Ezra 2:69
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3581 [e]כְּכֹחָ֗ם
kə-ḵō-ḥām,
According to their abilityPrep-k | N-msc | 3mp
5414 [e]נָתְנוּ֮
nā-ṯə-nū
they gaveV-Qal-Perf-3cp
214 [e]לְאוֹצַ֣ר
lə-’ō-w-ṣar
to the treasury forPrep-l | N-msc
4399 [e]הַמְּלָאכָה֒
ham-mə-lā-ḵāh
the workArt | N-fs
2091 [e]זָהָ֗ב
zā-hāḇ,
goldN-ms
1871 [e]דַּרְכְּמוֹנִים֙
dar-kə-mō-w-nîm
drachmasN-mp
8337 [e]שֵׁשׁ־
šêš-
sixNumber-fsc
7239 [e]רִבֹּ֣אות
rib-bō-wṯ
ten thousandNumber-fp
505 [e]וָאֶ֔לֶף
wā-’e-lep̄,
and a thousandConj-w | Number-ms
  ס
s
-Punc
3701 [e]וְכֶ֕סֶף
wə-ḵe-sep̄
and of silverConj-w | N-ms
4488 [e]מָנִ֖ים
mā-nîm
minasN-mp
2568 [e]חֲמֵ֣שֶׁת
ḥă-mê-šeṯ
fiveNumber-msc
505 [e]אֲלָפִ֑ים
’ă-lā-p̄îm;
thousandNumber-mp
3801 [e]וְכָתְנֹ֥ת
wə-ḵā-ṯə-nōṯ
and garmentsConj-w | N-fpc
3548 [e]כֹּהֲנִ֖ים
kō-hă-nîm
PriestlyN-mp
3967 [e]מֵאָֽה׃
mê-’āh.
a hundredNumber-fs
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
עזרא 2:69 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כְּכֹחָ֗ם נָתְנוּ֮ לְאֹוצַ֣ר הַמְּלָאכָה֒ זָהָ֗ב דַּרְכְּמֹונִים֙ שֵׁשׁ־רִבֹּ֣אות וָאֶ֔לֶף ס וְכֶ֕סֶף מָנִ֖ים חֲמֵ֣שֶׁת אֲלָפִ֑ים וְכָתְנֹ֥ת כֹּהֲנִ֖ים מֵאָֽה׃ ס

עזרא 2:69 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ככחם נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים שש־רבאות ואלף ס וכסף מנים חמשת אלפים וכתנת כהנים מאה׃ ס

עזרא 2:69 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ככחם נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים שש־רבאות ואלף ס וכסף מנים חמשת אלפים וכתנת כהנים מאה׃ ס

עזרא 2:69 Hebrew Bible
ככחם נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים שש רבאות ואלף וכסף מנים חמשת אלפים וכתנת כהנים מאה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
According to their ability they gave to the treasury for the work 61,000 gold drachmas and 5,000 silver minas and 100 priestly garments.

King James Bible
They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests' garments.

Holman Christian Standard Bible
Based on what they could give, they gave 61,000 gold coins, 6,250 pounds of silver, and 100 priestly garments to the treasury for the project.
Treasury of Scripture Knowledge

the treasure

Ezra 8:25-34 And weighed to them the silver, and the gold, and the vessels, even …

1 Kings 7:51 So was ended all the work that king Solomon made for the house of the LORD…

1 Chronicles 22:14 Now, behold, in my trouble I have prepared for the house of the LORD …

1 Chronicles 26:20-28 And of the Levites, Ahijah was over the treasures of the house of …

Nehemiah 7:71,72 And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the …

Links
Ezra 2:69Ezra 2:69 NIVEzra 2:69 NLTEzra 2:69 ESVEzra 2:69 NASBEzra 2:69 KJVEzra 2:69 Bible AppsEzra 2:69 Biblia ParalelaEzra 2:69 Chinese BibleEzra 2:69 French BibleEzra 2:69 German BibleBible Hub
Ezra 2:68
Top of Page
Top of Page