Daniel 4:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1297 [e]בְּרַ֨ם
bə-ram
NeverthelessConj
6136 [e]עִקַּ֤ר
‘iq-qar
the stumpN-msc
8330 [e]שָׁרְשׁ֙וֹהִי֙
šā-rə-šō-w-hî
and rootsN-mpc | 3ms
772 [e]בְּאַרְעָ֣א
bə-’ar-‘ā
in earth thePrep-b | N-fsd
7662 [e]שְׁבֻ֔קוּ
šə-ḇu-qū,
leaveV-Qal-Imp-mp
613 [e]וּבֶֽאֱסוּר֙
ū-ḇe-’ĕ-sūr
and [Bound] with a bandConj-w, Prep-b | N-ms
1768 [e]דִּֽי־
dî-
ofPro-r
6523 [e]פַרְזֶ֣ל
p̄ar-zel
ironN-ms
5174 [e]וּנְחָ֔שׁ
ū-nə-ḥāš,
and bronzeConj-w | N-ms
1883 [e]בְּדִתְאָ֖א
bə-ḏiṯ-’ā
in tender grass thePrep-b | N-msd
1768 [e]דִּ֣י
ofPro-r
1251 [e]בָרָ֑א
ḇā-rā;
field theN-msd
2920 [e]וּבְטַ֤ל
ū-ḇə-ṭal
and with dewConj-w, Prep-b | N-msc
8065 [e]שְׁמַיָּא֙
šə-may-yā
of heaven theN-mdd
6647 [e]יִצְטַבַּ֔ע
yiṣ-ṭab-ba‘,
let it be wetV-Hitpael-Imperf-3ms
5974 [e]וְעִם־
wə-‘im-
and withConj-w | Prep
2423 [e]חֵיוְתָ֥א
ḥê-wə-ṯā
beasts theN-fsd
2508 [e]חֲלָקֵ֖הּ
ḥă-lā-qêh
[let] him grazeN-msc | 3ms
6211 [e]בַּעֲשַׂ֥ב
ba-‘ă-śaḇ
On the grassPrep-b | N-msc
772 [e]אַרְעָֽא׃
’ar-‘ā.
of earth theN-fsd

Hebrew Texts
דניאל 4:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּרַ֨ם עִקַּ֤ר שָׁרְשֹׁ֙והִי֙ בְּאַרְעָ֣א שְׁבֻ֔קוּ וּבֶֽאֱסוּר֙ דִּֽי־פַרְזֶ֣ל וּנְחָ֔שׁ בְּדִתְאָ֖א דִּ֣י בָרָ֑א וּבְטַ֤ל שְׁמַיָּא֙ יִצְטַבַּ֔ע וְעִם־חֵיוְתָ֥א חֲלָקֵ֖הּ בַּעֲשַׂ֥ב אַרְעָֽא׃

דניאל 4:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ברם עקר שרשוהי בארעא שבקו ובאסור די־פרזל ונחש בדתאא די ברא ובטל שמיא יצטבע ועם־חיותא חלקה בעשב ארעא׃

דניאל 4:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ברם עקר שרשוהי בארעא שבקו ובאסור די־פרזל ונחש בדתאא די ברא ובטל שמיא יצטבע ועם־חיותא חלקה בעשב ארעא׃

דניאל 4:15 Hebrew Bible
ברם עקר שרשוהי בארעא שבקו ובאסור די פרזל ונחש בדתאא די ברא ובטל שמיא יצטבע ועם חיותא חלקה בעשב ארעא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Yet leave the stump with its roots in the ground, But with a band of iron and bronze around it In the new grass of the field; And let him be drenched with the dew of heaven, And let him share with the beasts in the grass of the earth.

King James Bible
Nevertheless leave the stump of his roots in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field; and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts in the grass of the earth:

Holman Christian Standard Bible
But leave the stump with its roots in the ground, and with a band of iron and bronze around it, in the tender grass of the field. Let him be drenched with dew from the sky and share the plants of the earth with the animals.
Treasury of Scripture Knowledge

leave.

Daniel 4:25-27 That they shall drive you from men, and your dwelling shall be with …

Job 14:7-9 For there is hope of a tree, if it be cut down, that it will sprout …

Ezekiel 29:14,15 And I will bring again the captivity of Egypt, and will cause them …

Links
Daniel 4:15Daniel 4:15 NIVDaniel 4:15 NLTDaniel 4:15 ESVDaniel 4:15 NASBDaniel 4:15 KJVDaniel 4:15 Bible AppsDaniel 4:15 Biblia ParalelaDaniel 4:15 Chinese BibleDaniel 4:15 French BibleDaniel 4:15 German BibleBible Hub
Daniel 4:14
Top of Page
Top of Page