2 Samuel 17:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3083 [e]וִיהוֹנָתָ֨ן
wî-hō-w-nā-ṯān
Now JonathanConj-w | N-proper-ms
290 [e]וַאֲחִימַ֜עַץ
wa-’ă-ḥî-ma-‘aṣ
and AhimaazConj-w | N-proper-ms
5975 [e]עֹמְדִ֣ים
‘ō-mə-ḏîm
stayedV-Qal-Prtcpl-mp
  בְּעֵין־
bə-‘ên-
atPrep
5883 [e]רֹגֵ֗ל
rō-ḡêl,
En RogelPrep | N-proper-fs
1980 [e]וְהָלְכָ֤ה
wə-hā-lə-ḵāh
so would comeConj-w | V-Qal-ConjPerf-3fs
8198 [e]הַשִּׁפְחָה֙
haš-šip̄-ḥāh
a maidservantArt | N-fs
5046 [e]וְהִגִּ֣ידָה
wə-hig-gî-ḏāh
and tellConj-w | V-Hifil-ConjPerf-3fs
  לָהֶ֔ם
lā-hem,
themPrep | 3mp
1992 [e]וְהֵם֙
wə-hêm
and theyConj-w | Pro-3mp
1980 [e]יֵֽלְכ֔וּ
yê-lə-ḵū,
would goV-Qal-Imperf-3mp
5046 [e]וְהִגִּ֖ידוּ
wə-hig-gî-ḏū
and tellConj-w | V-Hifil-ConjPerf-3cp
4428 [e]לַמֶּ֣לֶךְ
lam-me-leḵ
KingPrep-l, Art | N-ms
1732 [e]דָּוִ֑ד
dā-wiḏ;
DavidN-proper-ms
3588 [e]כִּ֣י
ForConj
3808 [e]לֹ֥א
notAdv-NegPrt
3201 [e]יוּכְל֛וּ
yū-ḵə-lū
they daredV-Qal-Imperf-3mp
7200 [e]לְהֵרָא֖וֹת
lə-hê-rā-’ō-wṯ
be seenPrep-l | V-Nifal-Inf
935 [e]לָב֥וֹא
lā-ḇō-w
coming intoPrep-l | V-Qal-Inf
5892 [e]הָעִֽירָה׃
hā-‘î-rāh.
the cityArt | N-fs | 3fs

Hebrew Texts
שמואל ב 17:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וִיהֹונָתָ֨ן וַאֲחִימַ֜עַץ עֹמְדִ֣ים בְּעֵין־רֹגֵ֗ל וְהָלְכָ֤ה הַשִּׁפְחָה֙ וְהִגִּ֣ידָה לָהֶ֔ם וְהֵם֙ יֵֽלְכ֔וּ וְהִגִּ֖ידוּ לַמֶּ֣לֶךְ דָּוִ֑ד כִּ֣י לֹ֥א יוּכְל֛וּ לְהֵרָאֹ֖ות לָבֹ֥וא הָעִֽירָה׃

שמואל ב 17:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהונתן ואחימעץ עמדים בעין־רגל והלכה השפחה והגידה להם והם ילכו והגידו למלך דוד כי לא יוכלו להראות לבוא העירה׃

שמואל ב 17:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהונתן ואחימעץ עמדים בעין־רגל והלכה השפחה והגידה להם והם ילכו והגידו למלך דוד כי לא יוכלו להראות לבוא העירה׃

שמואל ב 17:17 Hebrew Bible
ויהונתן ואחימעץ עמדים בעין רגל והלכה השפחה והגידה להם והם ילכו והגידו למלך דוד כי לא יוכלו להראות לבוא העירה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now Jonathan and Ahimaaz were staying at En-rogel, and a maidservant would go and tell them, and they would go and tell King David, for they could not be seen entering the city.

King James Bible
Now Jonathan and Ahimaaz stayed by Enrogel; for they might not be seen to come into the city: and a wench went and told them; and they went and told king David.

Holman Christian Standard Bible
Jonathan and Ahimaaz were staying at En-rogel, where a servant girl would come and pass along information to them. They in turn would go and inform King David, because they dared not be seen entering the city.
Treasury of Scripture Knowledge

Jonathan

2 Samuel 15:27,36 The king said also to Zadok the priest, Are not you a seer? return …

stayed

Joshua 2:4 And the woman took the two men, and hid them, and said thus, There …

En-rogel

Joshua 15:7 And the border went up toward Debir from the valley of Achor, and …

Joshua 18:16 And the border came down to the end of the mountain that lies before …

1 Kings 1:9 And Adonijah slew sheep and oxen and fat cattle by the stone of Zoheleth, …

Links
2 Samuel 17:172 Samuel 17:17 NIV2 Samuel 17:17 NLT2 Samuel 17:17 ESV2 Samuel 17:17 NASB2 Samuel 17:17 KJV2 Samuel 17:17 Bible Apps2 Samuel 17:17 Biblia Paralela2 Samuel 17:17 Chinese Bible2 Samuel 17:17 French Bible2 Samuel 17:17 German BibleBible Hub
2 Samuel 17:16
Top of Page
Top of Page