Ezekiel 42:6
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 [e]כִּ֤י
ForConj
8027 [e]מְשֻׁלָּשׁוֹת֙
mə-šul-lā-šō-wṯ
in three [stories]V-Pual-Prtcpl-fp
2007 [e]הֵ֔נָּה
hên-nāh,
they [were]Pro-3fp
369 [e]וְאֵ֤ין
wə-’ên
and notConj-w | Adv
  לָהֶן֙
lā-hen
did havePrep | 3fp
5982 [e]עַמּוּדִ֔ים
‘am-mū-ḏîm,
pillarsN-mp
5982 [e]כְּעַמּוּדֵ֖י
kə-‘am-mū-ḏê
like the pillarsPrep-k | N-mpc
2691 [e]הַחֲצֵר֑וֹת
ha-ḥă-ṣê-rō-wṯ;
of the courtsArt | N-cp
5921 [e]עַל־
‘al-
uponPrep
3651 [e]כֵּ֣ן
kên
thusAdv
680 [e]נֶאֱצַ֗ל
ne-’ĕ-ṣal,
the [upper] [level] was shortenedV-Nifal-Perf-3ms
8481 [e]מֵהַתַּחְתּוֹנ֛וֹת
mê-hat-taḥ-tō-w-nō-wṯ
more than the lowerPrep-m, Art | Adj-fp
8484 [e]וּמֵהַתִּֽיכֹנ֖וֹת
ū-mê-hat-tî-ḵō-nō-wṯ
and middle levelsConj-w, Prep-m, Art | Adj-fp
776 [e]מֵהָאָֽרֶץ׃
mê-hā-’ā-reṣ.
from the ground upPrep-m, Art | N-fs

Hebrew Texts
יחזקאל 42:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֤י מְשֻׁלָּשֹׁות֙ הֵ֔נָּה וְאֵ֤ין לָהֶן֙ עַמּוּדִ֔ים כְּעַמּוּדֵ֖י הַחֲצֵרֹ֑ות עַל־כֵּ֣ן נֶאֱצַ֗ל מֵהַתַּחְתֹּונֹ֛ות וּמֵהַתִּֽיכֹנֹ֖ות מֵהָאָֽרֶץ׃

יחזקאל 42:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי משלשות הנה ואין להן עמודים כעמודי החצרות על־כן נאצל מהתחתונות ומהתיכנות מהארץ׃

יחזקאל 42:6 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כי משלשות הנה ואין להן עמודים כעמודי החצרות על־כן נאצל מהתחתונות ומהתיכנות מהארץ׃

יחזקאל 42:6 Hebrew Bible
כי משלשות הנה ואין להן עמודים כעמודי החצרות על כן נאצל מהתחתונות ומהתיכנות מהארץ׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
For they were in three stories and had no pillars like the pillars of the courts; therefore the upper chambers were set back from the ground upward, more than the lower and middle ones.

King James Bible
For they were in three stories, but had not pillars as the pillars of the courts: therefore the building was straitened more than the lowest and the middlemost from the ground.

Holman Christian Standard Bible
For they were arranged in three stories and had no pillars like the pillars of the courts; therefore the upper chambers were set back from the ground more than the lower and middle stories.
Treasury of Scripture Knowledge

Ezekiel 41:6 And the side chambers were three, one over another, and thirty in order…

1 Kings 6:8 The door for the middle chamber was in the right side of the house: …

Links
Ezekiel 42:6Ezekiel 42:6 NIVEzekiel 42:6 NLTEzekiel 42:6 ESVEzekiel 42:6 NASBEzekiel 42:6 KJVEzekiel 42:6 Bible AppsEzekiel 42:6 Biblia ParalelaEzekiel 42:6 Chinese BibleEzekiel 42:6 French BibleEzekiel 42:6 German BibleBible Hub
Ezekiel 42:5
Top of Page
Top of Page