Deuteronomy 10:1
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6256 [e]בָּעֵ֨ת
bā-‘êṯ
At timePrep-b, Art | N-cs
1931 [e]הַהִ֜וא
ha-hi-w
thatArt | Pro-3fs
559 [e]אָמַ֧ר
’ā-mar
saidV-Qal-Perf-3ms
3068 [e]יְהוָ֣ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
413 [e]אֵלַ֗י
’ê-lay,
to mePrep | 1cs
6458 [e]פְּסָל־
pə-sāl-
HewV-Qal-Imp-ms
  לְךָ֞
lə-ḵā
for yourselfPrep | 2ms
8147 [e]שְׁנֵֽי־
šə-nê-
twoNumber-mdc
3871 [e]לֻוחֹ֤ת‪‬‪‬‪‬
lū-ḥōṯ
tabletsN-mpc
68 [e]אֲבָנִים֙
’ă-ḇā-nîm
of stoneN-fp
7223 [e]כָּרִ֣אשֹׁנִ֔ים
kā-ri-šō-nîm,
like the firstPrep-k, Art | Adj-mp
5927 [e]וַעֲלֵ֥ה
wa-‘ă-lêh
and come upConj-w | V-Qal-Imp-ms
413 [e]אֵלַ֖י
’ê-lay
to MePrep | 1cs
2022 [e]הָהָ֑רָה
hā-hā-rāh;
on the mountainArt | N-ms | 3fs
6213 [e]וְעָשִׂ֥יתָ
wə-‘ā-śî-ṯā
and makeConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
  לְּךָ֖
lə-ḵā
yourselfPrep | 2ms
727 [e]אֲר֥וֹן
’ă-rō-wn
an arkN-csc
6086 [e]עֵֽץ׃
‘êṣ.
of woodN-ms

Hebrew Texts
דברים 10:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בָּעֵ֨ת הַהִ֜וא אָמַ֧ר יְהוָ֣ה אֵלַ֗י פְּסָל־לְךָ֞ שְׁנֵֽי־לוּחֹ֤ת אֲבָנִים֙ כָּרִ֣אשֹׁנִ֔ים וַעֲלֵ֥ה אֵלַ֖י הָהָ֑רָה וְעָשִׂ֥יתָ לְּךָ֖ אֲרֹ֥ון עֵֽץ׃

דברים 10:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בעת ההוא אמר יהוה אלי פסל־לך שני־לוחת אבנים כראשנים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ׃

דברים 10:1 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בעת ההוא אמר יהוה אלי פסל־לך שני־לוחת אבנים כראשנים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ׃

דברים 10:1 Hebrew Bible
בעת ההוא אמר יהוה אלי פסל לך שני לוחת אבנים כראשנים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"At that time the LORD said to me, 'Cut out for yourself two tablets of stone like the former ones, and come up to Me on the mountain, and make an ark of wood for yourself.

King James Bible
At that time the LORD said unto me, Hew thee two tables of stone like unto the first, and come up unto me into the mount, and make thee an ark of wood.

Holman Christian Standard Bible
The LORD said to me at that time, 'Cut two stone tablets like the first ones and come to Me on the mountain and make a wooden ark.
Treasury of Scripture Knowledge

Hew

Deuteronomy 10:4 And he wrote on the tables, according to the first writing, the ten …

Exodus 34:1,2,4 And the LORD said to Moses, Hew you two tables of stone like to the first…

make thee

Deuteronomy 10:3 And I made an ark of shittim wood, and hewed two tables of stone …

Exodus 25:10-15 And they shall make an ark of shittim wood: two cubits and a half …

Hebrews 9:4 Which had the golden censer, and the ark of the covenant overlaid …

Links
Deuteronomy 10:1Deuteronomy 10:1 NIVDeuteronomy 10:1 NLTDeuteronomy 10:1 ESVDeuteronomy 10:1 NASBDeuteronomy 10:1 KJVDeuteronomy 10:1 Bible AppsDeuteronomy 10:1 Biblia ParalelaDeuteronomy 10:1 Chinese BibleDeuteronomy 10:1 French BibleDeuteronomy 10:1 German BibleBible Hub
Deuteronomy 9:29
Top of Page
Top of Page