2 Kings 8:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בֶּן־
ben-
OldN-msc
7970 [e]שְׁלֹשִׁ֥ים
šə-lō-šîm
thirtyNumber-cp
8147 [e]וּשְׁתַּ֛יִם
ū-šə-ta-yim
and twoConj-w | Number-fd
8141 [e]שָׁנָ֖ה
šā-nāh
yearsN-fs
1961 [e]הָיָ֣ה
hā-yāh
He wasV-Qal-Perf-3ms
4427 [e]בְמָלְכ֑וֹ
ḇə-mā-lə-ḵōw;
when he became kingPrep-b | V-Qal-Inf | 3ms
8083 [e]וּשְׁמֹנֶ֣ה
ū-šə-mō-neh
and eightConj-w | Number-fs
  [שנה]
[šā-nāh
-Noun - feminine singular N-fs
 
ḵ]
 
8141 [e](שָׁנִ֔ים)
(šā-nîm,
yearsN-fp
 
q)
 
4427 [e]מָלַ֖ךְ
mā-laḵ
he reignedV-Qal-Perf-3ms
3389 [e]בִּירוּשָׁלִָֽם׃
bî-rū-šā-lim.
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs

Hebrew Texts
מלכים ב 8:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־שְׁלֹשִׁ֥ים וּשְׁתַּ֛יִם שָׁנָ֖ה הָיָ֣ה בְמָלְכֹ֑ו וּשְׁמֹנֶ֣ה [שָׁנָה כ] (שָׁנִ֔ים ק) מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָֽם׃

מלכים ב 8:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־שלשים ושתים שנה היה במלכו ושמנה [שנה כ] (שנים ק) מלך בירושלם׃

מלכים ב 8:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בן־שלשים ושתים שנה היה במלכו ושמנה [שנה כ] (שנים ק) מלך בירושלם׃

מלכים ב 8:17 Hebrew Bible
בן שלשים ושתים שנה היה במלכו ושמנה שנה מלך בירושלם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He was thirty-two years old when he became king, and he reigned eight years in Jerusalem.

King James Bible
Thirty and two years old was he when he began to reign; and he reigned eight years in Jerusalem.

Holman Christian Standard Bible
He was 32 years old when he became king and reigned eight years in Jerusalem.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

Links
2 Kings 8:172 Kings 8:17 NIV2 Kings 8:17 NLT2 Kings 8:17 ESV2 Kings 8:17 NASB2 Kings 8:17 KJV2 Kings 8:17 Bible Apps2 Kings 8:17 Biblia Paralela2 Kings 8:17 Chinese Bible2 Kings 8:17 French Bible2 Kings 8:17 German BibleBible Hub
2 Kings 8:16
Top of Page
Top of Page