Deuteronomy 12:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3808 [e]לֹֽא־
lō-
NotAdv-NegPrt
3201 [e]תוּכַ֞ל
ṯū-ḵal
you mustV-Qal-Imperf-2ms
398 [e]לֶאֱכֹ֣ל
le-’ĕ-ḵōl
eatPrep-l | V-Qal-Inf
8179 [e]בִּשְׁעָרֶ֗יךָ
biš-‘ā-re-ḵā,
within your gatesPrep-b | N-mpc | 2ms
4643 [e]מַעְשַׂ֤ר
ma‘-śar
the titheN-msc
1715 [e]דְּגָֽנְךָ֙
də-ḡā-nə-ḵā
of your grainN-msc | 2ms
8492 [e]וְתִֽירֹשְׁךָ֣
wə-ṯî-rō-šə-ḵā
or your new wineConj-w | N-msc | 2ms
3323 [e]וְיִצְהָרֶ֔ךָ
wə-yiṣ-hā-re-ḵā,
or your oilConj-w | N-msc | 2ms
1062 [e]וּבְכֹרֹ֥ת
ū-ḇə-ḵō-rōṯ
and of the firstbornConj-w | N-mpc
1241 [e]בְּקָרְךָ֖
bə-qā-rə-ḵā
of your herdN-msc | 2ms
6629 [e]וְצֹאנֶ֑ךָ
wə-ṣō-ne-ḵā;
or your flockConj-w | N-fsc | 2ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and of anyConj-w | N-msc
5088 [e]נְדָרֶ֙יךָ֙
nə-ḏā-re-ḵā
of your offeringsN-mpc | 2ms
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
whichPro-r
5087 [e]תִּדֹּ֔ר
tid-dōr,
you vowV-Qal-Imperf-2ms
5071 [e]וְנִדְבֹתֶ֖יךָ
wə-niḏ-ḇō-ṯe-ḵā
and of your freewill offeringsConj-w | N-fpc | 2ms
8641 [e]וּתְרוּמַ֥ת
ū-ṯə-rū-maṯ
or of the heave offeringConj-w | N-fsc
3027 [e]יָדֶֽךָ׃
yā-ḏe-ḵā.
of your handN-fsc | 2ms

Hebrew Texts
דברים 12:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לֹֽא־תוּכַ֞ל לֶאֱכֹ֣ל בִּשְׁעָרֶ֗יךָ מַעְשַׂ֤ר דְּגָֽנְךָ֙ וְתִֽירֹשְׁךָ֣ וְיִצְהָרֶ֔ךָ וּבְכֹרֹ֥ת בְּקָרְךָ֖ וְצֹאנֶ֑ךָ וְכָל־נְדָרֶ֙יךָ֙ אֲשֶׁ֣ר תִּדֹּ֔ר וְנִדְבֹתֶ֖יךָ וּתְרוּמַ֥ת יָדֶֽךָ׃

דברים 12:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לא־תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך ותירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך וכל־נדריך אשר תדר ונדבתיך ותרומת ידך׃

דברים 12:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
לא־תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך ותירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך וכל־נדריך אשר תדר ונדבתיך ותרומת ידך׃

דברים 12:17 Hebrew Bible
לא תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך ותירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך וכל נדריך אשר תדר ונדבתיך ותרומת ידך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"You are not allowed to eat within your gates the tithe of your grain or new wine or oil, or the firstborn of your herd or flock, or any of your votive offerings which you vow, or your freewill offerings, or the contribution of your hand.

King James Bible
Thou mayest not eat within thy gates the tithe of thy corn, or of thy wine, or of thy oil, or the firstlings of thy herds or of thy flock, nor any of thy vows which thou vowest, nor thy freewill offerings, or heave offering of thine hand:

Holman Christian Standard Bible
Within your gates you may not eat: the tenth of your grain, new wine, or oil; the firstborn of your herd or flock; any of your vow offerings that you pledge; your freewill offerings; or your personal contributions.
Treasury of Scripture Knowledge

the tithe

Deuteronomy 12:6,11 And thither you shall bring your burnt offerings, and your sacrifices, …

Deuteronomy 14:22-29 You shall truly tithe all the increase of your seed, that the field …

Deuteronomy 26:12,14 When you have made an end of tithing all the tithes of your increase …

Leviticus 27:30-32 And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or …

Numbers 18:21 And, behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel …

Links
Deuteronomy 12:17Deuteronomy 12:17 NIVDeuteronomy 12:17 NLTDeuteronomy 12:17 ESVDeuteronomy 12:17 NASBDeuteronomy 12:17 KJVDeuteronomy 12:17 Bible AppsDeuteronomy 12:17 Biblia ParalelaDeuteronomy 12:17 Chinese BibleDeuteronomy 12:17 French BibleDeuteronomy 12:17 German BibleBible Hub
Deuteronomy 12:16
Top of Page
Top of Page