Galatians 1:20
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3739 [e]
ha
In whatRelPro-ANP
1161 [e]δὲ
de
nowConj
1125 [e]γράφω
graphō
I writeV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
3708 [e]ἰδοὺ
idou
behold,V-AMA-2S
1799 [e]ἐνώπιον
enōpion
beforePrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
GodN-GMS
3754 [e]ὅτι
hoti
- ,Conj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
5574 [e]ψεύδομαι.
pseudomai
I lie.V-PIM/P-1S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:20 Greek NT: Nestle 1904
ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:20 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:20 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:20 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:20 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:20 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὅς δέ γράφω ὑμεῖς ὁράω ἐνώπιον ὁ θεός ὅτι οὐ ψεύδομαι

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:20 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:20 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἃ δὲ γράφω ὑμῖν ἰδού, ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι

Galatians 1:20 Hebrew Bible
ואשר אני כתב אליכם הנה נגד האלהים כי לא אכזב׃

Galatians 1:20 Aramaic NT: Peshitta
ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܟܬܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܗܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܟܕܒ ܐܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
(Now in what I am writing to you, I assure you before God that I am not lying.)

King James Bible
Now the things which I write unto you, behold, before God, I lie not.

Holman Christian Standard Bible
Now I am not lying in what I write to you. God is my witness.
Treasury of Scripture Knowledge

behold. See on

Romans 9:1 I say the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing …

2 Corinthians 11:10,11,31 As the truth of Christ is in me, no man shall stop me of this boasting …

Links
Galatians 1:20Galatians 1:20 NIVGalatians 1:20 NLTGalatians 1:20 ESVGalatians 1:20 NASBGalatians 1:20 KJVGalatians 1:20 Bible AppsGalatians 1:20 Biblia ParalelaGalatians 1:20 Chinese BibleGalatians 1:20 French BibleGalatians 1:20 German BibleBible Hub
Galatians 1:19
Top of Page
Top of Page