Ecclesiastes 1:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3605 [e]כָּל־
kāl-
AllN-msc
5158 [e]הַנְּחָלִים֙
han-nə-ḥā-lîm
the riversArt | N-mp
1980 [e]הֹלְכִ֣ים
hō-lə-ḵîm
runV-Qal-Prtcpl-mp
413 [e]אֶל־
’el-
intoPrep
3220 [e]הַיָּ֔ם
hay-yām,
the seaArt | N-ms
3220 [e]וְהַיָּ֖ם
wə-hay-yām
and yet the seaConj-w, Art | N-ms
369 [e]אֵינֶ֣נּוּ
’ê-nen-nū
[is] notAdv | 3ms
4392 [e]מָלֵ֑א
mā-lê;
fullAdj-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
4725 [e]מְק֗וֹם
mə-qō-wm,
the placeN-msc
5158 [e]שֶׁ֤הַנְּחָלִים֙
še-han-nə-ḥā-lîm
from which the riversPro-r, Art | N-mp
1980 [e]הֹֽלְכִ֔ים
hō-lə-ḵîm,
comeV-Qal-Prtcpl-mp
8033 [e]שָׁ֛ם
šām
thereAdv
1992 [e]הֵ֥ם
hêm
theyPro-3mp
7725 [e]שָׁבִ֖ים
šā-ḇîm
returnV-Qal-Prtcpl-mp
1980 [e]לָלָֽכֶת׃
lā-lā-ḵeṯ.
againPrep-l | V-Qal-Inf

Hebrew Texts
קהלת 1:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּל־הַנְּחָלִים֙ הֹלְכִ֣ים אֶל־הַיָּ֔ם וְהַיָּ֖ם אֵינֶ֣נּוּ מָלֵ֑א אֶל־מְקֹ֗ום שֶׁ֤הַנְּחָלִים֙ הֹֽלְכִ֔ים שָׁ֛ם הֵ֥ם שָׁבִ֖ים לָלָֽכֶת׃

קהלת 1:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־הנחלים הלכים אל־הים והים איננו מלא אל־מקום שהנחלים הלכים שם הם שבים ללכת׃

קהלת 1:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כל־הנחלים הלכים אל־הים והים איננו מלא אל־מקום שהנחלים הלכים שם הם שבים ללכת׃

קהלת 1:7 Hebrew Bible
כל הנחלים הלכים אל הים והים איננו מלא אל מקום שהנחלים הלכים שם הם שבים ללכת׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
All the rivers flow into the sea, Yet the sea is not full. To the place where the rivers flow, There they flow again.

King James Bible
All the rivers run into the sea; yet the sea is not full; unto the place from whence the rivers come, thither they return again.

Holman Christian Standard Bible
All the streams flow to the sea, yet the sea is never full. The streams are flowing to the place, and they flow there again.
Treasury of Scripture Knowledge

the rivers run

Job 38:10,11 And broke up for it my decreed place, and set bars and doors…

Psalm 104:6-9 You covered it with the deep as with a garment: the waters stood …

return again

Links
Ecclesiastes 1:7Ecclesiastes 1:7 NIVEcclesiastes 1:7 NLTEcclesiastes 1:7 ESVEcclesiastes 1:7 NASBEcclesiastes 1:7 KJVEcclesiastes 1:7 Bible AppsEcclesiastes 1:7 Biblia ParalelaEcclesiastes 1:7 Chinese BibleEcclesiastes 1:7 French BibleEcclesiastes 1:7 German BibleBible Hub
Ecclesiastes 1:6
Top of Page
Top of Page