2 Samuel 10:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7200 [e]וַיַּ֣רְא
way-yar
And when sawConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3097 [e]יוֹאָ֗ב
yō-w-’āḇ,
JoabN-proper-ms
3588 [e]כִּֽי־
kî-
thatConj
1961 [e]הָיְתָ֤ה
hā-yə-ṯāh
wasV-Qal-Perf-3fs
413 [e]אֵלָיו֙
’ê-lāw
against himPrep | 3ms
6440 [e]פְּנֵ֣י
pə-nê
the frontN-cpc
4421 [e]הַמִּלְחָמָ֔ה
ham-mil-ḥā-māh,
the battle lineArt | N-fs
6440 [e]מִפָּנִ֖ים
mip-pā-nîm
beforePrep-m | N-mp
268 [e]וּמֵֽאָח֑וֹר
ū-mê-’ā-ḥō-wr;
and behindConj-w, Prep-m | N-ms
977 [e]וַיִּבְחַ֗ר
way-yiḇ-ḥar,
and he choseConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3605 [e]מִכֹּל֙
mik-kōl
some ofPrep-m | N-msc
970 [e]בְּחוּרֵ֣י
bə-ḥū-rê
bestV-Qal-QalPassPrtcpl-mpc
  [בישראל]
[bə-yiś-rā-’êl
-Preposition-b :: Noun - proper - masculine singular Prep-b | N-proper-ms
 
ḵ]
 
3478 [e](יִשְׂרָאֵ֔ל)
(yiś-rā-’êl,
of IsraelN-proper-ms
 
q)
 
6186 [e]וַֽיַּעֲרֹ֖ךְ
way-ya-‘ă-rōḵ
and put [them] in battle arrayConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7125 [e]לִקְרַ֥את
liq-raṯ
againstPrep-l | V-Qal-Inf
758 [e]אֲרָֽם׃
’ă-rām.
SyriaN-proper-fs

Hebrew Texts
שמואל ב 10:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֣רְא יֹואָ֗ב כִּֽי־הָיְתָ֤ה אֵלָיו֙ פְּנֵ֣י הַמִּלְחָמָ֔ה מִפָּנִ֖ים וּמֵֽאָחֹ֑ור וַיִּבְחַ֗ר מִכֹּל֙ בְּחוּרֵ֣י [בְּיִשְׂרָאֵל כ] (יִשְׂרָאֵ֔ל ק) וַֽיַּעֲרֹ֖ךְ לִקְרַ֥את אֲרָֽם׃

שמואל ב 10:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירא יואב כי־היתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור ויבחר מכל בחורי [בישראל כ] (ישראל ק) ויערך לקראת ארם׃

שמואל ב 10:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וירא יואב כי־היתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור ויבחר מכל בחורי [בישראל כ] (ישראל ק) ויערך לקראת ארם׃

שמואל ב 10:9 Hebrew Bible
וירא יואב כי היתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור ויבחר מכל בחורי בישראל ויערך לקראת ארם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now when Joab saw that the battle was set against him in front and in the rear, he selected from all the choice men of Israel, and arrayed them against the Arameans.

King James Bible
When Joab saw that the front of the battle was against him before and behind, he chose of all the choice men of Israel, and put them in array against the Syrians:

Holman Christian Standard Bible
When Joab saw that there was a battle line in front of him and another behind him, he chose some men out of all the elite troops of Israel and lined up in battle formation to engage the Arameans.
Treasury of Scripture Knowledge

Joshua 8:21,22 And when Joshua and all Israel saw that the ambush had taken the …

Judges 20:42,43 Therefore they turned their backs before the men of Israel to the …

Links
2 Samuel 10:92 Samuel 10:9 NIV2 Samuel 10:9 NLT2 Samuel 10:9 ESV2 Samuel 10:9 NASB2 Samuel 10:9 KJV2 Samuel 10:9 Bible Apps2 Samuel 10:9 Biblia Paralela2 Samuel 10:9 Chinese Bible2 Samuel 10:9 French Bible2 Samuel 10:9 German BibleBible Hub
2 Samuel 10:8
Top of Page
Top of Page