2 Samuel 10:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּאמְרוּ֩
way-yō-mə-rū
And saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
8269 [e]שָׂרֵ֨י
śā-rê
the princesN-mpc
1121 [e]בְנֵֽי־
ḇə-nê-
of the sonsN-mpc
5983 [e]עַמּ֜וֹן
‘am-mō-wn
of AmmonN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
2586 [e]חָנ֣וּן
ḥā-nūn
HanunN-proper-ms
113 [e]אֲדֹֽנֵיהֶ֗ם
’ă-ḏō-nê-hem,
their lordN-mpc | 3mp
3513 [e]הַֽמְכַבֵּ֨ד
ham-ḵab-bêḏ
that really honorsV-Piel-Prtcpl-ms
1732 [e]דָּוִ֤ד
dā-wiḏ
DavidN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1 [e]אָבִ֙יךָ֙
’ā-ḇî-ḵā
your fatherN-msc | 2ms
5869 [e]בְּעֵינֶ֔יךָ
bə-‘ê-ne-ḵā,
do you thinkPrep-b | N-cdc | 2ms
3588 [e]כִּֽי־
kî-
becauseConj
7971 [e]שָׁלַ֥ח
šā-laḥ
he has sentV-Qal-Perf-3ms
  לְךָ֖
lə-ḵā
to youPrep | 2ms
5162 [e]מְנַֽחֲמִ֑ים
mə-na-ḥă-mîm;
comfortersV-Piel-Prtcpl-mp
3808 [e]הֲ֠לוֹא
hă-lō-w
Has notAdv-NegPrt
5668 [e]בַּעֲב֞וּר
ba-‘ă-ḇūr
toPrep-b | N-ms
2713 [e]חֲק֤וֹר
ḥă-qō-wr
searchV-Qal-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5892 [e]הָעִיר֙
hā-‘îr
the cityArt | N-fs
7270 [e]וּלְרַגְּלָ֣הּ
ū-lə-rag-gə-lāh
and to spy it outConj-w, Prep-l | V-Piel-Inf | 3fs
2015 [e]וּלְהָפְכָ֔הּ
ū-lə-hā-p̄ə-ḵāh,
and to overthrow itConj-w, Prep-l | V-Qal-Inf | 3fs
7971 [e]שָׁלַ֥ח
šā-laḥ
[rather] sentV-Qal-Perf-3ms
1732 [e]דָּוִ֛ד
dā-wiḏ
DavidN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5650 [e]עֲבָדָ֖יו
‘ă-ḇā-ḏāw
his servantsN-mpc | 3ms
413 [e]אֵלֶֽיךָ׃
’ê-le-ḵā.
to youPrep | 2ms

Hebrew Texts
שמואל ב 10:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְרוּ֩ שָׂרֵ֨י בְנֵֽי־עַמֹּ֜ון אֶל־חָנ֣וּן אֲדֹֽנֵיהֶ֗ם הַֽמְכַבֵּ֨ד דָּוִ֤ד אֶת־אָבִ֙יךָ֙ בְּעֵינֶ֔יךָ כִּֽי־שָׁלַ֥ח לְךָ֖ מְנַֽחֲמִ֑ים הֲ֠לֹוא בַּעֲב֞וּר חֲקֹ֤ור אֶת־הָעִיר֙ וּלְרַגְּלָ֣הּ וּלְהָפְכָ֔הּ שָׁלַ֥ח דָּוִ֛ד אֶת־עֲבָדָ֖יו אֵלֶֽיךָ׃

שמואל ב 10:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו שרי בני־עמון אל־חנון אדניהם המכבד דוד את־אביך בעיניך כי־שלח לך מנחמים הלוא בעבור חקור את־העיר ולרגלה ולהפכה שלח דוד את־עבדיו אליך׃

שמואל ב 10:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמרו שרי בני־עמון אל־חנון אדניהם המכבד דוד את־אביך בעיניך כי־שלח לך מנחמים הלוא בעבור חקור את־העיר ולרגלה ולהפכה שלח דוד את־עבדיו אליך׃

שמואל ב 10:3 Hebrew Bible
ויאמרו שרי בני עמון אל חנון אדניהם המכבד דוד את אביך בעיניך כי שלח לך מנחמים הלוא בעבור חקור את העיר ולרגלה ולהפכה שלח דוד את עבדיו אליך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
the princes of the Ammonites said to Hanun their lord, "Do you think that David is honoring your father because he has sent consolers to you? Has David not sent his servants to you in order to search the city, to spy it out and overthrow it?"

King James Bible
And the princes of the children of Ammon said unto Hanun their lord, Thinkest thou that David doth honour thy father, that he hath sent comforters unto thee? hath not David rather sent his servants unto thee, to search the city, and to spy it out, and to overthrow it?

Holman Christian Standard Bible
the Ammonite leaders said to Hanun their lord, "Just because David has sent men with condolences for you, do you really believe he's showing respect for your father? Instead, hasn't David sent his emissaries in order to scout out the city, spy on it, and demolish it?"
Treasury of Scripture Knowledge

Thinkest thou that David doth [heb] In thine eyes doth David
not

Genesis 42:9,16 And Joseph remembered the dreams which he dreamed of them, and said …

1 Corinthians 13:5,7 Does not behave itself unseemly, seeks not her own, is not easily …

Links
2 Samuel 10:32 Samuel 10:3 NIV2 Samuel 10:3 NLT2 Samuel 10:3 ESV2 Samuel 10:3 NASB2 Samuel 10:3 KJV2 Samuel 10:3 Bible Apps2 Samuel 10:3 Biblia Paralela2 Samuel 10:3 Chinese Bible2 Samuel 10:3 French Bible2 Samuel 10:3 German BibleBible Hub
2 Samuel 10:2
Top of Page
Top of Page