Deuteronomy 15:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3947 [e]וְלָקַחְתָּ֣
wə-lā-qaḥ-tā
Then you shall takeConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4836 [e]הַמַּרְצֵ֗עַ
ham-mar-ṣê-a‘,
an awlArt | N-ms
5414 [e]וְנָתַתָּ֤ה
wə-nā-ṯat-tāh
and thrust [it]Conj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
241 [e]בְאָזְנוֹ֙
ḇə-’ā-zə-nōw
through his earPrep-b | N-fsc | 3ms
1817 [e]וּבַדֶּ֔לֶת
ū-ḇad-de-leṯ,
and to the doorConj-w, Prep-b, Art | N-fs
1961 [e]וְהָיָ֥ה
wə-hā-yāh
and he shall beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
  לְךָ֖
lə-ḵā
yourPrep | 2ms
5650 [e]עֶ֣בֶד
‘e-ḇeḏ
servantN-msc
5769 [e]עוֹלָ֑ם
‘ō-w-lām;
foreverN-ms
637 [e]וְאַ֥ף
wə-’ap̄
AndConj-w | Conj
519 [e]לַאֲמָתְךָ֖
la-’ă-mā-ṯə-ḵā
to your maidservantPrep-l | N-fsc | 2ms
6213 [e]תַּעֲשֶׂה־
ta-‘ă-śeh-
you shall doV-Qal-Imperf-2ms
3651 [e]כֵּֽן׃
kên.
likewiseAdv

Hebrew Texts
דברים 15:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלָקַחְתָּ֣ אֶת־הַמַּרְצֵ֗עַ וְנָתַתָּ֤ה בְאָזְנֹו֙ וּבַדֶּ֔לֶת וְהָיָ֥ה לְךָ֖ עֶ֣בֶד עֹולָ֑ם וְאַ֥ף לַאֲמָתְךָ֖ תַּעֲשֶׂה־כֵּֽן׃

דברים 15:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולקחת את־המרצע ונתתה באזנו ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה־כן׃

דברים 15:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולקחת את־המרצע ונתתה באזנו ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה־כן׃

דברים 15:17 Hebrew Bible
ולקחת את המרצע ונתתה באזנו ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה כן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
then you shall take an awl and pierce it through his ear into the door, and he shall be your servant forever. Also you shall do likewise to your maidservant.

King James Bible
Then thou shalt take an aul, and thrust it through his ear unto the door, and he shall be thy servant for ever. And also unto thy maidservant thou shalt do likewise.

Holman Christian Standard Bible
take an awl and pierce through his ear into the door, and he will become your slave for life. Also treat your female slave the same way.
Treasury of Scripture Knowledge

for ever

Leviticus 25:39-42 And if your brother that dwells by you be waxen poor, and be sold …

1 Samuel 1:22 But Hannah went not up; for she said to her husband, I will not go …

Links
Deuteronomy 15:17Deuteronomy 15:17 NIVDeuteronomy 15:17 NLTDeuteronomy 15:17 ESVDeuteronomy 15:17 NASBDeuteronomy 15:17 KJVDeuteronomy 15:17 Bible AppsDeuteronomy 15:17 Biblia ParalelaDeuteronomy 15:17 Chinese BibleDeuteronomy 15:17 French BibleDeuteronomy 15:17 German BibleBible Hub
Deuteronomy 15:16
Top of Page
Top of Page