Acts 27:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2425 [e]Ἱκανοῦ
Hikanou
MuchAdj-GMS
1161 [e]δὲ
de
nowConj
5550 [e]χρόνου
chronou
timeN-GMS
1230 [e]διαγενομένου
diagenomenou
having passed,V-APM-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1510 [e]ὄντος
ontos
beingV-PPA-GMS
2235 [e]ἤδη
ēdē
alreadyAdv
2000 [e]ἐπισφαλοῦς
episphalous
dangerousAdj-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
4144 [e]πλοὸς
ploos
voyage,N-GMS
1223 [e]διὰ
dia
because ofPrep
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
2532 [e]καὶ
kai
evenConj
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3521 [e]Νηστείαν
Nēsteian
FastN-AFS
2235 [e]ἤδη
ēdē
alreadyAdv
3928 [e]παρεληλυθέναι,
parelēlythenai
being over,V-RNA
3867 [e]παρῄνει
parēnei
was admonishing [them]V-IIA-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
3972 [e]Παῦλος
Paulos
Paul,N-NMS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 27:9 Greek NT: Nestle 1904
Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς διὰ τὸ καὶ τὴν Νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, παρῄνει ὁ Παῦλος

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, παρῄνει ὁ Παῦλος

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, παρῄνει ὁ Παῦλος

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου, καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοός, διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, παρῄνει ὁ Παῦλοσ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, παρῄνει ὁ Παῦλος

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, παρῄνει ὁ Παῦλος

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου, καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοός, διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, παρῄνει ὁ Παῦλος

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι παρῄνει ὁ Παῦλος

Acts 27:9 Hebrew Bible
ויהי מקץ ימים רבים כאשר באה עת הסכנה לירדי הים כי גם הצום כבר עבר ויזהר אתם פולוס׃

Acts 27:9 Aramaic NT: Peshitta
ܘܗܘܝܢ ܬܡܢ ܙܒܢܐ ܤܓܝܐܐ ܥܕܡܐ ܕܥܒܪ ܐܦ ܝܘܡܐ ܕܨܘܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܘܗܘܐ ܠܗ ܩܢܛܐ ܕܢܪܕܐ ܐܢܫ ܒܝܡܐ ܘܡܠܟ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܦܘܠܘܤ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
When considerable time had passed and the voyage was now dangerous, since even the fast was already over, Paul began to admonish them,

King James Bible
Now when much time was spent, and when sailing was now dangerous, because the fast was now already past, Paul admonished them,

Holman Christian Standard Bible
By now much time had passed, and the voyage was already dangerous. Since the Fast was already over, Paul gave his advice
Treasury of Scripture Knowledge

the fast. 'The fast was on the tenth day of the seventh month.'

Leviticus 16:29 And this shall be a statute for ever to you: that in the seventh …

Leviticus 23:27-29 Also on the tenth day of this seventh month there shall be a day …

Numbers 29:7 And you shall have on the tenth day of this seventh month an holy …

Links
Acts 27:9Acts 27:9 NIVActs 27:9 NLTActs 27:9 ESVActs 27:9 NASBActs 27:9 KJVActs 27:9 Bible AppsActs 27:9 Biblia ParalelaActs 27:9 Chinese BibleActs 27:9 French BibleActs 27:9 German BibleBible Hub
Acts 27:8
Top of Page
Top of Page