Deuteronomy 22:28
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 [e]כִּֽי־
kî-
IfConj
4672 [e]יִמְצָ֣א
yim-ṣā
findsV-Qal-Imperf-3ms
376 [e]אִ֗ישׁ
’îš,
a manN-ms
  [נער]
[na-‘ar
-Noun - feminine singular N-fs
 
ḵ]
 
5291 [e](נַעֲרָ֤ה)
(na-‘ă-rāh
a young womanN-fs
 
q)
 
1330 [e]בְתוּלָה֙
ḇə-ṯū-lāh
[who is] a virginN-fs
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
whoPro-r
3808 [e]לֹא־
lō-
notAdv-NegPrt
781 [e]אֹרָ֔שָׂה
’ō-rā-śāh,
is betrothedV-Pual-Perf-3fs
8610 [e]וּתְפָשָׂ֖הּ
ū-ṯə-p̄ā-śāh
and he seizes herConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms | 3fs
7901 [e]וְשָׁכַ֣ב
wə-šā-ḵaḇ
and liesConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
5973 [e]עִמָּ֑הּ
‘im-māh;
with herPrep | 3fs
4672 [e]וְנִמְצָֽאוּ׃
wə-nim-ṣā-’ū.
and they are found outConj-w | V-Nifal-ConjPerf-3cp

Hebrew Texts
דברים 22:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־יִמְצָ֣א אִ֗ישׁ [נַעַר כ] (נַעֲרָ֤ה ק) בְתוּלָה֙ אֲשֶׁ֣ר לֹא־אֹרָ֔שָׂה וּתְפָשָׂ֖הּ וְשָׁכַ֣ב עִמָּ֑הּ וְנִמְצָֽאוּ׃

דברים 22:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־ימצא איש [נער כ] (נערה ק) בתולה אשר לא־ארשה ותפשה ושכב עמה ונמצאו׃

דברים 22:28 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כי־ימצא איש [נער כ] (נערה ק) בתולה אשר לא־ארשה ותפשה ושכב עמה ונמצאו׃

דברים 22:28 Hebrew Bible
כי ימצא איש נער בתולה אשר לא ארשה ותפשה ושכב עמה ונמצאו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"If a man finds a girl who is a virgin, who is not engaged, and seizes her and lies with her and they are discovered,

King James Bible
If a man find a damsel that is a virgin, which is not betrothed, and lay hold on her, and lie with her, and they be found;

Holman Christian Standard Bible
If a man encounters a young woman, a virgin who is not engaged, takes hold of her and rapes her, and they are discovered,
Treasury of Scripture Knowledge

because he hath humbled

Deuteronomy 22:19,24 And they shall amerce him in an hundred shekels of silver, and give …

Deuteronomy 21:14 And it shall be, if you have no delight in her, then you shall let …

Links
Deuteronomy 22:28Deuteronomy 22:28 NIVDeuteronomy 22:28 NLTDeuteronomy 22:28 ESVDeuteronomy 22:28 NASBDeuteronomy 22:28 KJVDeuteronomy 22:28 Bible AppsDeuteronomy 22:28 Biblia ParalelaDeuteronomy 22:28 Chinese BibleDeuteronomy 22:28 French BibleDeuteronomy 22:28 German BibleBible Hub
Deuteronomy 22:27
Top of Page
Top of Page