Ezekiel 6:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5414 [e]וְנָתַתִּ֗י
wə-nā-ṯat-tî,
And I will layConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6297 [e]פִּגְרֵי֙
piḡ-rê
the corpsesN-mpc
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
of the sonsN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֔ל
yiś-rā-’êl,
of IsraelN-proper-ms
6440 [e]לִפְנֵ֖י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
1544 [e]גִּלּֽוּלֵיהֶ֑ם
gil-lū-lê-hem;
their idolsN-mpc | 3mp
2219 [e]וְזֵרִיתִי֙
wə-zê-rî-ṯî
and I will scatterConj-w | V-Piel-ConjPerf-1cs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6106 [e]עַצְמ֣וֹתֵיכֶ֔ם
‘aṣ-mō-w-ṯê-ḵem,
your bonesN-fpc | 2mp
5439 [e]סְבִיב֖וֹת
sə-ḇî-ḇō-wṯ
all aroundAdv
4196 [e]מִזְבְּחוֹתֵיכֶֽם׃
miz-bə-ḥō-w-ṯê-ḵem.
your altarsN-mpc | 2mp

Hebrew Texts
יחזקאל 6:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתַתִּ֗י אֶת־פִּגְרֵי֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל לִפְנֵ֖י גִּלּֽוּלֵיהֶ֑ם וְזֵרִיתִי֙ אֶת־עַצְמֹ֣ותֵיכֶ֔ם סְבִיבֹ֖ות מִזְבְּחֹותֵיכֶֽם׃

יחזקאל 6:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתתי את־פגרי בני ישראל לפני גלוליהם וזריתי את־עצמותיכם סביבות מזבחותיכם׃

יחזקאל 6:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ונתתי את־פגרי בני ישראל לפני גלוליהם וזריתי את־עצמותיכם סביבות מזבחותיכם׃

יחזקאל 6:5 Hebrew Bible
ונתתי את פגרי בני ישראל לפני גלוליהם וזריתי את עצמותיכם סביבות מזבחותיכם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"I will also lay the dead bodies of the sons of Israel in front of their idols; and I will scatter your bones around your altars.

King James Bible
And I will lay the dead carcases of the children of Israel before their idols; and I will scatter your bones round about your altars.

Holman Christian Standard Bible
I will lay the corpses of the Israelites in front of their idols and scatter your bones around your altars.
Treasury of Scripture Knowledge

lay [heb] give

Links
Ezekiel 6:5Ezekiel 6:5 NIVEzekiel 6:5 NLTEzekiel 6:5 ESVEzekiel 6:5 NASBEzekiel 6:5 KJVEzekiel 6:5 Bible AppsEzekiel 6:5 Biblia ParalelaEzekiel 6:5 Chinese BibleEzekiel 6:5 French BibleEzekiel 6:5 German BibleBible Hub
Ezekiel 6:4
Top of Page
Top of Page