1932. הוּ (hu or hi)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 1932. הוּ (hu or hi) — 19 Occurrences

Ezra 5:8
HEB: אֱלָהָ֣א רַבָּ֔א וְה֤וּא מִתְבְּנֵא֙ אֶ֣בֶן
NAS: God, which is being built
INT: God of the great which built stones

Ezra 6:15
HEB: אֲדָ֑ר דִּי־ הִ֣יא שְׁנַת־ שֵׁ֔ת
KJV: Adar, which was in the sixth
INT: Adar forasmuch which was year it was the sixth

Daniel 2:9
HEB: תְהֽוֹדְעֻנַּ֜נִי חֲדָה־ הִ֣יא דָֽתְכ֗וֹן וּמִלָּ֨ה
INT: make one it decree words

Daniel 2:20
HEB: דִּ֥י לֵֽהּ־ הִֽיא׃
KJV: for wisdom and might are his:
INT: and power forasmuch are

Daniel 2:21
HEB: וְ֠הוּא מְהַשְׁנֵ֤א עִדָּנַיָּא֙
INT: who changes the times

Daniel 2:22
HEB: ה֛וּא גָּלֵ֥א עַמִּיקָתָ֖א
INT: who reveals the profound

Daniel 2:28
HEB: מִשְׁכְּבָ֖ךְ דְּנָ֥ה הֽוּא׃ פ
INT: your bed This it

Daniel 2:32
HEB: ה֣וּא צַלְמָ֗א רֵאשֵׁהּ֙
INT: of that statue the head

Daniel 2:44
HEB: אִלֵּ֣ין מַלְכְוָתָ֔א וְהִ֖יא תְּק֥וּם לְעָלְמַיָּֽא׃
NAS: kingdoms, but it will itself endure
KJV: kingdoms, and it shall stand
INT: these kingdoms will itself endure forever

Daniel 2:47
HEB: דִּ֣י אֱלָהֲכ֗וֹן ה֣וּא אֱלָ֧הּ אֱלָהִ֛ין
INT: since your God is a God of gods

Daniel 3:15
HEB: יָקִֽדְתָּ֑א וּמַן־ ה֣וּא אֱלָ֔הּ דֵּ֥י
INT: of blazing and what it god who

Daniel 4:24
HEB: (עִלָּאָה֙ ק) הִ֔יא דִּ֥י מְטָ֖ת
NAS: O king, and this is the decree
KJV: O king, and this [is] the decree
INT: is the decree high and this which has come

Daniel 4:30
HEB: הֲלָ֥א דָא־ הִ֖יא בָּבֶ֣ל רַבְּתָ֑א
INT: is not is this not Babylon the great

Daniel 6:4
HEB: דִּֽי־ מְהֵימַ֣ן ה֔וּא וְכָל־ שָׁלוּ֙
INT: forasmuch was faithful it all negligence

Daniel 6:10
HEB: תְּלָתָ֨ה בְיוֹמָ֜א ה֣וּא ׀ בָּרֵ֣ךְ עַל־
INT: three A day he kneeled upon

Daniel 6:16
HEB: לֵהּ֙ בִּתְדִירָ֔א ה֖וּא יְשֵׁיזְבִנָּֽךְ׃
NAS: serve will Himself deliver
INT: serve constantly will Himself deliver

Daniel 6:26
HEB: דָֽנִיֵּ֑אל דִּי־ ה֣וּא ׀ אֱלָהָ֣א חַיָּ֗א
INT: of Daniel which it God is the living

Daniel 7:7
HEB: ק) רָפְסָ֑ה וְהִ֣יא מְשַׁנְּיָ֗ה מִן־
KJV: with the feet of it: and it [was] diverse
INT: foot and trampled and it different from

Daniel 7:24
HEB: יְק֣וּם אַחֲרֵיה֗וֹן וְה֤וּא יִשְׁנֵא֙ מִן־
INT: will arise after and he will be different from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page