger cometh, shut the door, and hold him fast at the door: is not the sound of his master's feet behind him?

Holman Christian Standard Bible
Elisha was sitting in his house, and the elders were sitting with him. The king sent a man ahead of him, but before the messenger got to him, Elisha said to the elders, "Do you see how this murderer has sent someone to cut off my head? Look, when the messenger comes, shut the door to keep him out. Isn't the sound of his master's feet behind him?"
Treasury of Scripture Knowledge

the elders

Ezekiel 8:1 And it came to pass in the sixth year, in the sixth month, in the …

Ezekiel 14:1 Then came certain of the elders of Israel to me, and sat before me.

Ezekiel 20:1 And it came to pass in the seventh year, in the fifth month, the …

Ezekiel 33:31 And they come to you as the people comes, and they sit before you …

ere the messenger

2 Kings 6:12 And one of his servants said, None, my lord, O king: but Elisha, …

2 Kings 5:26 And he said to him, Went not my heart with you, when the man turned …

See ye how

Luke 13:32 And he said to them, Go you, and tell that fox, Behold, I cast out …

son of a murderer

1 Kings 18:4,13,14 For it was so, when Jezebel cut off the prophets of the LORD, that …

1 Kings 21:10 And set two men, sons of Belial, before him, to bear witness against …

the sound

1 Kings 14:6 And it was so, when Ahijah heard the sound of her feet, as she came …

Links
2 Kings 6:322 Kings 6:32 NIV2 Kings 6:32 NLT2 Kings 6:32 ESV2 Kings 6:32 NASB2 Kings 6:32 KJV2 Kings 6:32 Bible Apps2 Kings 6:32 Biblia Paralela2 Kings 6:32 Chinese Bible2 Kings 6:32 French Bible2 Kings 6:32 German BibleBible Hub
2 Kings 6:31
Top of Page
Top of Page