Deuteronomy 1:25
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3947 [e]וַיִּקְח֤וּ
way-yiq-ḥū
And they took [some]Conj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
3027 [e]בְיָדָם֙
ḇə-yā-ḏām
in their handsPrep-b | N-fsc | 3mp
6529 [e]מִפְּרִ֣י
mip-pə-rî
of the fruitPrep-m | N-msc
776 [e]הָאָ֔רֶץ
hā-’ā-reṣ,
of the landArt | N-fs
3381 [e]וַיּוֹרִ֖דוּ
way-yō-w-ri-ḏū
and brought [it] downConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
413 [e]אֵלֵ֑ינוּ
’ê-lê-nū;
to usPrep | 1cp
7725 [e]וַיָּשִׁ֨בוּ
way-yā-ši-ḇū
and they brought backConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
853 [e]אֹתָ֤נוּ
’ō-ṯā-nū
to usDirObjM | 1cp
1697 [e]דָבָר֙
ḏā-ḇār
wordN-ms
559 [e]וַיֹּ֣אמְר֔וּ
way-yō-mə-rū,
and sayingConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
2896 [e]טוֹבָ֣ה
ṭō-w-ḇāh
goodAdj-fs
776 [e]הָאָ֔רֶץ
hā-’ā-reṣ,
[it is] a landArt | N-fs
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whichPro-r
3068 [e]יְהוָ֥ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֵ֖ינוּ
’ĕ-lō-hê-nū
our GodN-mpc | 1cp
5414 [e]נֹתֵ֥ן
nō-ṯên
is givingV-Qal-Prtcpl-ms
  לָֽנוּ׃
lā-nū.
usPrep | 1cp

Hebrew Texts
דברים 1:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְח֤וּ בְיָדָם֙ מִפְּרִ֣י הָאָ֔רֶץ וַיֹּורִ֖דוּ אֵלֵ֑ינוּ וַיָּשִׁ֨בוּ אֹתָ֤נוּ דָבָר֙ וַיֹּ֣אמְר֔וּ טֹובָ֣ה הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁר־יְהוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינוּ נֹתֵ֥ן לָֽנוּ׃

דברים 1:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר־יהוה אלהינו נתן לנו׃

דברים 1:25 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר־יהוה אלהינו נתן לנו׃

דברים 1:25 Hebrew Bible
ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Then they took some of the fruit of the land in their hands and brought it down to us; and they brought us back a report and said, 'It is a good land which the LORD our God is about to give us.'

King James Bible
And they took of the fruit of the land in their hands, and brought it down unto us, and brought us word again, and said, It is a good land which the LORD our God doth give us.

Holman Christian Standard Bible
They took some of the fruit from the land in their hands, carried it down to us, and brought us back a report: 'The land the LORD our God is giving us is good.'"
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Deuteronomy 1:25Deuteronomy 1:25 NIVDeuteronomy 1:25 NLTDeuteronomy 1:25 ESVDeuteronomy 1:25 NASBDeuteronomy 1:25 KJVDeuteronomy 1:25 Bible AppsDeuteronomy 1:25 Biblia ParalelaDeuteronomy 1:25 Chinese BibleDeuteronomy 1:25 French BibleDeuteronomy 1:25 German BibleBible Hub
Deuteronomy 1:24
Top of Page
Top of Page