Ezekiel 37:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֣אמֶר
way-yō-mer
And He saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֵלַ֔י
’ê-lay,
to mePrep | 1cs
5012 [e]הִנָּבֵ֖א
hin-nā-ḇê
ProphesyV-Nifal-Imp-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
7307 [e]הָר֑וּחַ
hā-rū-aḥ;
the breathArt | N-cs
5012 [e]הִנָּבֵ֣א
hin-nā-ḇê
prophesyV-Nifal-Imp-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
120 [e]אָ֠דָם
’ā-ḏām
of manN-ms
559 [e]וְאָמַרְתָּ֨
wə-’ā-mar-tā
and sayConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
7307 [e]הָר֜וּחַ
hā-rū-aḥ
the breathArt | N-cs
3541 [e]כֹּֽה־
kōh-
thusAdv
559 [e]אָמַ֣ר ׀
’ā-mar
saysV-Qal-Perf-3ms
136 [e]אֲדֹנָ֣י
’ă-ḏō-nāy
the LordN-proper-ms
3068 [e]יְהוִ֗ה
Yah-weh
GODN-proper-ms
702 [e]מֵאַרְבַּ֤ע
mê-’ar-ba‘
from fourPrep-m | Number-fsc
7307 [e]רוּחוֹת֙
rū-ḥō-wṯ
the windsN-cp
935 [e]בֹּ֣אִי
bō-’î
comeV-Qal-Imp-fs
7307 [e]הָר֔וּחַ
hā-rū-aḥ,
breathArt | N-cs
5301 [e]וּפְחִ֛י
ū-p̄ə-ḥî
and breatheConj-w | V-Qal-Imp-fs
2026 [e]בַּהֲרוּגִ֥ים
ba-hă-rū-ḡîm
on slainPrep-b, Art | V-Qal-QalPassPrtcpl-mp
428 [e]הָאֵ֖לֶּה
hā-’êl-leh
theseArt | Pro-cp
2421 [e]וְיִֽחְיֽוּ׃
wə-yiḥ-yū.
that they may liveConj-w | V-Qal-ConjImperf-3mp

Hebrew Texts
יחזקאל 37:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר אֵלַ֔י הִנָּבֵ֖א אֶל־הָר֑וּחַ הִנָּבֵ֣א בֶן־אָ֠דָם וְאָמַרְתָּ֙ אֶל־הָר֜וּחַ כֹּֽה־אָמַ֣ר ׀ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֗ה מֵאַרְבַּ֤ע רוּחֹות֙ בֹּ֣אִי הָר֔וּחַ וּפְחִ֛י בַּהֲרוּגִ֥ים הָאֵ֖לֶּה וְיִֽחְיֽוּ׃

יחזקאל 37:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אלי הנבא אל־הרוח הנבא בן־אדם ואמרת אל־הרוח כה־אמר ׀ אדני יהוה מארבע רוחות באי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו׃

יחזקאל 37:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר אלי הנבא אל־הרוח הנבא בן־אדם ואמרת אל־הרוח כה־אמר ׀ אדני יהוה מארבע רוחות באי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו׃

יחזקאל 37:9 Hebrew Bible
ויאמר אלי הנבא אל הרוח הנבא בן אדם ואמרת אל הרוח כה אמר אדני יהוה מארבע רוחות באי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then He said to me, "Prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, 'Thus says the Lord GOD, "Come from the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they come to life."'"

King James Bible
Then said he unto me, Prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, Thus saith the Lord GOD; Come from the four winds, O breath, and breathe upon these slain, that they may live.

Holman Christian Standard Bible
He said to me, "Prophesy to the breath, prophesy, son of man. Say to it: This is what the Lord GOD says: Breath, come from the four winds and breathe into these slain so that they may live!"
Treasury of Scripture Knowledge

wind. or breath
Come

Ezekiel 37:5,14 Thus said the Lord GOD to these bones; Behold, I will cause breath …

Songs 4:16 Awake, O north wind; and come, you south; blow on my garden, that …

John 3:8 The wind blows where it wants, and you hear the sound thereof, but …

Links
Ezekiel 37:9Ezekiel 37:9 NIVEzekiel 37:9 NLTEzekiel 37:9 ESVEzekiel 37:9 NASBEzekiel 37:9 KJVEzekiel 37:9 Bible AppsEzekiel 37:9 Biblia ParalelaEzekiel 37:9 Chinese BibleEzekiel 37:9 French BibleEzekiel 37:9 German BibleBible Hub
Ezekiel 37:8
Top of Page
Top of Page