Exodus 28:27
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6213 [e]וְעָשִׂיתָ֮
wə-‘ā-śî-ṯā
And you shall makeConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
8147 [e]שְׁתֵּ֣י
šə-tê
twoNumber-fdc
2885 [e]טַבְּע֣וֹת
ṭab-bə-‘ō-wṯ
[other] ringsN-fpc
2091 [e]זָהָב֒
zā-hāḇ
of goldN-ms
5414 [e]וְנָתַתָּ֣ה
wə-nā-ṯat-tāh
and putConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
853 [e]אֹתָ֡ם
’ō-ṯām
themDirObjM | 3mp
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
8147 [e]שְׁתֵּי֩
šə-tê
twoNumber-fdc
3802 [e]כִתְפ֨וֹת
ḵiṯ-p̄ō-wṯ
the shoulder strapsN-fpc
646 [e]הָאֵפ֤וֹד
hā-’ê-p̄ō-wḏ
the ephodArt | N-ms
4295 [e]מִלְּמַ֙טָּה֙
mil-lə-maṭ-ṭāh
underneathPrep-m, Prep-l | Adv
4136 [e]מִמּ֣וּל
mim-mūl
towardPrep-m
6440 [e]פָּנָ֔יו
pā-nāw,
its frontN-cpc | 3ms
5980 [e]לְעֻמַּ֖ת
lə-‘um-maṯ
right atPrep-l
4225 [e]מֶחְבַּרְתּ֑וֹ
meḥ-bar-tōw;
the seamN-fsc | 3ms
4605 [e]מִמַּ֕עַל
mim-ma-‘al
abovePrep-m | Adv
2805 [e]לְחֵ֖שֶׁב
lə-ḥê-šeḇ
the intricately woven bandPrep-l | N-msc
646 [e]הָאֵפֽוֹד׃
hā-’ê-p̄ō-wḏ.
of the ephodArt | N-ms

Hebrew Texts
שמות 28:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָשִׂיתָ֮ שְׁתֵּ֣י טַבְּעֹ֣ות זָהָב֒ וְנָתַתָּ֣ה אֹתָ֡ם עַל־שְׁתֵּי֩ כִתְפֹ֨ות הָאֵפֹ֤וד מִלְּמַ֙טָּה֙ מִמּ֣וּל פָּנָ֔יו לְעֻמַּ֖ת מֶחְבַּרְתֹּ֑ו מִמַּ֕עַל לְחֵ֖שֶׁב הָאֵפֹֽוד׃

שמות 28:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועשית שתי טבעות זהב ונתתה אתם על־שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפוד׃

שמות 28:27 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ועשית שתי טבעות זהב ונתתה אתם על־שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפוד׃

שמות 28:27 Hebrew Bible
ועשית שתי טבעות זהב ונתתה אתם על שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפוד׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"You shall make two rings of gold and put them on the bottom of the two shoulder pieces of the ephod, on the front of it close to the place where it is joined, above the skillfully woven band of the ephod.

King James Bible
And two other rings of gold thou shalt make, and shalt put them on the two sides of the ephod underneath, toward the forepart thereof, over against the other coupling thereof, above the curious girdle of the ephod.

Holman Christian Standard Bible
Make two more gold rings and attach them to the bottom of the ephod's two shoulder pieces on its front, close to its seam, and above the ephod's woven waistband.
Treasury of Scripture Knowledge

the curious girdle

Exodus 28:8 And the curious girdle of the ephod, which is on it, shall be of …

Links
Exodus 28:27Exodus 28:27 NIVExodus 28:27 NLTExodus 28:27 ESVExodus 28:27 NASBExodus 28:27 KJVExodus 28:27 Bible AppsExodus 28:27 Biblia ParalelaExodus 28:27 Chinese BibleExodus 28:27 French BibleExodus 28:27 German BibleBible Hub
Exodus 28:26
Top of Page
Top of Page