Deuteronomy 21:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 [e]כִּֽי־
kî-
IfConj
1961 [e]תִהְיֶ֨יןָ
ṯih-ye-nā
hasV-Qal-Imperf-3fp
376 [e]לְאִ֜ישׁ
lə-’îš
a manPrep-l | N-ms
8147 [e]שְׁתֵּ֣י
šə-tê
twoNumber-fdc
802 [e]נָשִׁ֗ים
nā-šîm,
wivesN-fp
259 [e]הָאַחַ֤ת
hā-’a-ḥaṯ
oneArt | Number-fs
157 [e]אֲהוּבָה֙
’ă-hū-ḇāh
lovedV-Qal-QalPassPrtcpl-fs
259 [e]וְהָאַחַ֣ת
wə-hā-’a-ḥaṯ
and oneConj-w, Art | Number-fs
8130 [e]שְׂנוּאָ֔ה
śə-nū-’āh,
unlovedV-Qal-QalPassPrtcpl-fs
3205 [e]וְיָֽלְדוּ־
wə-yā-lə-ḏū-
and they have borneConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
  ל֣וֹ
lōw
himPrep | 3ms
1121 [e]בָנִ֔ים
ḇā-nîm,
childrenN-mp
157 [e]הָאֲהוּבָ֖ה
hā-’ă-hū-ḇāh
[both] the lovedArt | V-Qal-QalPassPrtcpl-fs
8130 [e]וְהַשְּׂנוּאָ֑ה
wə-haś-śə-nū-’āh;
and the unlovedConj-w, Art | V-Qal-QalPassPrtcpl-fs
1961 [e]וְהָיָ֛ה
wə-hā-yāh
and [if] isConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
1121 [e]הַבֵּ֥ן
hab-bên
sonArt | N-ms
1060 [e]הַבְּכ֖וֹר
hab-bə-ḵō-wr
firstbornArt | N-ms
8146 [e]לַשְּׂנִיאָֽה׃
laś-śə-nî-’āh.
of her who is unlovedPrep-l, Art | Adj-fs

Hebrew Texts
דברים 21:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־תִהְיֶ֨יןָ לְאִ֜ישׁ שְׁתֵּ֣י נָשִׁ֗ים הָאַחַ֤ת אֲהוּבָה֙ וְהָאַחַ֣ת שְׂנוּאָ֔ה וְיָֽלְדוּ־לֹ֣ו בָנִ֔ים הָאֲהוּבָ֖ה וְהַשְּׂנוּאָ֑ה וְהָיָ֛ה הַבֵּ֥ן הַבְּכֹ֖ור לַשְּׂנִיאָֽה׃

דברים 21:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וילדו־לו בנים האהובה והשנואה והיה הבן הבכור לשניאה׃

דברים 21:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כי־תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וילדו־לו בנים האהובה והשנואה והיה הבן הבכור לשניאה׃

דברים 21:15 Hebrew Bible
כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וילדו לו בנים האהובה והשנואה והיה הבן הבכור לשניאה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"If a man has two wives, the one loved and the other unloved, and both the loved and the unloved have borne him sons, if the firstborn son belongs to the unloved,

King James Bible
If a man have two wives, one beloved, and another hated, and they have born him children, both the beloved and the hated; and if the firstborn son be hers that was hated:

Holman Christian Standard Bible
If a man has two wives, one loved and the other unloved, and both the loved and the unloved bear him sons, and if the unloved wife has the firstborn son,
Treasury of Scripture Knowledge

two wives

Genesis 29:18,20,30,31,33 And Jacob loved Rachel; and said, I will serve you seven years for …

1 Samuel 1:4,5 And when the time was that Elkanah offered, he gave to Peninnah his …

Links
Deuteronomy 21:15Deuteronomy 21:15 NIVDeuteronomy 21:15 NLTDeuteronomy 21:15 ESVDeuteronomy 21:15 NASBDeuteronomy 21:15 KJVDeuteronomy 21:15 Bible AppsDeuteronomy 21:15 Biblia ParalelaDeuteronomy 21:15 Chinese BibleDeuteronomy 21:15 French BibleDeuteronomy 21:15 German BibleBible Hub
Deuteronomy 21:14
Top of Page
Top of Page