Ezekiel 13:20
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3651 [e]לָכֵ֞ן
lā-ḵên
thereforeAdv
3541 [e]כֹּה־
kōh-
thusAdv
559 [e]אָמַ֣ר ׀
’ā-mar
saysV-Qal-Perf-3ms
136 [e]אֲדֹנָ֣י
’ă-ḏō-nāy
the LordN-proper-ms
3069 [e]יְהוִ֗ה
Yah-weh
GODN-proper-ms
2005 [e]הִנְנִ֤י
hin-nî
behold I [am]Interjection | 1cs
413 [e]אֶל־
’el-
againstPrep
3704 [e]כִּסְּתוֹתֵיכֶ֙נָה֙
kis-sə-ṯō-w-ṯê-ḵe-nāh
your [magic] charmsN-fpc | 2fp
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
by whichPro-r
859 [e]אַ֠תֵּנָה
’at-tê-nāh
youPro-2fp
6679 [e]מְצֹדְד֨וֹת
mə-ṣō-ḏə-ḏō-wṯ
huntV-Piel-Prtcpl-fp
8033 [e]שָׁ֤ם
šām
thereAdv
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5315 [e]הַנְּפָשׁוֹת֙
han-nə-p̄ā-šō-wṯ
soulsArt | N-fp
6524 [e]לְפֹ֣רְח֔וֹת
lə-p̄ō-rə-ḥō-wṯ,
like birdsPrep-l | V-Qal-Prtcpl-fp
7167 [e]וְקָרַעְתִּ֣י
wə-qā-ra‘-tî
and I will tearConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cs
853 [e]אֹתָ֔ם
’ō-ṯām,
themDirObjM | 3mp
5921 [e]מֵעַ֖ל
mê-‘al
fromPrep-m
2220 [e]זְרוֹעֹֽתֵיכֶ֑ם
zə-rō-w-‘ō-ṯê-ḵem;
your armsN-fpc | 2mp
7971 [e]וְשִׁלַּחְתִּי֙
wə-šil-laḥ-tî
and let goConj-w | V-Piel-ConjPerf-1cs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5315 [e]הַנְּפָשׁ֔וֹת
han-nə-p̄ā-šō-wṯ,
the soulsArt | N-fp
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
thatPro-r
859 [e]אַתֶּ֛ם
’at-tem
youPro-2mp
6679 [e]מְצֹדְד֥וֹת
mə-ṣō-ḏə-ḏō-wṯ
huntV-Piel-Prtcpl-fp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5315 [e]נְפָשִׁ֖ים
nə-p̄ā-šîm
the soulsN-fp
6524 [e]לְפֹרְחֹֽת׃
lə-p̄ō-rə-ḥōṯ.
like birdsPrep-l | V-Qal-Prtcpl-fp

Hebrew Texts
יחזקאל 13:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לָכֵ֞ן כֹּה־אָמַ֣ר ׀ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֗ה הִנְנִ֤י אֶל־כִּסְּתֹותֵיכֶ֙נָה֙ אֲשֶׁ֣ר אַ֠תֵּנָה מְצֹדְדֹ֨ות שָׁ֤ם אֶת־הַנְּפָשֹׁות֙ לְפֹ֣רְחֹ֔ות וְקָרַעְתִּ֣י אֹתָ֔ם מֵעַ֖ל זְרֹועֹֽתֵיכֶ֑ם וְשִׁלַּחְתִּי֙ אֶת־הַנְּפָשֹׁ֔ות אֲשֶׁ֥ר אַתֶּ֛ם מְצֹדְדֹ֥ות אֶת־נְפָשִׁ֖ים לְפֹרְחֹֽת׃

יחזקאל 13:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לכן כה־אמר ׀ אדני יהוה הנני אל־כסתותיכנה אשר אתנה מצדדות שם את־הנפשות לפרחות וקרעתי אתם מעל זרועתיכם ושלחתי את־הנפשות אשר אתם מצדדות את־נפשים לפרחת׃

יחזקאל 13:20 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
לכן כה־אמר ׀ אדני יהוה הנני אל־כסתותיכנה אשר אתנה מצדדות שם את־הנפשות לפרחות וקרעתי אתם מעל זרועתיכם ושלחתי את־הנפשות אשר אתם מצדדות את־נפשים לפרחת׃

יחזקאל 13:20 Hebrew Bible
לכן כה אמר אדני יהוה הנני אל כסתותיכנה אשר אתנה מצדדות שם את הנפשות לפרחות וקרעתי אתם מעל זרועתיכם ושלחתי את הנפשות אשר אתם מצדדות את נפשים לפרחת׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Therefore, thus says the Lord GOD, "Behold, I am against your magic bands by which you hunt lives there as birds and I will tear them from your arms; and I will let them go, even those lives whom you hunt as birds.

King James Bible
Wherefore thus saith the Lord GOD; Behold, I am against your pillows, wherewith ye there hunt the souls to make them fly, and I will tear them from your arms, and will let the souls go, even the souls that ye hunt to make them fly.

Holman Christian Standard Bible
Therefore, this is what the Lord GOD says: I am against your magic bands that you ensnare people with like birds, and I will tear them from your arms. I will free the people you have ensnared like birds.
Treasury of Scripture Knowledge

I am

Ezekiel 13:8,9,15,16 Therefore thus said the Lord GOD; Because you have spoken vanity, …

to make them fly. or, into gardens
and will

2 Timothy 3:8,9 Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist …

Links
Ezekiel 13:20Ezekiel 13:20 NIVEzekiel 13:20 NLTEzekiel 13:20 ESVEzekiel 13:20 NASBEzekiel 13:20 KJVEzekiel 13:20 Bible AppsEzekiel 13:20 Biblia ParalelaEzekiel 13:20 Chinese BibleEzekiel 13:20 French BibleEzekiel 13:20 German BibleBible Hub
Ezekiel 13:19
Top of Page
Top of Page