Deuteronomy 20:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וְהָיָ֛ה
wə-hā-yāh
And when so it shall beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
3615 [e]כְּכַלֹּ֥ת
kə-ḵal-lōṯ
have finishedPrep-k | V-Piel-Inf
7860 [e]הַשֹּׁטְרִ֖ים
haš-šō-ṭə-rîm
the officersArt | N-mp
1696 [e]לְדַבֵּ֣ר
lə-ḏab-bêr
speakingPrep-l | V-Piel-Inf
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
5971 [e]הָעָ֑ם
hā-‘ām;
the peopleArt | N-ms
6485 [e]וּפָֽקְד֛וּ
ū-p̄ā-qə-ḏū
that they shall makeConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
8269 [e]שָׂרֵ֥י
śā-rê
captainsN-mpc
6635 [e]צְבָא֖וֹת
ṣə-ḇā-’ō-wṯ
of the armiesN-cp
7218 [e]בְּרֹ֥אשׁ
bə-rōš
to leadPrep-b | N-msc
5971 [e]הָעָֽם׃
hā-‘ām.
the peopleArt | N-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברים 20:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֛ה כְּכַלֹּ֥ת הַשֹּׁטְרִ֖ים לְדַבֵּ֣ר אֶל־הָעָ֑ם וּפָ֥קְד֛וּ שָׂרֵ֥י צְבָאֹ֖ות בְּרֹ֥אשׁ הָעָֽם׃ ס

דברים 20:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה ככלת השטרים לדבר אל־העם ופקדו שרי צבאות בראש העם׃ ס

דברים 20:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והיה ככלת השטרים לדבר אל־העם ופקדו שרי צבאות בראש העם׃ ס

דברים 20:9 Hebrew Bible
והיה ככלת השטרים לדבר אל העם ופקדו שרי צבאות בראש העם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"When the officers have finished speaking to the people, they shall appoint commanders of armies at the head of the people.

King James Bible
And it shall be, when the officers have made an end of speaking unto the people, that they shall make captains of the armies to lead the people.

Holman Christian Standard Bible
When the officers have finished addressing the army, they will appoint military commanders to lead it."
Treasury of Scripture Knowledge

to lead the people [heb] to be in the head of the people

Links
Deuteronomy 20:9Deuteronomy 20:9 NIVDeuteronomy 20:9 NLTDeuteronomy 20:9 ESVDeuteronomy 20:9 NASBDeuteronomy 20:9 KJVDeuteronomy 20:9 Bible AppsDeuteronomy 20:9 Biblia ParalelaDeuteronomy 20:9 Chinese BibleDeuteronomy 20:9 French BibleDeuteronomy 20:9 German BibleBible Hub
Deuteronomy 20:8
Top of Page
Top of Page