Daniel 7:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7162 [e]וְקַרְנַיָּ֣א
wə-qar-nay-yā
And horns theConj-w | N-fpd
6236 [e]עֲשַׂ֔ר
‘ă-śar,
tenNumber-fs
4481 [e]מִנַּהּ֙
min-nah
fromPrep | 3fs
4437 [e]מַלְכוּתָ֔ה
mal-ḵū-ṯāh,
kingdom theN-fsd
6236 [e]עַשְׂרָ֥ה
‘aś-rāh
tenNumber-ms
4430 [e]מַלְכִ֖ין
mal-ḵîn
[are] kingsN-mp
6966 [e]יְקֻמ֑וּן
yə-qu-mūn;
[Who] shall ariseV-Qal-Imperf-3mp
321 [e]וְאָחֳרָ֞ן
wə-’ā-ḥo-rān
and anotherConj-w | Adj-ms
6966 [e]יְק֣וּם
yə-qūm
shall riseV-Qal-Imperf-3ms
311 [e]אַחֲרֵיה֗וֹן
’a-ḥă-rê-hō-wn,
after themPrep | 3mp
1932 [e]וְה֤וּא
wə-hū
and HeConj-w | Pro-3ms
8133 [e]יִשְׁנֵא֙
yiš-nê
shall be differentV-Qal-Imperf-3ms
4481 [e]מִן־
min-
fromPrep
6933 [e]קַדְמָיֵ֔א
qaḏ-mā-yê,
first [ones]Adj-mpd
8532 [e]וּתְלָתָ֥ה
ū-ṯə-lā-ṯāh
and threeConj-w | Number-ms
4430 [e]מַלְכִ֖ין
mal-ḵîn
kingsN-mp
8214 [e]יְהַשְׁפִּֽל׃
yə-haš-pil.
shall subdueV-Hifil-Imperf-3ms

Hebrew Texts
דניאל 7:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְקַרְנַיָּ֣א עֲשַׂ֔ר מִנַּהּ֙ מַלְכוּתָ֔ה עַשְׂרָ֥ה מַלְכִ֖ין יְקֻמ֑וּן וְאָחֳרָ֞ן יְק֣וּם אַחֲרֵיהֹ֗ון וְה֤וּא יִשְׁנֵא֙ מִן־קַדְמָיֵ֔א וּתְלָתָ֥ה מַלְכִ֖ין יְהַשְׁפִּֽל׃

דניאל 7:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וקרניא עשר מנה מלכותה עשרה מלכין יקמון ואחרן יקום אחריהון והוא ישנא מן־קדמיא ותלתה מלכין יהשפל׃

דניאל 7:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וקרניא עשר מנה מלכותה עשרה מלכין יקמון ואחרן יקום אחריהון והוא ישנא מן־קדמיא ותלתה מלכין יהשפל׃

דניאל 7:24 Hebrew Bible
וקרניא עשר מנה מלכותה עשרה מלכין יקמון ואחרן יקום אחריהון והוא ישנא מן קדמיא ותלתה מלכין יהשפל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'As for the ten horns, out of this kingdom ten kings will arise; and another will arise after them, and he will be different from the previous ones and will subdue three kings.

King James Bible
And the ten horns out of this kingdom are ten kings that shall arise: and another shall rise after them; and he shall be diverse from the first, and he shall subdue three kings.

Holman Christian Standard Bible
The 10 horns are 10 kings who will rise from this kingdom. Another, different from the previous ones, will rise after them and subdue three kings.
Treasury of Scripture Knowledge

no references listed for this verse.

Links
Daniel 7:24Daniel 7:24 NIVDaniel 7:24 NLTDaniel 7:24 ESVDaniel 7:24 NASBDaniel 7:24 KJVDaniel 7:24 Bible AppsDaniel 7:24 Biblia ParalelaDaniel 7:24 Chinese BibleDaniel 7:24 French BibleDaniel 7:24 German BibleBible Hub
Daniel 7:23
Top of Page
Top of Page