Daniel 7:19
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
116 [e]אֱדַ֗יִן
’ĕ-ḏa-yin,
ThenAdv
6634 [e]צְבִית֙
ṣə-ḇîṯ
I wishedV-Qal-Perf-1cs
3321 [e]לְיַצָּבָ֔א
lə-yaṣ-ṣā-ḇā,
to know the truthPrep-l | V-Piel-Inf
5922 [e]עַל־
‘al-
aboutPrep
2423 [e]חֵֽיוְתָא֙
ḥê-wə-ṯā
beastN-fsd
7244 [e]רְבִיעָ֣יְתָ֔א
rə-ḇî-‘ā-yə-ṯā,
fourth theNumber-ofsd
1768 [e]דִּֽי־
dî-
whichPro-r
1934 [e]הֲוָ֥ת
hă-wāṯ
wasV-Qal-Perf-3fs
8133 [e]שָֽׁנְיָ֖ה
šā-nə-yāh
differentV-Qal-Prtcpl-fs
4481 [e]מִן־
min-
fromPrep
  [כלהון]
[kāl-lə-hō-wn
-Noun - masculine singular construct :: third person masculine plural N-msc | 3mp
 
ḵ]
 
3605 [e](כָּלְּהֵ֑ין)
(kāl-lə-hên;
all the [others]N-msc | 3fp
 
q)
 
1763 [e]דְּחִילָ֣ה
də-ḥî-lāh
dreadfulV-Qal-QalPassPrtcpl-fs
3493 [e]יַתִּ֗ירָה
yat-tî-rāh,
exceedinglyAdj-fs
  [שניה]
[šin-nay-yah
-Noun - feminine plural construct :: third person feminine singular N-fpc | 3fs
 
ḵ]
 
8128 [e](שִׁנַּ֤הּ)
(šin-nah
[with] its teethN-fsc | 3fs
 
q)
 
1768 [e]דִּֽי־
dî-
ofPro-r
6523 [e]פַרְזֶל֙
p̄ar-zel
ironN-ms
2953 [e]וְטִפְרַ֣יהּ
wə-ṭip̄-rayh
and its nailsConj-w | N-fpc | 3fs
1768 [e]דִּֽי־
dî-
ofPro-r
5174 [e]נְחָ֔שׁ
nə-ḥāš,
bronzeN-ms
399 [e]אָֽכְלָ֣ה
’ā-ḵə-lāh
[which] devouredV-Qal-Prtcpl-fs
1855 [e]מַדֲּקָ֔ה
mad-dă-qāh,
broke in piecesV-Hifil-Prtcpl-fs
7606 [e]וּשְׁאָרָ֖א
ū-šə-’ā-rā
and residue theConj-w | N-msd
7271 [e]בְּרַגְלַ֥יהּ‪‬
bə-raḡ-layh
with its feetPrep-b | N-fpc | 3fs
7512 [e]רָֽפְסָֽה׃
rā-p̄ə-sāh.
trampledV-Qal-Prtcpl-fs

Hebrew Texts
דניאל 7:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֱדַ֗יִן צְבִית֙ לְיַצָּבָ֔א עַל־חֵֽיוְתָא֙ רְבִיעָ֣יְתָ֔א דִּֽי־הֲוָ֥ת שָֽׁנְיָ֖ה מִן־ [כָּלְּהֹון כ] (כָּלְּהֵ֑ין ק) דְּחִילָ֣ה יַתִּ֗ירָה [שִׁנַּיַּהּ כ] (שִׁנַּ֤הּ ק) דִּֽי־פַרְזֶל֙ וְטִפְרַ֣יהּ דִּֽי־נְחָ֔שׁ אָֽכְלָ֣ה מַדֲּקָ֔ה וּשְׁאָרָ֖א בְּרַגְלַ֥יהּ רָֽפְסָֽה׃

דניאל 7:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אדין צבית ליצבא על־חיותא רביעיתא די־הות שניה מן־ [כלהון כ] (כלהין ק) דחילה יתירה [שניה כ] (שנה ק) די־פרזל וטפריה די־נחש אכלה מדקה ושארא ברגליה רפסה׃

דניאל 7:19 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אדין צבית ליצבא על־חיותא רביעיתא די־הות שניה מן־ [כלהון כ] (כלהין ק) דחילה יתירה [שניה כ] (שנה ק) די־פרזל וטפריה די־נחש אכלה מדקה ושארא ברגליה רפסה׃

דניאל 7:19 Hebrew Bible
אדין צבית ליצבא על חיותא רביעיתא די הות שניה מן כלהון דחילה יתירה שניה די פרזל וטפריה די נחש אכלה מדקה ושארא ברגליה רפסה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Then I desired to know the exact meaning of the fourth beast, which was different from all the others, exceedingly dreadful, with its teeth of iron and its claws of bronze, and which devoured, crushed and trampled down the remainder with its feet,

King James Bible
Then I would know the truth of the fourth beast, which was diverse from all the others, exceeding dreadful, whose teeth were of iron, and his nails of brass; which devoured, brake in pieces, and stamped the residue with his feet;

Holman Christian Standard Bible
Then I wanted to know the true meaning of the fourth beast, the one different from all the others, extremely terrifying, with iron teeth and bronze claws, devouring, crushing, and trampling with its feet whatever was left.
Treasury of Scripture Knowledge

the fourth.

Daniel 7:7 After this I saw in the night visions, and behold a fourth beast, …

Daniel 2:40-43 And the fourth kingdom shall be strong as iron: for as much as iron …

the others. Chal. those.

Links
Daniel 7:19Daniel 7:19 NIVDaniel 7:19 NLTDaniel 7:19 ESVDaniel 7:19 NASBDaniel 7:19 KJVDaniel 7:19 Bible AppsDaniel 7:19 Biblia ParalelaDaniel 7:19 Chinese BibleDaniel 7:19 French BibleDaniel 7:19 German BibleBible Hub
Daniel 7:18
Top of Page
Top of Page