Esther 2:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5060 [e]וּבְהַגִּ֡יעַ
ū-ḇə-hag-gî-a‘
And cameConj-w, Prep | V-Hifil-Inf
8447 [e]תֹּר֩
tōr
turnN-msc
5291 [e]נַעֲרָ֨ה
na-‘ă-rāh
of when every maidN-fs
5291 [e]וְנַעֲרָ֜ה
wə-na-‘ă-rāh
and each young woman'sConj-w | N-fs
935 [e]לָב֣וֹא ׀
lā-ḇō-w
to go inPrep-l | V-Qal-Inf
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
4428 [e]הַמֶּ֣לֶךְ
ham-me-leḵ
KingArt | N-ms
325 [e]אֲחַשְׁוֵר֗וֹשׁ
’ă-ḥaš-wê-rō-wōš,
AhasuerusN-proper-ms
7093 [e]מִקֵּץ֩
miq-qêṣ
afterPrep-m | N-ms
1961 [e]הֱי֨וֹת
hĕ-yō-wṯ
had completedV-Qal-Inf
  לָ֜הּ
lāh
shePrep | 3fs
1881 [e]כְּדָ֤ת
kə-ḏāṯ
according to the regulations forPrep-k | N-fsc
802 [e]הַנָּשִׁים֙
han-nā-šîm
the womenArt | N-fp
8147 [e]שְׁנֵ֣ים
šə-nêm
twoNumber-md
6240 [e]עָשָׂ֣ר
‘ā-śār
[and] tenNumber-msc
2320 [e]חֹ֔דֶשׁ
ḥō-ḏeš,
months' [preparation]N-ms
3588 [e]כִּ֛י
forConj
3651 [e]כֵּ֥ן
kên
thusAdv
4390 [e]יִמְלְא֖וּ
yim-lə-’ū
were apportionedV-Qal-Imperf-3mp
3117 [e]יְמֵ֣י
yə-mê
the daysN-mpc
4795 [e]מְרוּקֵיהֶ֑ן
mə-rū-qê-hen;
of their preparationN-mpc | 3fp
8337 [e]שִׁשָּׁ֤ה
šiš-šāh
sixNumber-ms
2320 [e]חֳדָשִׁים֙
ḥo-ḏā-šîm
monthsN-mp
8081 [e]בְּשֶׁ֣מֶן
bə-še-men
with oilPrep-b | N-msc
4753 [e]הַמֹּ֔ר
ham-mōr,
of myrrhArt | N-ms
8337 [e]וְשִׁשָּׁ֤ה
wə-šiš-šāh
and sixConj-w | Number-ms
2320 [e]חֳדָשִׁים֙
ḥo-ḏā-šîm
months'N-mp
1314 [e]בַּבְּשָׂמִ֔ים
bab-bə-śā-mîm,
with perfumesPrep-b, Art | N-mp
8562 [e]וּבְתַמְרוּקֵ֖י
ū-ḇə-ṯam-rū-qê
and preparations for beautifyingConj-w, Prep-b | N-mpc
802 [e]הַנָּשִֽׁים׃
han-nā-šîm.
womenArt | N-fp

Hebrew Texts
אסתר 2:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְהַגִּ֡יעַ תֹּר֩ נַעֲרָ֨ה וְנַעֲרָ֜ה לָבֹ֣וא ׀ אֶל־הַמֶּ֣לֶךְ אֲחַשְׁוֵרֹ֗ושׁ מִקֵּץ֩ הֱיֹ֨ות לָ֜הּ כְּדָ֤ת הַנָּשִׁים֙ שְׁנֵ֣ים עָשָׂ֣ר חֹ֔דֶשׁ כִּ֛י כֵּ֥ן יִמְלְא֖וּ יְמֵ֣י מְרוּקֵיהֶ֑ן שִׁשָּׁ֤ה חֳדָשִׁים֙ בְּשֶׁ֣מֶן הַמֹּ֔ר וְשִׁשָּׁ֤ה חֳדָשִׁים֙ בַּבְּשָׂמִ֔ים וּבְתַמְרוּקֵ֖י הַנָּשִֽׁים׃

אסתר 2:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובהגיע תר נערה ונערה לבוא ׀ אל־המלך אחשורוש מקץ היות לה כדת הנשים שנים עשר חדש כי כן ימלאו ימי מרוקיהן ששה חדשים בשמן המר וששה חדשים בבשמים ובתמרוקי הנשים׃

אסתר 2:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובהגיע תר נערה ונערה לבוא ׀ אל־המלך אחשורוש מקץ היות לה כדת הנשים שנים עשר חדש כי כן ימלאו ימי מרוקיהן ששה חדשים בשמן המר וששה חדשים בבשמים ובתמרוקי הנשים׃

אסתר 2:12 Hebrew Bible
ובהגיע תר נערה ונערה לבוא אל המלך אחשורוש מקץ היות לה כדת הנשים שנים עשר חדש כי כן ימלאו ימי מרוקיהן ששה חדשים בשמן המר וששה חדשים בבשמים ובתמרוקי הנשים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now when the turn of each young lady came to go in to King Ahasuerus, after the end of her twelve months under the regulations for the women-- for the days of their beautification were completed as follows: six months with oil of myrrh and six months with spices and the cosmetics for women--

King James Bible
Now when every maid's turn was come to go in to king Ahasuerus, after that she had been twelve months, according to the manner of the women, (for so were the days of their purifications accomplished, to wit, six months with oil of myrrh, and six months with sweet odours, and with other things for the purifying of the women;)

Holman Christian Standard Bible
During the year before each young woman's turn to go to King Ahasuerus, the harem regulation required her to receive beauty treatments with oil of myrrh for six months and then with perfumes and cosmetics for another six months.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

1 Thessalonians 4:4,5 That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification …

six months.

Proverbs 7:17 I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon.

Songs 3:6 Who is this that comes out of the wilderness like pillars of smoke, …

Isaiah 57:9 And you went to the king with ointment, and did increase your perfumes, …

Luke 7:37,38 And, behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew …

Links
Esther 2:12Esther 2:12 NIVEsther 2:12 NLTEsther 2:12 ESVEsther 2:12 NASBEsther 2:12 KJVEsther 2:12 Bible AppsEsther 2:12 Biblia ParalelaEsther 2:12 Chinese BibleEsther 2:12 French BibleEsther 2:12 German BibleBible Hub
Esther 2:11
Top of Page
Top of Page